37 besökare, 1 medlem och 2 Studenter är online nu
Loopia

Photoshop

Photoshop CS3 - referens

Grupper av verktyg som finns under alla verktyg med pilsymbol.
Använd Shift+kortkommandot för att växla och välja undergrupper:

Rektangulär markering
Elliptisk markering
Markering av en rad
Markering av en kolumn
Snabbval
Trollstav
Lasso
Polygonlasso
Magnetlasso
Segment
Markera segment
Punktlagningspensel
Lagningspensel
Laga
Ta bort röda ögon

Pensel
Penna
Färgersättning

Klonstämpel
Mönsterstämpel
Händelsepensel
Konsthändelsepensel
Radergummi
Bakgrundsradering
Magiskt radergummi
Övertoning
Färgpyts
Oskärpa
Skärpa
Smeta ut
Skugga
Efterbelys
Svamp
Ritstift
Frihandsritstift
Lägg till ankarpunkt
Ta bort ankarpunkt
Konvertera ankarpunkt
Horisontell text
Vertikal text
Horisontell textmask
Vertikal textmask
Banmarkering
Direktmarkering
Rektangel
Rektangel med runda hörn
Ellips
Polygon
Linje
Anpassade och egna former
Noteringar, anteckningar
Ljudanteckningar
Pipett
Färgprov
Linjal
Räknare


Standardskärm
Maximerad skärm
Fullskärm med menyrad
Fullskärm

Paletten verktyg

Paletten "Verktyg" (Tools) är nu expanderbar och kan visas i en eller två kolumner. Klicka på pilarna för att expandera eller minimera paletten. Flytta palettens position genom att klicka i palettens namnfält och dra paletten till önskad position

Återställ verktygens inställningar

De inställningar du väljer i paletten Options (Alternativ) sparas och gäller nästa gång du jobbar med verktyget. Om du vill återställa ett verktyg (eller alla verktyg) kan du högerklicka på valt verktyg i paletten Options och välja att återtälla aktivt verktyg eller alla verktyg:

Återställ arbetsyta och palettplaceringar

Återställ placeringen av paletter genom att välja menyn "Fönster/Arbetsyta/Återställ palettplaceringar" (Window/Workspace/Reset Palette Locations).

Återställ placeringen av arbetsyta genom att välja menyn "Fönster/Arbetsyta/Återställ arbetsyta" (Window/Workspace/Reset Workspace).

Återställ programmets grundinställningar

Återställ Photoshop till grundinställningarna och ta bort all dina personliga inställningar genom att hålla SHIFT+CTRL+ALT intryckta samtidigt som programmet startar (här gäller det att vara snabb!). Dialogrutan nedan visas och du kan välja att behålla eller ta bort inställningsfilen:

OBS! Dina egna paletter, menyer mm som du sparat som egna filer försvinner inte från din dator och du kan välja att visa dem igen när du återställt programmet.

Snabbkommandon

Tabb Gömmer/visar Verktygslåda och Paletter
Shift+Tabb Gömmer/visar endast Paletter
F Fullskärmsläge
D Anger Standard för- och bakgrundsfärg
X Växlar mellan För- och Bakgrundsfärg
Q Växlar mellan Snabbmaskläge och normalläge
Ctrl+Z, Ctrls+Alt+Z Ångra, Ångra i flera steg (Händelsepaletten)
Ctrl+Shift+Z Gör om
Ctrl+A,   Ctrl+C,  Ctrl+X,  Ctrl+V Markera Allt,   Kopiera,  Klipp ut,  Klistra in
Ctrl+Plus,   Ctrl+Minus Zooma in,  Zooma ut
Ctrl+Alt+Plus, Ctrl+Alt+Minus Zooma in, Zooma ut med anpassad Fönsterstorlek
Ctrl+Mellansl, Ctrl+Mellansl+Alt Zomma in, Zooma ut
Home, End, PageUp, PageDown Panorera i bilden
Mellanslag+Dra   (Hand) Panorera i bilden
Ctrl+0, Ctrl+Alt+0 Anpassad Zoom till Fönsterstorlek, Zoom till 100%
Ctrl+H Visar/gömmer Markeringsgränser
Ctrl+D Avmarkerar objekt, tar bort Markeringsgränser
Ctrl+klick i Lager/Alfakanal Läser in Markering runt objekt i Transparent Layer
Alt+Backsteg Fyller med Förgrundsfärg
Ctrl+Backsteg Fyller med Bakgrundsfärg
Shift+Backsteg Visar Dialogrutan Fyllning
Shift+Rita ut Ellips/Rektangel Cirkel- eller Kvadratform
Shift+Dra hörn på objekt Bibehåller Bredd/Höjd-proportioner
Alt+Dra hörn på objekt Bibehåller läget på Centrumpunkt
Mellanslag+Dra vid skapande Flyttar objekt när du ritar ut det
Markerat objekt+Piltangent Flyttar objektet ett steg (Pixlar/Millimeter förinställt)
Markerat objekt+Shift+Piltangent Flyttar objektet tio steg