68 besökare, 1 medlem och 1 Student är online nu
Loopia

Photoshop

Brusreducering (CS2)

Filtret "Reducera Brus" (Reduce Noise) i Photoshop CS2 och senare versioner hjälper dig att minska bruset i dina bilder. "Digitalt brus" är en motsvarighet till "kornighet" i traditionell fotografering och kan uppstå vid användning av för högt ISO-tal, underexponering eller fotografering i mörker med lång slutartid.

Olika filmtyper har olika kornighet och kornen syns ofta bara om du använder förstoringsglas men även om du scannar dina bilder kan kornighet framträda som brus.

 

Snabb brusreducering med filter

Använd någon av dina egna bilder med framträdande korn och brus eller spara bilden som används i exemplet:

buckingham_palace.jpg Öppnas i nytt fönster (Open in new window) 

 

 1. En bild kan ha två olika typer av brus; luminansbrus (luminance noise) som även kallas gråskale-brus och färgbrus (Color noise).

  Luminansbruset är den vanligaste typen och framträder ofta i den blå kanalen. Färgbrus kan uppstå om höga ISO-tal används och kan även uppstå med enklare digitalkameror.

  Du kan kontrollera bildens kanalinformation innan du använder filtret för att se vilken kanal som innehåller mest brus med paletten "Kanaler" (Channels).

  I exempelbilden finns luminansbrus (luminance noise) i alla tre kanalerna:
 2. Öppna filtret med menyn "Filter/Brus/Reducera brus" (Filter/Noise/Reduce Noise).

  Använd valet "Förgranska" (Preview) för att jämföra bilden före och efter användning av filtret (den bild du ser i dialogrutan påverkas ju inte av förgranskning så du måste titta på ditt riktiga bild). De standardvärden som är angivna påverkar inte bilden i exemplet särskilt mycket: 3. En bra utgångspunkt kan vara att nollställa alla reglage och sedan börja med att ange "Styrka" (Strength) för brusreduceringen.

  När filtret minskar bruset försvinner samtidigt detaljer i bilden och du kan kompensera dem med reglaget för "Bevara detaljer" (Preserve details). OBS! Om du anger för högt värde här anger du att alla detaljer ska behållas och det har då ingen betydelse vilken styrka (strength) du valt . Att ange 100% är alltså meningslöst då ingen brusreducering alls då sker.

  Reglaget för Färgbrus (Color Noise) kan du ge ett värde för och se om det blir någon skillnad i bilden men kontrollera så att inga färger förvinner vilket ibland kan bli resulatet.

  Valet "Remove JPEG Artifact" är tänkt att kompensera "blocken" och haloeffekter som kan uppstå om en bild komprimerats för hårt när den sparats i JPEG-formatet. Om din bild inte har märkbara JPEG-defekter kan resultatet bli sämre om du väljer alternativet så prova och se om just din bild blir bättre. Exempel på hårt komprimerad JPEG-bild:  Skärpan i bilden blir blir sämre när bruset reduceras och du kan kompensera detta direkt genom att skärpa detaljerna (Sharpen details) men ofta är det bättre att öka skärpan senare med något av de skärpefilter som finns tillgängliga i Photoshop.

  Exempelbilden blir ganska bra brusreducerad med endast styrka angiven och övriga reglage nollställda: 4. Om bruset är mer utbrett i någon av RGB-kanalerna kan du redigera varje kanal separat om du väljer "Avancerat" (Advanced).

  Börja med att nollställa alla val på fliken "Overall":
  Byt till fliken "Per kanal" (Per channel) för att reducera brus i respektive kanal.

  I exemplet reduceras bruset i den röda och gröna kanalen men den blå kanalen får vara oförändrad:  Att brusreducera varje kanal separat ger ingen större visuell effekt på den lågupplösta exempelbilden men kan vara användbar om du har en detaljerad och högupplöst bild där du vill bevara detaljer som försvinner vid en brusreducering i alla kanaler.