17 besökare, 0 medlemmar och 1 Student är online nu
Loopia

webdesign och HTML

W3C och webbstandards

Vad är webbstandards?

Webbstandarder är rekommendationer från olika standardiseringsorgan om hur webbaserat innehåll ska användas. Rekommendationer för webbstandards har funnits länge men inte följts av de som utvecklar webbläsare. Idag lägger programtillverkarna stor vikt på att programmen ska generera och tolka "giltig" kod som validerar enligt den webbstandard som rekommenderas. Målsättningen med webbstandards är att säkerställa hållbarheten för informationen som publiceras och göra den tillgänglig för många användare.

För att uppfylla de uppsatta målen för webbstandards ska dina sidor följa W3C:s rekommendationer, använda giltig HTML/XHTML, använda CSS för att separera innehåll och layout, fungera i alla webbläsare.

W3C - World Wide Web consortium

W3C (World wide web consortium) är en av de grupperingar som arbetar för att utveckla protokoll och tekniska standarder för webbaserat innehåll. Andra intresseorganisationer finns också men W3C är en av de som funnits längst och ofta refereras när det gäller utveckling av "web standards".

Citat från W3C:

" W3C grundades i oktober 1994 för att leda webben till sin fulla potential, genom att utveckla gemensamma protokoll som befrämjar webbens utveckling och säkerställer dess interoperabilitet"

De rekommendationer W3C ger är endast rekommendationer och behöver inte följas av de företag som utvecklar webbläsare och HTML-editorer även om det naturligtvis är önskvärt.

www.w3c.org Öppnas i nytt fönster (Open in new window) kan du se vad organisationen står för och vilka rekommendationer de föreslår. De beskriver sina egna mål i 7 punkter som du kan läsa här Öppnas i nytt fönster (Open in new window). W3C strävar bla efter att separera innehåll från layout med CSS, XML och XHTML.

Anpassning till synskadade och andra plattformar än PC

Ett av målen för W3C är att göra webbaserat innehåll tillgängligt på fler plattformar än PC. Det kan vara för PDA (handdator), mobiltelefoner, enheter för talsyntes och punktskrift (Braille). Genom att strukturera dokumenten på rätt sätt ska alltså både synskadade och hörselskadade kunna ta del av innehållet. Det innebär att många webbplatser som byggts med layout som första prioritet inte fungerar om de använder tex Frames, Iframes, Imagemaps, java, javascript, nästlade tabeller, bilder utan ALT-text, GIF-animationer, Flash, Shockwave, PDF-dokument osv. Många funktioner som används idag går alltså bort helt...

Validerar din egen webbplats?

W3C har en egen valideringstjänst: W3C Markup validation service Öppnas i nytt fönster (Open in new window) och om dina sidor validerar kan du använda deras banner:

Validerade dina dokument? Inte? Lugn, du hinner fixa din kod så att den blir korrekt enligt W3C. Se det istället som ett mål att ändra dina sidor när du uppdaterar dem nästa gång. Att validera dina sidor är ändå ett utmärkt sätt att kontrollera att koden är korrekt. Även om all kod av olika anledningar inte validerar full ut enligt W3C, och du förmodligen även är medveten om detta, så får du ju ändå en dubbelkoll över eventuella fel och brister i din kod.

Du som inte tycker att webbstandards och validering är det viktigaste när du bygger din webbplats hittar en hel del tänkvärd information från Mike Davidson Öppnas i nytt fönster (Open in new window)

 

Varför visar inte webbläsarna innehåll på samma sätt?

Det finns finns ett stort antal webbläsare att välja på men trots det stora urvalet är det bara ett fåtal webbläsare som helt dominerar och används av de flesta som besöker din webbplats. Läs mer om webbläsare i guiden Webbläsare och säkerhet »

De webbläsare som används mest finns dessutom i flera versioner och den kod du använt kan ge olika resultat även i samma program beroende på version av webbläsaren. En helt ny uppgift för webbläsare är att fungera i nya medier förutom PC. Redan idag kan du surfa med handdator (PDA), mobiltelefon, TV:n och kylskåpet. Nya användningsområden för webbaserat innehåll kommer i framtiden och den användning av Internet vi har idag kan vara annorlunda om några år. Det gäller att ha lite koll på vad som om kan gälla i framtiden...

Det finns flera åsikter om vad webbsidor ska innehålla och hur de ska se ut och det gäller även hos de som utvecklar webbläsare och nya metoder för webbaserat innehåll. De vill gärna förbättra och lägga till egna funktioner för att webbsidor ska fungera på - som de själva tycker - bästa sätt. Det har i praktiken inneburit att flera tillägg (extensions) till den ursprungiga HTML-standarden har tillkommit och de olika webbläsarna har mer eller mindre bra stöd för de nya funktionerna.

HTML var från början ett renodlat sidbeskrivningsspråk för att beskriva och strukturera webbsidors innehåll och var inte ämnat för layout överhuvudtaget. Nu talar vi om tiden innan det fanns bilder och färger på webben, när alla sidor var textbaserade. På ett sinnrikt sätt kunde texten märkas upp och länka till andra sidor med hyperlänkar ((HyperText Markup Language). HTML hade, och har fortfarande begränsningar och idag används dessutom flera andra tekniker för att ge webbplatsen innehåll, utseende och funktion - Java, javascript, ASP, .NET , PHP, SQL, Flash, Shockwave mm. Vissa tekniker kräver stöd hos webbserver eller webbläsare och knappast någon sådan webbplats fungerar till 100% i alla webbläsare. Om du vill nå alla potentiella besökare måste du koda sidorna för kompatibilitet bakåt till tidigare versioner av alla förkommande webbläsare.

Kan man anpassa sidor så att de fungerar i alla webbläsare?

Du kan följa den standard som antagits av W3C Öppnas i nytt fönster (Open in new window) vilket ofta innebär att du får avstå från en del funktioner och layout. Men det är ju ett bättre alternativ än att ange att sidorna kräver en viss webbläsare för fungera som tex:

"De här sidorna läses bäst med webbläsaren xxx i version x.x".

En metod är att ha olika versioner av din webbplats för olika webbläsare vilket innebär en hel del merarbete. Det handlar alltså i grunden om en kompromiss mellan design och funktionalitet kontra sidornas egentliga innehåll. Vill du göra attraktiva, häftiga, lockande sidor med många funktioner och finesser eller är det sidornas budskap och innehåll som ska bära upp webbplatsen? Faktum är att du kan göra attraktiva sidor även om du följer W3C:s rekommendationer men du kanske får avstå från en del funktioner och layout.

Är visuella WYSIWYG-editorer ett hot mot webbstandard?

Inom data/IT har alltid funnits olika grupperingar som propagerar för vissa arbetssätt och program mm. Åsikter om "PC vs Mac", "Windows vs Unix/Linux" eller "Microsoft vs Alla andra" har funnits länge och inom webdesign förekommer diskussionen om "manuell kodning vs WYSIWYG-editorer". En WYSIWYG-editor är ett program där du jobbar visuellt enligt tanken "What You See Is What You Get". Programmet genererar HTML-koden åt dig och du behöver bara tänka på layout och textinnehåll. Alternativet är att skriva all kod själv i en texteditor eller HTML-editor som bara ger förslag på kod men låter dig ha full kontroll över koden.

Exempel på WYSIWYG-editorer är Frontpage och Dreamweaver. De genererar den kod programtillverkaren anser är korrekt vilket inte betyder att det är korrekt enligt rekommendationerna från W3C. Vissa editorer är inte helt "neutrala". Microsoft utvecklar både webbläsare, HTML-editorer och webbservrar vilket innebär att de har intresse av att koden som genereras av deras egna editorer ska fungera i Internet Explorer. Microsoft tillhör dessutom de företag som utvecklat egna "extensions" till HTML som i vissa fall bara fungerar i IE.

Läs mer om webbläsare i guiden Webbläsare och säkerhet »

Microsoft har även utvecklat ASP, .Net och MsSQL där Windows-servrar är en förutsättning för att det ska fungera. Andra plattformar är UNIX, Linux, MySQL, och Firefox. De är utvecklade "opensource" vilket innebär att koden till programmen är allmän och det är fritt för var och en att hjälpa till med utvecklingen.

Är de visuella editorerna dåliga? Varför används de då ändå av så många som bygger webbplatser? En orsak kan vara att många som vill bygga egna webbplatser varken kan, vill, eller har tid att lära sig allt om kodning för att få ut information på nätet. Att använda en visuell editor kan då vara det enda sättet att få ut informationen. Nätet blir då tillgängligt för flera och det i sig kan vara en bra anledning.