64 besökare, 1 medlem och 1 Student är online nu
Loopia

Photoshop

WDS medlem (WDS member)

Smart Objects (CS2 ->)

Exemplet nedan visar skillnaden i kvalitet när en vektorbild förstoras 300%. Den ena vektorbilden har monterats som pixlar och den andra har monterats som ett Smart Object

Exemplet nedan visar en bitmappbild och en Smart Object-bitmapp som förstoras 300%

 

Smart objects innebär att du bäddar in en bitmappbild eller vektorbild i ett Photoshop-dokument, läs mer om vektor och bitmapp i guiden Vektor- och Bitmapp-grafik »

De inbäddade objekten kan då roteras, skalas och tänjas utan kvalitetsförlust. En vektorbild kan nu monteras i Photoshop och storlekförändras utan att bildkvaliteten försämras och bilden kan även redigeras i lllustrator som en vanlig vektorbild. Observera att detta gäller även rasterbilder i Photoshop som efter konvertering till Smart objects blir redigerbart med bibehållen kvalitet!

De inbäddade Smart objects är egentligen egna dokument (källdokument) som är länkade till huvuddokumentet (måldokument) och om det inbäddade objektet redigeras sker förändringen i båda dokumenten. Smart Objects kan vara länkade till varandra så att redigering av ett objekt förändrar alla länkade objekt.

 

 

... (guiden omfattar 12 sidor)

OBS! Om du vill du läsa hela guiden måste du vara WDS medlem!

Du kan beställa tjänsten WDS medlem här »

Är du redan WDS medlem?
Klicka på ikonen "WDS medlem" högst upp för att läsa hela guiden!