51 besökare, 1 medlem och 1 Student är online nu
Loopia

Photoshop

Gläns - Glöd 2 (Glow) (5/5.5)

En glödande eller glänsande effekt framhäver objektet mot bakgrunden. Den här guiden visar hur du skapar effekten "manuellt" utan att använda Photoshops "Effekter" (Effects) eller "Layer-stilar" (Layer Styles).

Läs mer i guiden Text och effekter »

 

Glödande kanter med "Gaussisk oskärpa" (Gaussian Blur)

 1. Skriv din Text med verktyget "Text" (Type) eller använd en bild.

  När du ska använda effekter på Texten bör du använda kraftiga bokstäver. Vissa effekter syns nästan inte om texten är för liten eller bokstäverna för smala.

  I exemplet används teckensnittet "Webdings" i 120 pixlars storlek.

  Tangent-kombinationen för symbolen nedan är "ö":  Läs mer i guiden Form med Fonter »

 2. Duplicera hela Layergenom att högerklicka på Layer och välja menyn "Duplicera Lager" (Duplicate Layer).

  Inaktivera "Text-funktionen" och "Rendera" Layer genom att högerklicka " Text-symbolen" i Layer-paletten och välja menyn "Återge Lager" (Render Layer).

 3. Använd det underliggande Layertill att skapa de "Glödande" kanterna. För att få lite mer "Glöd" kan du göra Texten i det underliggande Layerlite större.

  Läs in ett markeringsområde av Texten genom att CTRL-Klicka på Layer-miniatyren eller välj menyn "Markering/läs in Markering/Genomskinlighet" (Select/Load Selection/Transparency):
 4. Utöka markeringsområdets storlek med menyn "Markering/Ändra/Utöka" (Select/Modify/Expand).

  I exemplet är markeringsområdet utökad med 2 pixlar: 5. Fyll markeringsområdet färg: 6. För att göra kantlinjen på markeringsområdet "mjukare" kan du använda Filtret "Gaussisk Oskärpa" (Gaussian Blur).

  Avmarkera med CTRL+D och välj menyn "Filter/Oskärpa/Gaussisk Oskärpa" (Filter/Blur/Gaussian Blur): 7. Om du vill ha lite mindre framträdande "Glöd" kan du ändra opacitet i Layer.

  I exemplet nedan är opaciteten minskad till 50%.