49 besökare, 1 medlem och 1 Student är online nu
Loopia

Photoshop

Extrahera och frilägga bilder (6)

Att extrahera, frilägga eller maska ut delar av bilder är egentligen en förutsättning för att kunna arbeta med bitmappade bilder. Till skillnad från vektorgrafik (se mer i guiden "Vektor- och bitmapp ») så är fotografier sammansatta av bildpunkter (pixlar). Bitmappade bilder har inte en tydlig skarp gräns eftersom pixlarna är beroende av bildskärmen. Det är egentligen bara vågräta eller lodräta linjer och ytor som har en skarp gräns annars används kantutjämnande pixlar för att ge intrycket av en jämn kant.

Det finns flera olika verktyg och metoder att markera objekt:

Lasso , Penna (Pen), Ellips/Rektangel , Trollstav (Magic Wand)

Dessutom finns möjlighet till markering med läget Quickmask, funktionerna Färgområde (Color Range) och Extrahera (Extract). Läs mer i guiden Snabbmask »

Vilken markeringsmetod du än väljer kommer du att märka att det ofta innebär en hel del arbete för att få ett tillfredställande resultat när bilden är uppbyggd av pixlar.

Nedan ser du en jämförelse mellan två ritade objekt. Det ena är kantutjämnat vilket är en vanlig metod för att ge en jämn kant utan "taggar" eller "frans". Observera att alla fotografier är kantutjämnade. Det andra objektet har ingen kantutjämning vilket syns genom att kanten är "taggig" eller har en "frans":

Kantutjämnad
(Anti-Aliasing)
Utan kantutjämning
(Aliasing)
 
Förstorad detalj. Notera att den undre kanten som är horisontell är skarp, det är alltså de ytor som inte är vågräta eller horisontella som kantutjämnas. Själva kantutjämningen sker genom att kantpixlarna ändrar färg eller nyans mot omgivande färger. I exemplet nedan är angränsande färg Vit vilket gör att den mörka färgen blandas med ljusare nyanser mot Vitt för att ge en jämn kant:
Kantutjämnad
(Anti-Aliasing)
Utan kantutjämning
(Aliasing)
 
Markering mot objekten. Objektet som är kantutjämnat markeras endast delvis. Objektet som inte är kantujämnat är markeringsbart exakt mot konturen. Om markeringen utökas försvinner delar av objektets kant och om markeringen minskas uppstår en "frans" av de ljusa kantpixlar som blir kvar runt objektet:
Kantutjämnad
(Anti-Aliasing)
Utan kantutjämning
(Aliasing)
 
Här är de frilagda objekten placerade på en Svart bakgrund där problemet tydligt framstår. Den triangel som var kantutjämnad har en Vit "frans" kvar. Triangeln utan kantujämning har ingen utan "frans" men har också en "taggigare" kant:

 

I den här guiden kommer du att använda ett av de kraftfullaste verktygen; Trollstaven (Magic Wand).

För att följa guiden kan du använda bilderna nedan:

 

 

Markera med Trollstaven (Magic Wand)

Öppna bilden gul_blomma.jpg Öppnas i nytt fönster (Open in new window)

Du ska extrahera och frilägga blomman från den svarta bakgrunden för att kunna flytta den till en annan bakgrund. Den här bilden är relativt lätt att frilägga eftersom objektet (blomman) har kontrasterande nyanser i förhållande till bakgrunden.

I exemplen nedan ser du olika typer av bilder som måste extraheras med olika metoder beroende på hur svårt det är att definiera objektets gränser.

Tydlig skillnad mellan objekt och bakgrund:

Lätt att extrahera

Liknande nyanser mellan objekt och bakgrund:
blommor.jpg (31 Kb)
Svårare att extrahera

Tydlig skillnad mellan objekt och bakgrund:
violin.jpg (39 Kb)
Lätt att extrahera

Liknande nyanser mellan objekt och bakgrund:
hostlov2.jpg (36 Kb)

Svårare att extrahera

 

Hämta gärna bilder i vårt Bildgalleri »

 

 1. Börja med att skapa ett duplikat av Layer. Då har du alltid ett "original" att börja om med om det blir fel. En annan fördel är att du kan radera det område du extraherar och området blir transparent. Om du gör samma sak i ett bakgrunds-Layer får du istället den förvalda Bakgrundsfärgen du har vald.

  Högerklicka på Layer-namnet och välj i menyn "Duplicera Layer" (Duplicate Layer): 2. Välj verktyget Trollstav (Magic Wand).

  Som du ser i paletten "Alternativ" (Options) så kan du ändra värdet för Tolerans (Tolerance). Standardvärdet är 32 vilket innebär att markering sker av pixlar i 32 nyanssteg ljusare och mörkare färger än just den pixel du klickar på med Trollstaven.

  Genom att ändra på värdet för Tolerans (Tolerance) kan du påverka markeringen. Du kan också välja om du bara vill påverka de pixlar som ligger i direkt anslutning till det område du klickar på eller att markera alla pixlar i bilden som faller inom den angivna toleransen.

  Klicka med Trollstaven (Magic Wand) på den den nyans som ska markeras:  Här är ett exempel på området som markeras. OBS! Ditt eget resultat blir annorlunda beroende på exakt var du klickat:  Exempel på markerat område med alternativet "Angränsande" (Contiguous) inaktiverat: 3. Metoden att markera alla pixlar med samma nyans och inte bara angränsande passar bättre på vår enkla bild. Du får en snabbare ett större markeringsområde men måste ändå fortsätta att bygga på markeringen. Håll SHIFT intryckt och klicka på de delar i blomman som är omarkerade. 4. Som du märker krävs en hel del SHIFT+klickande för att få hela blomman markerad. Ofta kan det vara en snabbare metod att markera det övriga delarna i bilden om de innehåller färre nyanser.

  I vårt exempel är den Svarta bakgrunden enklare att markera.

  Klicka på den Svarta bakgrunden med Trollstaven (Magic Wand): 5. Om du fått en markering av blommans centrum som i exemplet ovan, så har du inte bara fått alla angränsande pixlar markerade utan alla pixlar i bilden med samma nyans. Välj alternativet "Angränsande" (Contiguous) och klicka på nytt på den svarta bakgrunden.

  Toleransvärdet 32 är för lågt för att räcka ända fram till blommans blad. Det beror på att den till synes enfärgade svarta ytann egentligen består av fler nyanser än de 32 som angivits som tolerans.

  Lösningen är att öka toleransen (Tolerance). Prova dig fram i steg om tex 30 pixlar tills du har ett markeringsområde så att blombladen är markerade.

  Toleransvärdet 60 istället för 32:  När du är nöjd med markeringsgränsen mot bladen bygger du vidare på markeringen genom att SHIFT+klicka på omarkerade svarta områdena tills alla svarta områden är markerade.

 6. Bilden är nu extraherad!

  ...men det är egentligen de omgivande områdena som är markerade.

  Radera innehållet i markeringen med DELETE. Du ser kanske ingen förändring men det beror då på att du ser underliggande Layer med originalbilden.

  Göm underliggande Layer så ser du det Transparenta området som representeras av ett rutmönster.

  Göm Layer som är längst ned:  ...så ser du att det markerade området är transparent:  Avmarkera med CTRL+D så att markeringsgränsen försvinner.

 

TIPS! Återställ verktygens inställlning regelbundet. Högerklicka på symbolen för verktyget i paletten "Alternativ" (Options). Välj att återställa alla verktyg (Reset all Tools) eller endast det aktuella verktyget.

 

 

 

Flytta blomman till den nya bakgrunden

Nästa steg är att flytta "Blomma" till bilden med "Himmel".

Du kan flytta ett objekt antingen genom att flytta ett Layer med objektet, genom att klippa och klistra, eller dra själva objektet från ett dokument till ett annat.

Öppna bilden bla_himmel.jpg Öppnas i nytt fönster (Open in new window)

 

 1. Kopiera Layer med den extraherade "Blomma". Högerklicka på Layer och välj "Duplicera lager" (Duplicate Layer).

  Ange att filen "bla_himmel.jpg" ska vara måldokument:  Här är ett exempel på resultat: 2. Skapa en hel blombukett! Duplicera Layer med "Blomma" flera gånger så att du har en Blomma i varje Layer:


  OBS! Du ser inte att du har flera blommor förrän du flyttar dem.
 3. Ändra storlek på Blommorna. Välj menyn "Redigera/Omforma/Storlek" (Edit/Transform/Scale).

  Objektet markeras och storlekförändras genom att du drar i ett hörnhandtag.
  Tips! Håll gärna SHIFT intryckt så blir storleksförändringen skalenlig.
  Bekräfta din ändring genom att trycka ENTER.

  Dra i ett av hörnhandtagen och håll SHIFT intryckt:  Bekräfta med ENTER:  OBS! Bildens kvalitet försämras något om du ändrar storleken i flera steg. För varje ändring förlorar bilden sin kvalitet pga Interpolering som sker när Photoshop lägger till eller tar bort pixlar i bilden. Det är bättre att ha ett "original" att göra om storleksändringen på eller att helt enkelt ångra med CTRL+ALT+Z och börja om.

 4. Ändra storleken på de andra blommorna!
  Du måste först byta Layer och det kan vara svårt att se vilket Layer som innehåller den blomma du tänker ändra storlek på.

  Det finns en bra metod kontrollera detta. Välj verktyget "Flytta" (Move) och CTRL+Klicka på det objekt du tänker bearbeta.

  Aktivt Layer byts automatiskt! Håll ett öga på paletten Layer och CTRL+klicka på de objekt du vill kontrollera. Det Layer som är aktivt skiftar automatiskt:  Passa på att flytta blommorna samtidigt som du storleksändrar dem eller gör det efteråt med verktyget Flytta (Move). CTRL+klicka på den blomma du vill flytta för att byta Layer och Klicka+dra för att flytta.

 

 

Extrahera och flytta Solen

Öppna bilden latin_sun.jpg Öppnas i nytt fönster (Open in new window)

Upprepa stegen ovan för att extrahera och flytta solen till din himmel.

Ett tips är att du här markerar den vita bakgrunden och använder en ganska låg Tolerans (Tolerance) på Trollstaven (Magic Wand) eftersom det lätt "rinner över" in i solens ljusa delar.

I exemplet nedan är solen både storleksförändrad och roterad: