69 besökare, 1 medlem och 1 Student är online nu
Loopia

Photoshop

Ränder - Scanlines (5/5.5)

      

Den här effekten kallas även "TV-ränder" och är då oftast Grå eller Svarta. Du kan använda den här metoden som ett sätt att tona ner en bild i bakgrunden eller för att skapa ett mönster. Guiden beskriver två metoder .

Hämta gärna bilder i vårt Bildgalleri »

 

Metod 1: Definiera ett "Mönster" (Pattern)

 1. Skapa ett nytt Layer och göm Bakgrunds-Layer: 2. Välj verktyget "Linje" (Line) och rita en linje med den färg du vill ha på "ränderna".

  I exemplet är Svart färg vald. Håll SHIFT intryckt när du ritar så blir linjen vågrät: 3. Zooma in arbetsytan. Exemplet nedan använder 1600% Zoom.

  Använd verktyget"Rektangulär Markering" (Rectangular Marquee) och gör ett markeringsområde som täcker linjen, och så mycket mellanrum du vill ha mellan linjerna, när du sedan tillämpar mönstret.

  I exemplet används 1 pixels mellanrum: 4. Definiera ett mönster av markeringsområdet med menyn "Redigera/Ange Mönster" (Edit/Define Pattern).

  Öppna den bild som du vill tillämpa mönstret på.

  Skapa ett nytt Layer ovanför Bakgrunds-Layer.

  Fyll Layer med "Mönstret" med menyn "Redigera/Fyll" (Edit/Fill) eller snabbkommando SHIFT+Backsteg.


 5. I dialogrutan "Fyll" (Fill) väljer du att fylla med "Mönster" (Pattern).

  Se till att valet "Bevara Genomskinlighet" (Preserve Transparency) inte är valt:
 6. Du kan styra hur mycket ränderna ska synas genom att ändra "Opacitet" (Opacity) i Layer:

    

  Du kan byta färg på Linjerna i ditt Layer. Fyll med CTRL+SHIFT+Backsteg eller använd ALT+SHIFT+Backsteg för att bevara genomskinligheten):

    

 

 

Metod 2: Skapa en "Pensel" (Brush)

Den här metoden bygger på att skapa en "Pensel" (Brush) i form av en "Linje". Du kan skapa Penslar i olika bredd för olika ändamål. Penslarna sparas i paletten "Penslar" (Brushes).

 1. Fyll Bakgrund-Layer med Svart färg.

  Skapa en "Pensel" (Brush) som är 500 pixlar bred och 1 pixel hög med hjälp av verktyget "Rektangulär Markering" (Rectangular Marquee).

  En metod att bestämma storleken på markeringsområdet är att ange storleken i paletten "Alternativ" (Options).

  Ange "Fast storlek" (Fixed Size) och 500 pixlars bredd och 1 pixels höjd:
  Klicka i dokumentet för att skapa markeringsområdet med den angivna storleken: 2. För att skapa en "Pensel" (Brush) av markeringsområdet väljer du menyn "Definiera Pensel (Define Brush) i paletten "Penslar" (Brushes): 3. Din nya "Pensel" (Brush) placeras längst ned i översikten.

  Dubbelklicka på din nya "Pensel" (Brush) och ange 200% mellanrum: 4. Avmarkera med CTRL+D och välj verktyget "Pensel" (Brush).

  Välj din nya "Pensel" (Brush) och håll SHIFT intryckt för att måla lodrätt nedåt.

  I exemplet nedan används Vit färg på den Svarta bakgrunden:  Du kan öka eller minska avståndet mellan "Linjerna" om du ändrar avståndet mellan penseldrag.


  Så här kan det se ut när det är målat på en bild: