54 besökare, 1 medlem och 1 Student är online nu
Loopia

Photoshop

Förminska GIF-bild

Har du förminskat en logotype eller banner och fått en otydlig bild som resultat? Förmodligen beror det på att bilden var sparad i GIF-format. En GIF-bild innehåller maximalt 256 färger vilket påverkar interpoleringen negativt vid storleksändring. Läs mer om upplösning och interpolering i guiden Vektor - Bitmapp ».

Byt läge på din GIF-bild till RGB innan du storleksändrar och spara den sedan med indexerade färger så får du betydligt skarpare bilder!

 

Byt läge på GIF-bilden

En bitmapp-bild försämras alltid när den förstoras eller förminskas men om du ändå måste ändra storleken på en logotype eller banner så ser du till att du byter läge från indexerad till RGB. Nedan ser du resultatet av originallogotypen förminskad på "fel" och rätt sätt.

Originalbild GIF:
FEL! Förminskad i Indexerat läge:

RÄTT! Förminskad i RGB-läge:

 

 

 1. Öppna din GIF-bild. Använd gärna bannern ovan om du inte har en egen GIF-bild att prova med.

  Byt läge från Indexerat till RGB-läge med menyn "Bild/Läge/RGB-färg" (Image/Mode/RGB):  Bilden innan byte till RGB:  Bilden efter byte till RGB: 2. Ändra storleken på din bild på vanligt sätt med menyn "Bild/Bildstorlek" (Image/Image Size):  Läs mer om att minska bilder i guiden Miniatyrer - Thumbnails »

 3. Spara bilden som GIF (Indexerade färger) med menyn "Arkiv/spara för webben" (File/Save for web):  Läs mer om att spara som GIF i guiden Spara för web »

 

OBS! Om du ändrar storleken på en animerad GIF-bild upphör animeringen om du inte använder ett animationsprogram.

Du kan inte ändra storleken i Photoshop men om du gör det i ImageReady bibehåller du egenskaperna för animeringen.

Den näst bästa metoden att förminska en animerad GIF är att göra detta direkt i HTML-koden. Bilden är då inte fysiskt förminskad men visningen på HTML-sidan är förminskad och animeringen fungerar. Bildens kvalitet blir då detsamma som om du förminskar en vanlig GIF-bild utan att byta läge enligt metoden ovan.120x160 pixlar
Originalstorlek
Animerad banner
88x31 pixlar
Förminskad i
animations-program
88x31 pixlar
Förminskad i HTML-koden:
<img src="banner.gif"
width="88" height="31">