Å
19 besökare, 0 medlemmar och 1 Student är online nu
Loopia

Photoshop

Stämpel - stamp

En stämpel (Stamp) gjord med en dålig stämpel-dyna täcker inte hela den stämplade ytan. Det finns olika metoder att skapa själva stämpelns utseende men det viktigaste är att den "dåliga" stämpelytan är transparent så att materialet som stämplats syns igenom. Här visas hur du läser in ett markeringsområde från en gråskalebild.

Fonten i exemplet nedan heter "Stencil" och du hittar olika varianter om du söker namnet hos Identifont Öppnas i nytt fönster (Open in new window) 

 

Stämpeln (Stamp)

 1. Skriv din text eller använd annat objekt som ska utgöra stämpeln: 2. Högerklicka på Layer-namnet och välj att Rastrera Layer (Rasterize Layer). Läs in ett markeringsområde runt texten genom att CTRL+Klicka på Layer-namnet: 3. Se till att du har standarfärgerna Svart och Vitt valda, du kan ändra till önskad färg senare men effekten blir bättre om du använder mörka och ljusa färger:  Välj Filtret Moln (Clouds) med menyn "Filter/Återgivning/Moln" (Filter/Render/Clouds):

 4. Gör ytan lite grynigare med Filtret Brus (Noise) med menyn "Filter/Brus/Addera Brus" (Filter/Noise/Add Noise).

  Se till att valet "Monokrom" (Monochrome) är valt så slipper du färgade korn: 5. Avmarkera texten med CTRL+D. Välj menyn "Bild/Justeringar/Nivåer" (Image/Adjust/Levels) och justera reglagen till du är nöjd med utseendet på stämpeln:  Klart! Nästan...

  Stämpeln kan bara användas på Vita ytor vilket syns om du byter färg på bakgrunden. I exemplet nedan provas stämpeln mot en Röd bakgrund:

 

 

Gör stämpeln enfärgad

Det är de mörkaeller svarta delarna av stämpeln som vi behöver för att tex kunna byta färgen på stämpel-dynan som används. Tillvägagångssättet som används nedan är användbart i andra situationer för att snabbt läsa in alla mörka områden i en bild. Originalbilden dupliceras och konverteras till Gråskalebild. De mörka delarna av bilden läses in som ett markeringsområde som kan användas i originalbilden.

 1. Duplicera hela dokumentet med menyn "Bild/Duplicera" (Image/Duplicate): 2. Byt Läge från RGB till Gråskala med menyn "Bild/Läge/Gråskala" (Image/Mode/Grayscale):
  Den duplicerade bilden i Läge Gråskala: 3. Återgå till originalbilden genom att klicka på det fönstret.

  Välj menyn "Markera/Läs in markering" (Select/Load selection) och välj kopian, det dokument du duplicerade tidigare, och kanalen "Grå" för att läsa in de mörka delarna av bilden: 4. Det är inte Texten som är markerad utan området utanför. Radera innehållet i markeringen med DELETE.

  Markerad område innan radering:  Markerat område efter radering: 5. Invertera markeringen med CTRL+SHIFT+I och fyll markeringen med den färg du vill ha på stämpeln, du kan använda Svart färg nu och prova dig fram senare till vilken färg du slutligen vill ha.

  Inverterad markering runt texten:  Fylld med förgrundsfärgen Blå (ALT+Backsteg):

 6. Testa din stämpel mot en annan bakgrundsfärg för att se om du har fått den enfärgad:


 

Godkänt!