15 besökare, 0 medlemmar och 1 Student är online nu
Loopia

Photoshop

Gläns - Glöd 1 (Glow) (5/5.5)

En glödande eller glänsande effekt framhäver objektet mot bakgrunden. Den här guiden visar hur du skapar "glöd" med Photoshops "Effekter" (Effects) som är en kombination av olika Filter.

OBS! I senare versioner än Photoshop 6 kallas funktionen för "Layer-stil" (Layer Style).

Läs mer i guiden Gläns- Glöd 2 » hur du kan skapa effekten "manuellt".

Lär mer i guiden Text och effekter »

 

 

Glödande kanter med Layer-stilar (Lagerstilar)

 1. Skriv in din Text med verktyget "Text" (Type).

  I exemplet används teckensnittet "Burweed ICG" i 90 pixlars storlek. 2. Den snabbaste metode att skapa "gläns" är att använda Photoshops egna kombinationer av "Filter" som även kallas " Effekter" (Effects).

  För att komma åt dem högerklickar du på Layer-miniatyren och väljer "Effekter" (Effects) eller använder menyn "Lager/Effekter" (Layer/Effects).
 3. Inaktivera valet "Skugga" (Drop Shadow): 4. Välj alternativet "Ytterglöd" (Outer Glow).

  Standard-inställningen ger nästan ingen synbar effekt och den är anpassad för en mönstrad bakgrund eller fotobakgrund. Här är en kort beskrivning över de olika valen:

  Läge (Mode): Anger hur "Glöd" påverkar underliggande Layer.

  Opacitet (Opacity): Anger hur mycket underliggande Layer skall synas.

  Oskärpa (Blur): Anger hur "mjuk" kanten ska vara.

  Intensitet (Intensity): Anger styrka på "glöd". Mer intensitet ger tätare och kraftigare "glöd".


  Har du en Vit bakgrund som i exemplet så bör du ändra läget till "Normal". Du kan byta den Gula färgen mot en annan färg. Ändra "Intensitet" (Intensity) och "Oskärpa" (Blur) enligt exemplet nedan:  Här är några exempel på hur du kan styra utseendet på din Glöd. Värdena varierar beroende på objektets tjocklek och storlek:


  Standardinställning: Skärm-75-5-0-Gul (ingen effekt!)  Normal-75-5-0-Röd  Normal-75-5-100-Röd  Normal-75-10-100-Röd  Standardinställning: Skärm-75-5-0-Gul  Skärm-75-10-100-Gul