66 besökare, 1 medlem och 1 Student är online nu
Loopia

Photoshop

Inre avfasning 2 (Inner bevel) (5/5.5)

   

Den här guiden visar hur du skapar "avfasning" (Bevel) med "Effekter" (Effects) och "Layer-stilar" (Layer Styles).

Läs mer i guiden Avfasning 1 » hur du gör detta "manuellt".

 

 1. Skriv in din Text med verktyget "Text" (Type).

  I exemplet används teckensnittet "Arial Black" i 60 pixlars storlek: 2. Inaktivera "Skugga" (Drop Shadow):  Välj "Avfasning och Relief" (Bevel and Emboss) i menyn:  Här är exempel på de val du kan göra:

  Högdager (Highlight Mode): Anger hur högdager-effekten (de ljusa partierna) påverkar underliggande Layer.

  Opacitet (Opacity): Anger hur mycket underliggande pixlar skall synas.

  Skugga (Shadow Mode): Anger hur skuggan påverkar underliggande Layer.

  Opacitet (Opacity): Anger hur mycket underliggande pixlar skall synas.

  Stil (Style): Vilken typ av "effekt"" du vill använda.

  Vinkel (Angle): Vilken håll ljuset faller.

  Använd Global Vinkel (Use Global Angle): Ger alla objekt samma ljusvinkel.

  Djup (Depth): Ange 3D-djupet.

  Oskärpa (Blur): Anger hur "mjuk" kanterna i området är.

  Här är några exempel där värden är beroende på objektets tjocklek, storlek och färg:  Standard: Screen (Raster)-75-Multiply-75-Inner Bevel-120-5-5


  Screen (Raster)-50-Multiply-50-Inner Bevel-120-5-5


  Screen (Raster)-50-Multiply-50-Inner Bevel-120-3-3


  Screen (Raster)-50-Multiply-50-Inner Bevel-120-3-3


  Inre Avfasning (Inner Bevel) + Skugga (Drop Shadow)
  Läs mer i guiden Bild inuti andra objekt »  Samma mönster på Text och Bakgrund.