45 besökare, 1 medlem och 1 Student är online nu
Loopia

Photoshop

Extrahera bilder med Trollstav och Snabbmask
(5/5.5)

Att extrahera objekt med hjälp av olika markeringsverktyg är en grundläggande och viktig kunskap när du vill kombinera och ändra bildobjekt.

De verktyg du kan använda för markeringsområde är Rektangel rektangel_knapp.gif (863 bytes) (Rectangular), Trollstav (Magic wand), Lasso , Penna (Pen) och Pensel (Brush).

Dessutom kan du bygga upp ett markeringsområde med menyn:
"Markering/Färgområde..." (Select/Color range)

Ofta räcker det inte att använda ett av verktygen utan du får kombinera flera markeringmetoder. I den här guiden kommer du i första hand att använda "Trollstav" (Magic wand) och "Pensel" i läget "Snabbmask" (Brush+Quick mask)

Extrahera med Trollstav (Magic Wand)

Använd bilden nedan guiden:

 

 1. Öppna bilden "sportbil.jpg" som är inscannad och lagrad i Kodaks PCD-format. Du ser den svarta ramen från scanningen:

  Börja med att beskära bilden med verktyget "Beskär" (Crop) för att få bort det svarta kantområdet. Bekräfta med ENTER för att beskära bilden.

  TIPS! När du använder verktyg som arbetar i ett justeringsläge så kan du "backa ur" funktionen med Escape-tangenten innan du tillämpar.

  De verktyg som du bekräftar med ENTER är text "Beskär" (Crop), "Skala" (Scale), "Rotera" (Rotate), "Skeva" (Skew)
 2. Innan du arbetar vidare med bilden bör du göra ett duplikat av bakgrunds-Layer.

  I Layer-paletten: högerklicka på Layer"Bakgrund" och välj "Duplicera Layer". Arbeta i duplikatet så har du alltid möjlighet att återgå till original-Layer om du vill börja om med en bildredigering.
 3. Det är färre nyanser i bakgrunden runt Sportbilen än i själva Sportbilen, det är lättare att markera allt förutom Bilen och sedan Invertera (omvända) markeringen.

  Använd "Trollstaven" (Magic wand) för att bygga upp en markering runt Sportbilen. Börja med att markera Himmelen med en låg Tolerans för Trollstaven. (Markera inte Palmerna, dem kan du markera senare i "Snabbmaskläget").
 4. Öka Toleransen på Trollstaven (Magic wand) och markera områdena under Bilen. Du behöver inte markera vattenspegeln, det viktigaste är att få en bra gräns mot Bilens konturer:

 

Spara en Markering som Alfakanal (Alfa Channels)

När du arbetar med komplexa markeringar som är tidskrävande kan det vara bra att spara en markering för att kunna arbeta vidare med den senare.

Photoshop arbetar med 3 färgkanaler, Röd, Grön, Blå och en sammanslagen Kanal som visar hela bilden: RBG

Dessutom kan du lagra extra information tillsammans med bilden i sk "Alfa-kanaler" (Alfa Channels).

 1. I paletten "Kanaler" (Channels) väljer du "Spara markering som kanal" (Save selection as channel):  Byt namn på din nya Alfa-kanal från "Alfa1" till "Trollstavsmarkering".
 2. Prova din nya Alfakanal genom att avmarkera nuvarande markeringsområde med CTRL+D.

  Läs in markeringen på nytt från din Alfakanal genom att CTRL+klicka på Kanalen.

  Din markering hämtas upp från Alfakanalen och visas i bilden:  OBS! om du vill kunna läsa in markeringsområdet när du öppnar dokumentet nästa gång måste du spara ditt dokument i ett format som behåller Alfa-kanalerna som tex Photoshops eget format .PSD eller .TIF och .RAW

 

Markera med Snabbmask (Quickmask)

Slutför markeringsområdet av Sportbilen med hjälp av läget "Snabbmask". Det är ett arbetsläge som använder Kanaler för att bygga upp markeringsområden.

 1. Byt till läget "Snabbmask" (Quickmask) genom att klicka på knappen eller använd snabbkommandot Q

 2. Alla områden som tidigare var omarkerade blir nu färgade, standardfärgen är Röd men går att ändra till valfri färg (dubbelklicka på Snabbmask-knappen).

  När du sedan utökar markeringen genom  att "måla" i "Snabbmaskläget" så använder du enbart Standardfärgerna Svart och Vitt. Om du målar med Vit färg utökar du markeringen och använder du Svart färg minskar markeringsområdet.

  Välj verktyget "Pensel" (Brush) och en stor penselform. Måla med Vit färgrundsfärg för att markera den nedre delen av bilden (Vattenspegeln) och Palmerna. Var noga med att inte måla för nära Sportbilens konturer med en för stor pensel, det är bättre att arbeta med en liten pensel och Zooma in för att arbeta med detaljerna:

 3. Byt penselstorlek till 30 pixlars Hård penselform. Zooma in bilden och måla längs Sportbilens konturer. Växla mellan förgrundsfärg och bakgrundsfärg med snabbkommando X

  Panorera i bilden genom att hålla tangenten MELLANSLAG (Space) intryckt och Klicka+dra i bilden och du använder verktyget "Hand"

  Vill du se hur markeringen växer fram kan du växla mellan "Snabbmaskläge" och "Normalläge" med snabbkommando Q 4. När du är färdig med markeringsområdet återgår du till "Normalläge" med tangenttryckningen Q

  Du har nu ett markeringsområde av allt annat än Sportbilen. För att markera Sportbilen iInverterar du markeringen med snabbkommandot CTRL+SHIFT+I eller menyn "Markering/Omvänd" (Select/Invert):

 5. Spara Markeringen som en Kanal (Channel):  Flytta Bilen till ett eget nytt Layer genom att kopiera och klistra in, CTRL+C och CTRL+V.

 

EXTRA: framhäv och exponera Sportbilen

Nu är Sportbilen är extraherad kan du flytta den till andra dokument eller skapa olika effekter på Sportbilen. Duplicera Layer innan du redigerar dem så kan du prova många olika effekter i respektive Layer.

  

Exempel på hur du kan framhäva Sportbilen i förhållande till bakgrunden:

 1. Duplicera ditt Bakgrunds-Layer så att du får en kopia.
 2. Göm de Layer som du inte arbetar med och se till att du inte har någon Markering aktiv.
 3. Gör om Bakgrunden till Gråskala med menyn"Bild/Justera/Tunna ut" (Image/Adjust/Desaturate).
 4. För att ytterligare framhäva Sportbilen kan du dessutom göra bakgrunden oskarp med menyn "Filter/Oskärpa/Gaussisk oskärpa" (Filter/Blur/Gaussian blur)

Se fler exempel i guiden Filter »

Läs mer om att extrahera i guiden Snabbmask »