51 besökare, 1 medlem och 1 Student är online nu
Loopia

Photoshop

Linjer (5/5.5)

 

Heldragen "Linje"

 1. Skapa ett nytt Layer: 2. En heldragen "Linje" gör du enklast med verktyget "Linje" (Line Tool):  Du kan välja bredd på "Linjen" ska vara i pixlar i paletten "Alternativ" (Options):
  Ange om du vill ha "kantutjämning" (Anti aliasing) som gör att ett objekt får "mjuka" kanter som inte ser skarpa ut. När du ritar räta "Linjer" så kan du göra detta utan "kantutjämning" (Anti aliasing).

  Här är några exempel på "Linjer", de 5 längst ned har kantutjämning: 3. Rita egna "Linjer" i olika bredd.

  Använd SHIFT om du vill att "Linjen" ska ritas i 90° eller 45° vinkel.

  Här är exempel på 2 "linjer" med kantutjämning och 2 linjer utan kantutjämning. Notera att de "Linjer" som har 45° eller 90° vinkel ser bra ut även utan "kantutjämning" (Anti aliasing):

 

 

 

Spara "Linjen" i webbformat

När du sparar en "Linje" för att använda på din webbsida så kan du spara den som en vanlig bild men ett alternativ är att göra den endast 1x1 pixel i bredd och höjd. Då kan du ange i HTML-koden att den ska vara större i längd eller bredd.

Detta fungerar med linjer som är Vågräta eller Lodräta.

Exempel:

Så här kan resultatet se ut när man använder linjen som är endast 1x1 pixel stor!

Den övre linjen är 1 pixel hög och 200 pixlar bred.

Den vänstra linjen är 1 pixel bred och 300 pixlar hög.

Om du vill att linjerna ska ligga mot varandra måste avståndet i cellerna vara noll. Då kan texten hamna för nära linjen.

Här är HTML-koden till tabellen:

<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td colspan="2"><img src="line1x1pix.gif" width="200" height="1"></td>
</tr>
<tr>
<td><img src="line1x1pix.gif" width="1" height="300"></td>
<td width="200">
Din text här...</td>
</tr>
</table>

Här ser du samma tabell men med kantlinjerna visade
för att åskådliggöra hur du kan placera text och linjer:

Så här kan resultatet se ut när man använder linjen som är endast 1x1 pixel stor!

Den övre linjen är 1 pixel hög och 200 pixlar bred.

Den vänstra linjen är 1 pixel bred och 300 pixlar hög.

Om du vill att linjerna ska ligga mot varandra måste avståndet i cellerna vara noll. Då kan texten hamna för nära linjen.

 

 

 

Metod 1: Spara "Linjen" i sin rätta längd

 1. Använd verktyget "Beskärning" (Crop) och beskär (Crop) ditt dokument.

  Zooma ut dokumentet innan du påbörjar arbetet:
  Zooma in kraftigt, i exemplet används 1600% zoom.

  "Panorera" i bilden genom att hålla MELLANSLAG intryckt och dra dokumentets arbetsyta.

  Dra beskärningsgränsen så att den är exakt kant i kant med "Linjen":  Bekräfta med ENTER:
  Zooma ut till 100%med CTRL+ALT+0 eller CTRL+ALT +MINUS: 2. Photoshop 5:
  Indexera färgerna med menyn "Bild/Läge/Indexerade färger" (Image/Mode/Indexed Color).

  Om du inte har någon kantutjämning blir antalet färger endast "1 färg".

  Bekräfta med "OK" och spara i GIF-format med menyn "Arkiv/Spara kopia" (File/Save a copy).

  Photoshop 5.5 och senare:
  Spara för webb med menyn "Arkiv/Spara för webb" (File/Save for Web).

  Läs mer i guiden Spara för web »

 

 

Metod 2: Spara "Linjen" i 1x1 pixels storlek

 1. Använd verktyget "Beskärning" (Crop) och beskär (Crop) ditt dokument så att du bara har 1x1 pixel kvar.

  Zooma in kraftigt, i exemplet använder vi 1600% zoom:
  Bekräfta med ENTER:  Zooma ut till 100% CTRL+ALT+0 eller CTRL+Alt+MINUS: 2. Photoshop 5:
  Indexera färgerna med menyn "Bild/Läge/Indexerade färger" (Image/Mode/Indexed Color).

  Om du inte har någon kantutjämning blir antalet färger endast "1 färg".

  Bekräfta med "OK" och spara i GIF-format med menyn "Arkiv/Spara kopia" (File/Save a copy).

  Photoshop 5.5 och senare:
  Spara för webb med menyn "Arkiv/Spara för webb" (File/Save for Web).

  Läs mer i guiden Spara för web »

 

 

Linje med "pilspets" (Arrowhead)

En "Linje" som börjar eller slutar med en "pilspets" (Arrowhead) ritar du med verktyget "Linje" (Line Tool):

Anger var du vill ha "pilspets" (Arrowhead) i paletten "Alternativ" (Options):

När du använder en "linje" med "pilspets" (Arrowhead) kan du använda "Kantutjämning" (Antialiasing) för att inte spetsen ska se alltför "taggig" ut. Du kan också styra hur utseendet med "Form" (Shape).

Värdena avser bredd i förhållande till "Linjens" bredd:Här är några exempel:

Läs mer i guiden Prickade linjer »