51 besökare, 1 medlem och 1 Student är online nu
Loopia

Photoshop

Kornigt fotografi

En kornig bild gjord genom att konvertera bilden till en Bitmapp. I exemplet blir områden, som inte är färgade, transparenta och kan placeras övar andra bakgrunder.

 

En kornig kopia av bilden

Hämta gärna bilder i vårt Bildgalleri »

 1. Öppna din bild och duplicera dokumentet med menyn "Bild/Duplicera" (Image /Duplicate):

 2. Byt färgläge på duplikatet till Gråskala med menyn "Bild/Läge/Gråskala" (Image/Mode/Grayscale):  Duplikatet som gråskalebild:

 3. Byt färgläge ännu en gång men nu till Bitmapp med menyn "Bild/Läge/Bitmapp" (Image/Mode/Bitmap). Välj Diffussionsgitter (Diffusion Dither) som metod och den upplösning du själv vill ha på din slutliga bild:  Resultatet vid konvertering till Bitmapp är en kornig bild: 4. Byt tillbaka till Gråskaleläge. Denna åtgärd är nödvändig för att du senare ska kunna läsa in ett markeringsområde av den korniga bilden.

  Bilden i Gråskale-läge ser exakt lika ut som i Bitmapp-läge:

 

 

Läs in ett markeringsområde till originalbilden

Genom att läsa in ett markeringsområde av de områden som inte är vita och använda den i originalbilden kan du radera omarkerade områden och får då kvar en kornig färgbild.

 1. Byt dokumentfönster så att du jobbar i din originalbild: 2. Läs in ett markeringsområde av alla områden som innehåller gråskala från din Gråskalebild.

  Använd menyn "Markera/Läs in markering" (Select/Load selection) och välj att läsa in markeringsområdet från duplikatets Grå kanal:  Markeringsområdet från duplikatet inläst i originalbilden: 3. Innan du raderar markeringsområdet bör du duplicera Layer:
  Radera innehållet i markeringsområdet med DELETE.

  OBS! Du ser inte i bilden att innehållet raderats när markeringen är aktiv men det visas i paletten Layer: 4. Avmarkera med CTRL+D och skapa ett nytt Layer under din korniga bild. Fyll Layermed den färg du vill ha.

  I exemplet är den fylld med Vit färg:  Klart!

  Prova gärna med olika färger eller motiv på bakgrunden: