7 besökare, 1 medlem och 1 Student är online nu
Loopia

Photoshop

Skapa egna penslar (5/5.5)

Du kan hämta in någon av de "Pensel-uppsättningar" som följer med programmet eller genom att helt enkelt skapa dina egna Penslar. Du kan göra penslar av ritade objekt och till och med av fotografier!

 

Hämta in färdiga penselbibliotek

Det finns flera Penselbibliotek i Photoshop och du hittar dem i en undermapp till mappen "Adobe".

 1. Välj menyn i "Läs in Penslar" (Load Brushes):  Bläddra dig fram till mappen "Brushes".

  Sökvägen kan vara tex:
  C:\Program\Adobe\Photoshop x.x\Goodies\Brushes

  Välj ett Penselbibliotek, i exemplet har vi valt "Assorted Brushes":  Prova någon av de nya Penslarna.

 

 

Skapa en Pensel av ett ritat objekt

Du kan göra en Pensel av de objekt du skapar själv.

 1. Se till att du har Standardfärgerna Svart och Vitt valda:  Skapa ett nytt Layer till din Penselform.

  Rita den form du vill ha på Penseln: 2. Läs in ett markeringsområde genom att CTRL-Klicka på Layer med ditt ritade objekt:

 3. Lägg till ditt objekt en ny Pensel med menyn "Skapa Pensel" (Define Brush).
  Din nya Pensel placeras nedanför de befintliga Penslarna:  Avmarkera med CTRL+D

 4. Använd din nya Pensel på ett nytt Layer.

  Välj verktyget "Pensel" (Brush) och välj din nya Pensel:

  Du kan öka eller minska avståndet mellan Penseldragen.

  Dubbelklicka på Penselformen i Paletten "Penslar" (Brushes):
 

Skapa en Pensel av ett fotografi

Du kan skapa en pensel av ett Fotografi.

 1. I exemplet använder i bilden nedan:
  Markera bilden med CTRL+A: 2. Välj att "Skapa Pensel" (Define Brush):

  Den nya Penseln placeras nedanför de befintliga Penslarna. Observera att utseendet på Penseln inte alltid stämmer med det verkliga utseendet: 3. Använd din nya Pensel på ett nytt Layer:

 

Skapa en Pensel av delar av ett fotografi

 1. Vill du bara använda en del av ditt fotografi som Pensel så skapar du ett markeringsområde: 2. För att Penselformen inte ska bli så skarp så kan du använda "Ludd" (Feather) på markeringsområdet.

  Välj menyn "Markering/Ludd" (Select/Feather):
 3. Skapa Penseln med menyn "Skapa Pensel" (Define Brush): 4. Den nya Penseln: 5. Använd din nya Pensel på ett nytt Layer: