25 besökare, 0 medlemmar och 1 Student är online nu
Loopia

Photoshop

Guiden: Exportera transparent bild (7)

När du extraherat en bild i Photoshop och vill att bakgrunden ska vara transparent även när du sparar bilden i andra format än PSD måste du exportera den till ett format som stöder just transparenta områden. Ska bilden användas online på webbsidor väljer du bildformatetGIF och för användning till trycksaker och utskrifter bildformatetEPS.

Läs mer om hur du sparar en transparent bild på "vanligt sätt" i guiderna:
Spara för webb Ps5.5-6-7 »
Urklippsbanor till InDesign, PageMaker QuarkXPress »

En metod att snabbt spara en transparent bild är att använda den inbyggda guiden "Exportera Transparent Bild" (Export Transparent Image) som stegvis guidar dig igenom alla moment. Guiden ger däremot inga detaljerade förklaringar till vad alternativen som kan väljas betyder och inte heller vilka val som lämpar sig bäst för olika bilder. Har du inget behov av att själv kontrollera hur bildens kvalitet och storlek påverkas är guiden ett snabbt och bekvämt alternativ till att spara på de vanliga sätten.

Förutsättningen för att kunna spara en transparent bild är fortfarande att du gjort förarbetet och frilagt delar av bilden och antingen har ett transparent Layer eller ett markerat område som guiden kan använda som referens.

Läs mer om att extrahera bilder i guiderna:
Extrahera bild 1 Ps6 »
Snabbmask »
Extrahera »

Om du redan har en bild med extraherade eller markerade områden så är det bara att följa guiden nedan!

 

Spara bilden för användning på webbsida (GIF)

Du kan använda guiden om du antingen har en markering (selection) eller ett Layer med transparenta områden.

OBS! Du måste markera de delar som ska vara transparenta och inte det område du vill ha kvar. Det är en bakvänd metod men det beror på att guiden använder Layer mask och Urklippsbanor (Clipping Path) för exporten. Om du har en markering (selection) av de områden du vill behålla växlar du till att markera det område som ska vara transparent med menyn "Markera/Omvänd" (Select/Invert) eller snabbkommando CTRL+SHIFT+I

Markerad tårta: Inverterad markering (CTRL+SHIFT+I):

Om du har ett Layer med transparenta områden behöver du inte ha någon markering alls. Guiden använder då det transparenta området vid exporten:

TIPS! Du kan enkelt få ett nytt Layer som bara innehåller de markerade områdena. Kopiera markeringen och klistra in den på ett nytt Layer med snabbkommandona CTRL+C och därefter CTRL+V

 

 

 1. Starta guiden med menyn "Hjälp/Exportera genomskinlig bild" (Help/Export Transparent Image).

  Välj vilket alternativ som passar bäst för dig. I exemplet nedan är bilden placerad på en genomskinlig bakgrund i ett eget transparent Layer:  OBS! Se till att det Layer som innehållet det transparenta området är aktivt. Om du arbetar i ett annat Layer fungerar inte guiden.
 2. Nästa steg är att välja vad du ska använda bilden till. Ska den användas online (webb) eller skrivas ut (trycksaker).

  I exemplet ska bilden användas på en webbsida: 3. För webb finns två format som stölder transparenta områden i en bild, GIF eller PNG.

  GIF fungerar i de flesta webbläsare (läs mer om de olika bildformaten i guiden "Spara för web Ps5.5-6-7" » ).

  I exemplet väljer vi GIF-formatet: 4. Standardinställningen för färgpaletten är "Webb 217 färger":  För bättre resultat i vårt exempel som är ett fotografi väljer vi istället en Adaptiv palett med maximalt antal 256 färger (läs mer om färgpaletter i guiden "Spara för webPs 5.5-6-7" » ) : 5. Om du valt GIF får du välja om den ska vara "Normal" eller "Sammanflätad" (Interlaced GIF) när den laddas i webbläsaren (läs mer i guiden "Spara för web Ps5.5-6-7" » ) :

 6. Välj filnamn och spara din GIF-bild. Klart!

 

 

Spara bilden för användning till utskrifter och trycksaker (EPS)

Punktuppbyggda bilder där områden ska vara transparenta kräver att en Urklippsbana (Clipping path) är definierad och guiden skapar en sådan vid exporten.

De bildformat som kan sparas tillsammans med en Urklippsbana (Clipping path) är EPS och TIFF. De flesta layoutprogram kan visa transparenta EPS-bilder men InDesign och PageMaker har även stöd för TIFF-bilder (de senare versionerna av layoutprogrammen hanterar även PSD-filer utan att export krävs).

Guiden sparar i EPS-formatet och det är också det format som är mest användbart i de flesta layoutprogram. Läs gärna mer om export till layoutprogram i guiden Urklippsbanor »

 1. Starta guiden på samma sätt som i punkt 1 ovan.
 2. Välj att bilden ska användas till Utskrift (trycksaker): 3. Spara din bild som .EPS (läs mer om EPS-format i guiden Urklippsbanor ») 4. I exemplet nedan är formatet Photoshop EPS valt och dialogrutan visas när bilden sparas. Valet "Förhandsvisa" innebär att du kan se bilden i layout-programmet, väljer du ingen förhandsvisning syns bara bildens platshållare.

  Kodning är det format som själva förhandsvisningen sparas i. Här gäller som vanligt att bättre kvalitet ger större filer. OBS! De val du gör påverkar inte EPS-bildens kvalitet men underlättar arbetet vid bildskärmen.

  OBS! I senare versioner av layoutprogrammen syns bilden ändå utan val av förhandsvisning. Prova dig fram och testa i just det layoutprogram du ska använda din bild:  Klart! Så här ser den exporterade bilden ut i Illustrator. Markeringen visar den exporterade Urklippsbanan med ankar-punkter: