44 besökare, 1 medlem och 1 Student är online nu
Loopia

Photoshop

Filter - tips och exempel (7, CS-CS3)

Genom att använda Photoshop's Plugin-filter kan du påverka en bild på olika sätt. Ofta får du ett bättre resultat genom att kombinera olika Filter och genom att använda dem på olika Färgkanaler. Viktiga förutsättningar för att använda Filter är att de bara påverkar aktivt och synligt Layer. Bilder i läget Bitmapp eller Indexerat läge påverkas inte och vissa Filter fungerar bara för bilder i RGB-läge och inte i Gråskala.

Den här guiden är främst avsedd som en introduktion till hur du kan använda Filter. Börja med att titta på de olika Filter-exemplen och följ sedan tipsen för användning av Filter.

Plugin-filter är program som Adobe eller andra programvaruföretag utvecklat och du kan själv installera fler Filter från olika tillverkare. Om du använder menyn "Hjälp/Om plug-in" (Help/About Plug-In) ser du vilka Filter och andra Plugins som installerats och vilka som utvecklat dem:

Filtren är grupperade i olika undermenyer efter den kategori de tillhör. Längst ned visas Filter som du eventuellt själv installerat (Digimarc finns redan från början).

Filter hittar du under menyn "Filter":

    

 

Här är en översikt över de olika kategorierna av Filter med några exempel. OBS! De flesta Filter innehåller så många olika kombinationer och inställningar att det är omöjligt att visa alla resultat här. Betrakta varje exempel som en introduktion till att själv ägna timmar åt att testa Filtren!

Återgivning (Render):


Brus (Noise):

Förvandla pixlar (Pixelate):


Förvrängning (Distort):


Konstnärliga (Artistic):
Oskärpa (Blur):


Penseldrag (Brush Strokes):


Skärpa (Sharpen):

Skiss (Sketch):

Stilisera (Stylize):Textur (Texture):


Video (Video):

NTSC-färger (National Television Standards Committee) ändrar färgkartan till färgerna som TV kan visa.
Ej sammanflätning jämnar till videobilder.

Annat (Other):

Digimarc:

Du kan ge dina bilder en digital vattenstämpel som anger copyright och upphovsman för ett foto.

Läs mer hos www.digimarc.com Öppnas i nytt fönster (Open in new window) 

 

Här följer några enkla exempel på användning av Filter. Bäst resultat får du om du kombinerar olika Filter och andra bildjusteringar (vilket inte beskrivs här utan som egna guider).

Hämta gärna bilder i vårt Bildgalleri »

 

Damm och repor (Dust & Scratches)

Filtret "Damm och repor" (Dust & Scratches) är användbart för att snabbt ta bort just damm, repor och annat "skräp" som uppkommit tex när en papperskopia scannats in. Här används det för att göra en bild diffus och oskarp vilket ger en helt annan effekt.

Bilden som används i exemplet: vindkraft.jpg Öppnas i nytt fönster (Open in new window) 

 

Välj menyn "Filter/Brus/Damm och repor" (Filter/Noise/Dust & Scratches). Ange ett värde för Radien som gör att bilden blir diffus:

 

TIPS! I många Filter kan du använda PIL-tangenterna uppåt och nedåt för att öka eller minska värdena med 1 pixels steg.

Håll SHIFT intryckt samtidigt så ökar eller minskar värdet 10 pixlar.

Så här kan resultatet se ut:

...och ännu ett exempel:

 

 

Betongglas (Blocks)

Med Filtret "Glas" (Glass) kan du betrakta en bild genom glasplattor eller en vägg av betongglas.

Välj menyn "Förvrängning/Glas" (Filter/Distort/Glass). Välj strukturen "Glasplattor" (Blocks) och ändra de övriga värdena så att betongglaset framträder:

 

TIPS! Vissa Filter ger ingen förgranskning i dokumentet utan endast i en förgransknings-meny.

Du kan zooma ut vyn med Minus-knappen eller panorera i bilden genom att klicka och dra i förgransknings-menyn:

 

Så här kan resultatet se ut:

...och ännu ett exempel:

 

 

Vågigt (Pond Ripples)

Med Filtret "Sicksack" (ZigZag) kan du ge föremål ett vågigt utseende. Välj menyn "Filter/Förvrängning/Sicksack" (Filter/Distort/ZigZag). Se till att stilen är "Dammvågor" (Pond Ripples):

Så här kan resultatet se ut:

 

 

Snabb teckning (Cutout)

Genom att använda Filtret "Stansa ut" (Cutout) ändrar du antalet färger i bilden och resultatet blir en tecknad bild.

Välj menyn "Filter/Konstnärliga/Stansa ut" (Filter/Artistic/Cutout):

Så här kan resultatet se ut:

...och ännu ett exempel:

 

 

Rastrera bilden (Halftone Pattern)

Med Filtret "Raster" (Halftone Pattern) visas bilden genom ett rastermönster. Du kan välja mellan prickar, linjer eller cirklar. Din valda Förgrundsfärg ger färgen på bilden.

Välj menyn "Filter/Skiss/Raster" (Filter/Sketch/Halftone Pattern) och välj mönstertyp:

Så här kan resultatet se ut:

...och ännu ett exempel: