37 besökare, 1 medlem och 2 Studenter är online nu
Loopia

webdesign och HTML

När du vill publicera filer till din webbserver behöver du en FTP-funktion (File Transfer Protocol). Många HTML-editorer har redan en inbyggd FTP-funktion och det brukar även finnas som en tjänst hos webbhotellen där du kan ladda upp filerna via webbläsaren. Det kan fungera bra med de möjligheterna men ofta kan ett FTP-program vara ett bättre alternativ eller ett komplement då FTP-programmen innehåller fler funktioner och ger bättre kontroll över filöverföringen.

Den här guiden visar hur du kommer igång och använder ett FTP-program och visar basfunktionerna när du ska skicka filer till ditt webbhotell. Detta är alltså inte en detaljerad genomgång av alla funktioner i programmet.

Det finns många FTP-program att välja bland och de har ofta samma funktioner och gränssnitt. Vi har själva bra erfarenhet av CuteFTP Öppnas i nytt fönster (Open in new window) som du kan du prova gratis en begränsad tid men sedan betala för programmet. I den här guiden har vi valt att använda FileZilla Öppnas i nytt fönster (Open in new window) som är gratis och utvecklas Opensource.

TIPS! Du hittar mer information om installation och användning av programmet FileZillas egen Wiki:
http://wiki.filezilla-project.org Öppnas i nytt fönster (Open in new window)

 

Hämta och installera FileZilla

FileZilla är gratis och utvecklas Opensource och finns både som FTP Client och FTP Server. I vårt exempel ska vi använda FTP-funktionerna för att ladda upp och hämta filer från webbservern och väljer då att använda FTP-klienten.

 1. Hämta programmet FileZilla här: http://filezilla-project.org Öppnas i nytt fönster (Open in new window)
 2. Välj "FileZilla Client":

 3. Välj i vilken plattform du ska använda programmet. I exemplet väljer vi installationsfilen för Windows:

 4. Om inte installationsfilen hämtas automatiskt kan du välja att starta den manuellt:

 5. Kör installationsfilen. När installationen startats bekräftar du licensvillkoren:

 6. Välj om alla användare eller bara du som är inloggad just nu ska kunna använda programmet:

 7. Vi väljer att installera FileZilla Client och de komponenter som är standardval:

 8. Bekräfta destinationen eller välj annan installationsmapp:  I steget därefter (utan bildexempel) valde vi att en ny programgrupp ska skapas för FileZilla.
 9. Avsluta installationen och starta programmet:

 

Skapa en anslutning till webbserver

Du kan ha flera anslutningar till olika webbservrar och du administrerar dem i Platshanteraren (Site manager). Välj menyn "Arkiv/Platshanteraren" eller knappen "Öppna Platshanteraren:"

Välj knappen "Ny plats" och skriv namnet på din webbplats:

Ange dina uppgifter för "host", "user" och "password" som du fått av ditt webbhotell. Om du inte fått annan information kan Port: 21 fungera som standard eller lämna fältet tomt om ingen port behöver anges. Välj Normal som inloggningstyp för att se fälten för "användare" och "lösenord":

Testa anslutningen till din webbserver med knappen "Anslut"!

Om anslutningen fungerat ska du se din "Remote Site" (Fjärrplats) och de filer och mappar som finns.

I exemplet nedan ligger filerna i mappen "public_html" men andra vanliga namn är "www" eller "www_root" etc. Klicka på mappen för att öppna den:

Om din webbplats ligger i en undermapp som i exemplet ovan så kan du ange sökvägen till mappen i "Platshanteraren" (Site manager) och fliken "Avancerat". Här kan du desutom ange den lokala mapp där du har din webbplats så behöver du inte bläddra fram den varje gång du ansluter med programmet. (notera att den inledande "slashen" i sökvägen kan behövas om mappen inte kan hittas):

Prova de nya inställningarna genom att ansluta på nytt med knappen "Anslut". Välj att avbryta din nuvarande anslutning när du ansluter på nytt:

 

Överföring av filer

FPT-programmen visar filstrukturen för din lokala dator och din fjärrdator (webbserver) bredvid varandra. I vårt exempel visas fjärrdatorn (webbservern) till höger och den lokala datorn till vänster men det kan skilja beroende på vilket FTP-program du använder. Kontrollera att du öppnat och valt rätt mottagarmapp på webbservern och välj sedan de mappar eller filer du vill överföra från din lokala dator.

För att överföra filer från din lokala dator (vänster) till webbservern (höger) kan du dra-och-släppa filerna. En annan metod är att du markerar den eller de filer och mappar som ska överföras, högerklickar på filen/mappen och väljer "Skicka":

Så här kan det se ut när filerna är överförda:

Om du vill överföra filer från webbserver (höger) till din lokala dator (vänster) så markerar du filerna, högerklickar på en av filerna och väljer "Hämta".

 

Återanslutning vid "timeout" eller andra avbrott

Om du inte kan välja filer eller öppna mappar har webbservern gjort en "timeout" och du kan uppdatera visningen med knappen "Uppdatera fil- och kataloglistor":

Om inte denna åtgärd räcker måste du upprätta anslutningen på nytt genom att öppna Platshanteraren och välja din anslutning:

Välj att avbryta din nuvarande anslutning när du ansluter på nytt:

 

ASCII eller binär överföring?

Standardläget för överföring av filerna är "Auto" vilket innebär att de flesta filerna överförs binärt. Du behöver normalt inte ändra något här men om du får problem med filerna efter överföringen kan felet bero på att filer överförts med fel metod.

ASCII är en form av "textläge" och används för att ta bort extra tecken som tex radavslut och radbrytningar för att fungera med alla server-program. CGI-filer är ett exempel på filtyp som kan överföras som ASCII om det inte fungerar att köra den på webbservern. ASCII (American Standard Code for Information Interchange) använder 7 av 8 bitar vid överföringen och det var en fördel när begreppet "bredband" inte fanns och modem-överföring var standard. Binära filer använder alla 8 bitarna vid överföring och används till programfiler, bilder, databaser, musikfiler, video och komprimerade filer typ ZIP mm.

Om du har behov av att välja överföringstyp kan du göra detta vid överföringen med menyn "Överför/Överföringsläge":

Du kan även ändra grundinställningarna med menyn "Redigera/Inställningar" och välja kategorin "Överföringar/Filtyper". Listan över filer som ska skickas som ASCII kan du redigera här:

 

CHMODE - ange filrättigheter

CHMOD (change mode) är en metod som används för att ändra egenskaper och rättigheter för filer och mappar på Unix och liknande system. De flesta FTP-program har funktioner för att ändra CHMOD och funktionerna kan ha namn som tex "file attributes", "change mode" eller "filrättigheter". Flera webbhotell har en webbaserad kontrollpanel där du kan ändra CHMOD istället för att använda ett FTP-program.

Filrättigheterna tilldelas de tre grupperna owner/user (ägare), group (grupp) och world/public (publika) och gäller för read (läsa), write (skriva) och execute (köra). Exemplen nedan visar CHMOD med två olika FTP-program.

CuteFTP FileZilla
Högerklicka på filen/mappen och välj menyn "CHMOD..." för att visa dialogrutan: Högerklicka på filen/mappen och välj menyn "Filrättigheter" för att visa dialogrutan:

FTP-programmens dialogrutor ger dig alternativ som automatiskt visar den valda nivån för rättigheterna med ett numeriskt värde. CHMOD kan anges med tre eller fyra siffror som tex 0755 eller 755 (den första siffran kan utelämnas och gäller då som "0"). Det högsta värdet för var och en av de tre siffrorna är värdet "7" och är då en summering av de 3 eller 4 siffrorna. Nivåerna för rättigheterna är enligt listan nedan:

1   Execute, köra men inte skriva eller läsa filen
2   Write, skriva men inte köra eller läsa filen
3   Write and Execute, skriva och köra filen
4   Read, läsa filen
5   Read and Execute, läsa och köra filen
6   Read and Write, läsa och skriva men inte köra filen
7   Read, Write and Execute, läsa skriva och köra filen, fullständiga rättigheter

Om ägaren (user/owner) ska ha fullständiga rättigheter används värden enligt ovan:
4 (Read)
2 (write)
1 (Execute)

Summan för den första första siffran i gruppen blir då "7" och ger CHMOD 700 enligt exemplet nedan:

Om grupper (group) ska ha fullständiga rättigheter blir summan för den andra siffran i gruppen "7" och ger CHMOD 770 enligt exemplet nedan:

Om publika användare (public/world) ska ha fullständiga rättigheter blir summan i den tredje siffran i gruppen "7" och ger CHMOD 777 enligt exemplet nedan:

 

Använd CHMOD 777 om inget annat fungerar

De nivåer som brukar fungera för att köra script och programkod är CHMOD 755 för mappar och CHMOD 644 för filer men konfigurationen av serverprogrammen på vissa webbhotell kräver att du själv ändrar till en högre nivå. Den högsta nivån CHMOD 777 ger fullständiga rättigheter men kan samtidigt innebära en säkerhetsrisk. Om programmen som körs på webbservern innehåller någon form av säkerhetsluckor så kan en obehörig användare utnyttja detta.

Ett tips kan vara att välja med en lägre nivå än 777 och prova dig fram. Det kan fungera med 770, 771 eller 775 för mappar och 664 eller 666 för filer.

Ange rättigheter på flera mappar och filer med FileZilla

Viktigt är att du anger rättigheter på alla de mappar eller filer som kräver detta. Om du inte vet detta kan du ange samma nivå på rättigheterna för alla undermappar och filer i den mapp som innehåller programmet du vill använda.

Exemplet nedan visar hur rättigheterna ändras till CHMOD 755 för alla mappar och till CHMOD 666 för alla filer som används av programmet Webdesignskolan Nyhetsbrev » (som ligger i mappen "wds_nyhetsbrev").

 1. Högerklicka på mappen som innehåller alla mappar och filer till programmet och välj menyn "Filrättigheter".
 2. Ange värdet för rättigheter på mapparna genom att välja eller skriva värdet numeriskt.
  Ange att åtgärden ska upprepas i underkataloger.
  Välj att verkställa "endast på kataloger":

 3. Högerklicka på mappen som innehåller alla mappar och filer ännu en gång och välj menyn "Filrättigheter".
 4. Ange värdet för rättigheter på filerna genom att välja eller skriva värdet numeriskt.
  Ange att åtgärden ska upprepas i underkataloger.
  Välj att verkställa "endast på filer":

 5. Resultatet när mapparna har CHMOD 755 och filerna CHMOD 666:  Om det inte fungerar med rättigheterna enligt ovan kan du välja en stegvis högre nivå och prova dig fram.