48 besökare, 1 medlem och 1 Student är online nu
Loopia

Photoshop

Referens och snabbkommandon
Photoshop 5.5

Marquee (M)   (V) Move
Lasso (L)   (W) Magic Wand
Airbrush (J)   (B) Paintbrush
Rubber Stamp (S)   (Y) History Brush
Eraser (E)   (N) Pencil
Blur (R)   (O) Dodge
Pen (P)   (T) Type
Measure (U)   (G) Linear Gradient
Paint Bucket (K)   (I) Eyedropper
Hand (H)   (Z) Zoom
Foreground color   (X) switch colors
   Background color
Default for/backgr (D) 
Standard mode(Q)   (Q) Quickmask
Screen mode (F)   (F) Screen mode

 

Grupper av verktyg som finns under alla knappar med "pil". Använd "Shift+kortkommandot" för att välja.
  

 

De vanligaste kortkommandona:  
Tabb Gömmer/visar Verktygslåda och Paletter
Shift+Tabb Gömmer/visar endast Paletter
F Fullskärmsläge
D Anger Standard för- och bakgrundsfärg
X Växlar mellan För- och Bakgrundsfärg
Q Växlar mellan Snabbmaskläge och normalläge
Ctrl+Z, Ctrls+Alt+Z Ångra, Ångra i flera steg (Händelsepaletten)
Ctrl+Shift+Z Gör om
Ctrl+A,   Ctrl+C,  Ctrl+X,  Ctrl+V Markera Allt,   Kopiera,  Klipp ut,  Klistra in
Ctrl+Plus,   Ctrl+Minus Zooma in,  Zooma ut
Ctrl+Alt+Plus, Ctrl+Alt+Minus Zooma in, Zooma ut med anpassad Fönsterstorlek
Ctrl+Mellansl, Ctrl+Mellansl+Alt Zomma in, Zooma ut
Home, End, PageUp, PageDown Panorera i bilden
Mellanslag+Dra   (Hand) Panorera i bilden
Ctrl+0, Ctrl+Alt+0 Anpassad Zoom till Fönsterstorlek, Zoom till 100%
Ctrl+H Visar/gömmer Markeringsgränser
Ctrl+D Avmarkerar objekt, tar bort Markeringsgränser
Ctrl+klick i Lager/Alfakanal Läser in Markering runt objekt i Transparent Layer
Alt+Backsteg Fyller med Förgrundsfärg
Ctrl+Backsteg Fyller med Bakgrundsfärg
Shift+Backsteg Visar Dialogrutan Fyllning
Shift+Rita ut Ellips/Rektangel Cirkel- eller Kvadratform
Shift+Dra hörn på objekt Bibehåller Bredd/Höjd-proportioner
Alt+Dra hörn på objekt Bibehåller läget på Centrumpunkt
Mellanslag+Dra vid skapande Flyttar objekt när du ritar ut det
Markerat objekt+Piltangent Flyttar objektet ett steg (Pixlar/Millimeter förinställt)
Markerat objekt+Shift+Piltangent Flyttar objektet tio steg