13 besökare, 0 medlemmar och 1 Student är online nu
Loopia

Photoshop

Page curl - uppvikt kant (7, CS-CS3)

Ett uppvikt hörn på fotot eller dokumentet ger ett 3D-utseende. Effekten finns ofta med i de programvaror som specialiserat sig på Filter och Effekter men ingår inte i Photoshops Filter. Med verktygen "Omforma" (Transform) och "Övertoning" (Gradient) gör du enkelt en egen "Page curl".

Hämta gärna bilder i vårt Bildgalleri »

 

Vik upp ett hörn

Använd ett eget fotografi eller spara någon av bilderna nedan:

vintervy.jpg Öppnas i nytt fönster (Open in new window)  maskros.jpg Öppnas i nytt fönster (Open in new window) 
drivved.jpg Öppnas i nytt fönster (Open in new window) 

vindkraft.jpg Öppnas i nytt fönster (Open in new window) 

 

 1. Använd verktyget "Lassopolygon" (Polygonal Lasso) och gör en triangel-formad markering (du kan även använda verktyget "Lasso" (Lasso) och hålla SHIFT-tangenten intryckt): 2. Klipp ut markeringen och klistra in den på ett nytt Layer med snabbkommando CTRL+X och CTRL+V: 3. Läs in markeringen igen genom att CTRL+klicka på Layer-miniatyren: 4. Vänd markeringen vertikalt med menyn "Redigera/Omforma/Vänd vertikalt" (Edit/Transform/Flip Vertical). Rotera den markerade triangeln med menyn "Redigera/Omforma/Rotera" (Edit/Transform/Rotate). Flytta triangeln samtidigt och passa noga in den kant i kant med bilden: 5. Spara markeringen som en Arbets-bana (Work Path) på paletten "Banor" (Path): 6. Med verktygen "Direktmarkering" (Direct Selection)  ...kan du markera ankar-punkterna och dra i handtagen för att skapa en kurva: 7. Skapa en ny markering från arbets-banan: 8. Skapa ett nytt Layer och dölj Layer med den "gamla" triangeln: 9. Med hjälp av verktyget "Övertoning" (Gradient) tonar du det markerade området.

  I exemplet används en av de förinställda övertoningarna "Blå, Gul, Blå" som sedan ändras till egna färgval:  Klicka på den valda övertoningen för att komma till dialogrutan "Övertonings-redigerare". Klicka på reglagen för färgsteg för att ändra till dina egna färgval: 10. Gör övertoningen i det markerade området:  Avmarkera CTRL+D och det uppvikta hörnet är klart!

 

Vill du förstärka 3D-utseendet kan du lägga till Layer-stilen "Skugga" (Shadow):