14 besökare, 0 medlemmar och 1 Student är online nu
Loopia

Photoshop

Kantlinjer (5/5.5)

Den här guiden visar 2 olika metoder att skapa "Kantlinjer", med Layer-stilen (Layer Style) "Ramlinje" och som ett eget Layer.

Lär mer i guiden Text och effekter »

 

Kantlinje med Layer-stil (Layer Style)

 1. Skapa ett nytt dokument och skriv din text.

  Välj en Förgrundsfärg till kantlinjen.

  "Återge" (Render) Layer genom att högerklicka på en bokstav i text-Layer och välj menyn "Återge lager" (Render layer).

  Ett annat alternativ är att läsa in ett markeringsområde av texten genom att CTRL+Klicka i Layer-miniatyren: 2. Välj menyn: "Redigera/Ramlinje" (Edit/Stroke) och välj ett värde för bredd på kantlinjen:

 

 

Kantlinje i eget Layer

En metod större flexibilitet är att skapa en Kantlinje i ett eget Layer.

 1. Skapa ett nytt Layer och placera det underliggande det Layersom innehåller objektet: 2. CTRL+klicka på Layer med "Texten" för att läsa in ett markeringsområde: 3. Utöka storleken på markeringsområdets med det antal pixlar som ska motsvara kantlinjens bredd.

  Använd menyn "Markering/Ändra/Utöka" (Select/Modify/Expand): 4. Fyll markeringsområdet med färg, Snabbkommando ALT+Backsteg eller CTRL+Backsteg: 5. Med denna metod kan du behålla endast "Kantlinjen" och ta bort "innehållet".

  CTRL+Klicka på Layer med Texten för att läsa in ett markeringsområde. Markeringen skall alltså vara lite mindre än "Kantlinjen".

  Radera innehållet i markeringsområdet med DELETE och göm Layermed Texten.

  I exemplet visas endast kantlinjen: 6. Komplettera med en "Skugga" eller andra effekter: