126 besökare, 1 medlem och 1 Student är online nu
Loopia

Photoshop

Snabbmönster med Dither Box (6)

Använd filtret "Dither Box" för att snabbt skapa mönsterfyllningar. Metoden innebär att du bygger upp en mönsterplatta i ett rutnät.

OBS! Filtret "Ditherbox" finns även i Photoshop CS men du måste själv hämta det på program-CD:n. Leta i mapparna med namn som "Godbitar" (Goodies), "Plugins" och "Filter" efter filen "DitherBx.8bf": Kopiera filen till mappen där filtren i Photoshop finns: C:\Program\Adobe\Photoshop CS\Plug-ins\Filter

Läs mer om linjemönster i guiderna Linjemönster - Scanlines » och Rutnät i bakgrunden » (Photoshop 6) och TV-ränder » (Photoshop 5/5.5).

 

Mönster med Dither Box

 1. Öppna "Ditherbox" med menyn "Filter/Annat/Ditherbox" (Filter/Other/Ditherbox):
 2. Välj att göra ett nytt eget mönster med knappen "Ny".

  Med pennan (Pen) och valfri färg klickar du sedan ut mönsterplattan i provområdet till höger.

  Exemplet nedan ger ett linjemönster med 1 pixels mellanrum (varje ruta är en pixel):  Välj knappen "Fyll" (Fill) när du är nöjd.


  OBS! Se till i minst 100% zoom annars kan du få missvisning av det verkliga resultatet.

  Se exemplen nedan där det övre är i 66,7% zoom och det undre i 100% zoom:

  Mönsterplattan som ska ge ett regelbundet rutmönster:  ...men i 66,7% zoom ges en missvisande bild:  ...och 100% zoom ger det verkliga utseendet:

 

 

Här är några exempel på mönsterplattor med resultatet bredvid:

 

 

 

Mönster på bilder

För att tillämpa "Ditherbox" på ett foto lägger du själva mönstret på ett eget Layer och bilden på ett underliggande Layer.

 1. Öppna in bild och skapa ett nytt Layer ovanför bakgrunden.

  Se till att det nya Layer har en fyllningsfärg annars kan du inte tillämpa filtret.

  I exemplet är Layer fyllt med Vit färg: 2. Skapa din egen mönsterplatta på samma sätt som tidigare och tillämpa på Layer.

  Ditt mönster fyller hela Layer och täcker bakgrundsbilden: 3. För att se den underliggande bilden byter du Läget i Layer-paletten till "Multiplicera" (Multiply):
  Läget "Multiplicera" (Multiply) gör den Vita färgen transparent och underliggande bild syns: 4. Vill du tona ner mönstret i förhållande till bilden kan du justera Opacitet i Layer:

  TIPS! Vill du göra linjerna lite "mjukare" kan du använda ett oskärpefilter som "Gaussisk oskärpa" (Gaussian Blur).