15 besökare, 0 medlemmar och 1 Student är online nu
Loopia

Photoshop

Ljuseffekter (5/5.5)

 

Filtret "Ljuseffekter" (Lighting Effects) är kraftfullt och användbart på olika objekt och ytor.

TIPS! Läs mer i guiden Ljuseffekter (CS) »

 

3D-boll

Det första exemplet är en 3D-boll.

 1. Skapa ett nytt Layer:
  Välj verktyget "Ellips" (Elliptical Marquee) och rita en "cirkel": 2. Fyll "cirkeln" med en färg:
  Välj menyn "Filter/Återgivning/Ljuseffekter" (Filter/Render /Lighting Effects).

  Ändra "Källa" (Light Type) till "Omni" och prova dig fram till en passande "Styrka" (Intensity).

  Flytta belysningsområdet genom att Klicka+Dra i centrumpunkten.

  Bekräfta med "OK".  Avmarkera med CTRL+D.

  Exempel:
            
            

 

 

3D-knapp

Det andra exemplet är en "Knapp" (Button).

 1. Skapa ett nytt Layer:  Skapa en "cirkel":  Fyll med färg:
 2. Högerklicka på Layeroch välj "Effekter" (Effects).

  OBS! I senare versioner av Photoshop kallas detta "Laye-stil" (Layer Style).

  Inaktivera "Skugga" (Drop Shadow) och välj "Avfasning och Relief" (Bevel and Emboss).

  Prova dig fram genom att ändra värden för "Högdager" (Highlight), "Skugga" (Shadow), "Djup" (Depth) och "Oskärpa" (Blur).

  Läs mer i guiden Inner Bevel 2 » för mer information om valen.

  Vilka värden du väljer beror på vilken intensitet du har på din färg. Om du har en mörk färg så kan värdet för "Skugga" (Shadow) vara högre och om du har en ljus färg kan "Högdager" (Highligt) vara lägre:

  TIPS! När du ändar värden kan du använda PIL-tangenterna för att ändra värden. SHIFT+PIL ger steg om 10 pixlar. Flytta mellan fälten med TAB eller SHIFT+TAB.


 3. CTRL+Klicka på Layerför att läsa in ett markeringsområde.

  Välj menyn "Filter/Återgivning/Ljuseffekter" (Filter/Render/Lighting Effects) och välj "Strålkastare" (Spotlight).

  Rotera ljuskällan genom att dra i handtagen:
  Ändra ytan för Ljuskällans genom att dra i handtagen för att förstora eller förminska ytan:
  Du kan flytta området genom att dra i centrumpunkten:
  Prova dig fram och ångra med CTRL+Z och CTRL+ALT+Z: 

 

Text i knappen

Lägg till en text i din knapp.

Använda Effekten "Relief" (Emboss) och välj "Nedåt" (Down):

Används samma Ljuseffekt som för knappen: