13 besökare, 0 medlemmar och 1 Student är online nu
Loopia

Photoshop

Paletten Stilar (7)

Innehållet i varje Layer kan tilldelas olika Layer-stilar (kallades "Layer-effekter" i tidigare versioner av Photoshop). En Layer-stil är en egenskap som tex skugga, avfasning, kantlinje.

Du väljer Layer-stil och öppnar dialogrutan "Layer-stilar" (Layer styles) med knappen F längst ned i Layer-paletten:

 

Photoshop levereras med färdiga Stilar för olika ändamål som Text, Bildeffekter, Strukturer och Rollover-knappar. De finns under paletten "Stilar (Styles) där du dessutom kan spara dina egna favoritstilar.

 

Använda en Stil

De objekt som ska använda Stilen måste ligga på ett eget Layer och ha transparent bakgrund. Stilen påverkar både objektet och områden utanför objektet det måste därför finnas utrymme runt objektet.

I exemplet nedan används en text, en form, och en vektorform:

 

 1. Se till att Layer med din form är aktivt. Välj paletten "Stilar" (Styles) och markera den Stil du vill ha:  Resultatet för vald Stil:


  Den Stil du valt består av Layer-stilar som visas under aktivt Layer:  Om du väljer en ny Stil försvinner alla gamlaLayer-stilar och ersätts av de nya:

 

Ändra en Stil

I objektet nedan stämmer inte utseendet med det som "exempel-knappen" visar:

Exemplet:
... ger detta utseende:

 

Att det verkliga resultatet varierar beror på att storleken på inställningarna i Layer-stilarna (som Stilarna bygger på) anges i pixlar. Grundinställningen kanske inte passar den storlek ditt objekt har och ofta får du ändra värdena i Layer-stilarna.

I exemplet nedan är det Layer-stilen "Satäng" (Satin) som ska ge ett variation i färgen. Dubbelklicka på Layer-stilen du vill ändra:

I dialogrutan "Layer-stil" (Layer style) ändrar du storlek och avstånd i pixlar om det behövs:

 

TIPS! Ofta ger små skillnader i värden stora skillnader i utseende.

Använd "Pil-tangenterna" Upp eller Ner för att ändra värdet 1 pixels steg. Håll SHIFT intryckt samtidigt för ändring i 10 pixlars steg.

Flytta mellan fälten med Tabb och SHIFT+Tabb.

 

Nu stämmer utseendet på objektet bättre med det visade exemplet:

    

 

 

Hämta fler Stilar

Du kan hämta fler Stil-bibliotek med Stilar för olika ändamål.

Använd "Pil-menyn" i paletten "Stilar" (Styles):

Välj om du vill "Lägga till" de nya Stilarna eller "Ersätta de nuvarande":

 

Här är flera Stil-bibliotek valda. OBS! Om du använt en Stil och snabbt vill ta bort den kan du använda knappen längst upp till vänster, "Standardstil" (Ingen Stil):

 

För att återgå till standarduppsättningen använder du "pil-menyn" och valet "Återställ stilar" (Reset styles):

...och bekräftar ditt val:

 

TIPS! Om du använt egnaLayer-stilar på ditt objekt och vill behålla dem när du använder Stilar kan du hålla SHIFT intryckt när du väljer Stilen.

Då ersätts inte de befintliga Layer-stilarna men de nya läggs till.

 

 

Spara egna Stilar

Om använt Layer-stilar och kombinerat dem till en egen "Stil" på dina objekt kan du spara dem som en egen Stil.

 1. Utgå från det Layer som innehåller de Layer-stilar du vill spara: 2. Använd "Pil-menyn" och valet "Ny stil..." (New style): 3. Ge din nya Stil ett eget namn: 4. Din nya Stil hamnar längst ned i listan.

  Byt Layer till det objekt du vill använda Stilen på för att testa din nya Stil:  ..nu kan du snabbt snygga till dina objekt!