56 besökare, 1 medlem och 2 Studenter är online nu
Loopia

Dreamweaver

Dreamweaver MX:
Nyheter och arbetsyta

Dreamweaver MX är den nya versionen efter Dreamweaver 4 och har i grunden samma funktioner. Nyheterna är bla en ny arbetsyta, bättre stöd för CSS och fler mallar och exempel. HTML-kodningen underlättas med automatiska tips om attribut och parametrar för olika märken. Den stora nyheten i Dreamweaver MX är funktioner som tidigare funnits i Macromedia's UltraDev 4. Nu finns kan du enklare göra databaskopplingar och stöd finns för andra webapplikationer och programspråk som tex ASP, ColdFusion, PHP, JSP. Databaskopplingar från webbplatsen till en webbserver underlättas av instruktioner och menyer i Dreamweaver MX men kräver fortfarande de olika serverprogrammen för att köra de olika applikationerna.

Detaljerad information om de olika nyheterna kommer som egna övningar senare här i guiderna om Dreamweaver. I denna övning får du som tidigare använt Dreamweaver 4 information om den nya arbetsytan för att snabbare komma igång med arbetet i Dreamweaver MX. Är du helt ny användare av Dreamweaver bör du börja med övningen "Grunderna i Dreamweaver -skapa en webbplats" »

 

Välj din arbetsyta i Dreamweaver MX

När du startar Dreamweaver MX första gången får du frågan om du vill jobba i den nya arbetsytan som Dreamweaver MX har eller ha samma utseende som i Dreamweaver 4:

Den nya arbetsytan är bättre anpassad för användare av HomeSite och ColdFusion Studio som använder liknande menysystem. Vill du arbeta vidare i den gamla arbetsytan Dreamweaver 4 kan du ändå byta utseende vid ett senare tillfälle med menyn "Edit/Preferences..." (Redigera/Inställningar...):

 

Arbetsytan

Den nya arbetsytan skiljer sig från den gamla framförallt genom att verktygen ligger i flikar istället för i fönster. En annan direkt märkbar skillnad är att Dreamweaver är öppet i ett enda fönster. Alla öppna dokument samsas ny om samma programfönster vilket ju är mer likt övriga programvaror i Windowsmiljö tex. Även "Site files" (Platsens filer) ligger nu integrerad i samma fönster som dokumenten.

 

Frigör och docka verktygsfälten

Verktygsfälten ligger som paneler med fast placering. Du kan själv anpassa arbetsytan genom att dra verktygsfälten till nya placeringar som egna fönster och åter göra dem till flikar.

(1)
Dra i det "prickade" området för att flytta panelen:
(2)
...och placera fönstret där du vill ha det:
(3)
Återställ
som panel genom att dra den tillbaka. Du ser på den svarta ram-markeringen när den dockas i sin plats:
(1)
Du kan även ändra den inbördes placeringen mellan panelerna och menyerna. Här flyttas menyn "dokument" och placeras under panelen "insert":
(2)
...släpp när en tunn svart markering visas:
(3)
..och allt är återställt:

 

Infoga objekt

Panelen "Insert" (Infoga) innehåller samma verktyg som tidigare och några nyheter som tex Text, Templates (Mallar) och Application.

 

Dokument

Menyn "Dokument" används för visning och hantering av det aktuella arbetsdokumentet. En nyhet är visningsläget "Live Data View" som används för att se innehållet i dynamiska sidor där innehållet förändras genom tex koppling till databaser.

Live Data View

För att visa/dölja dokumentmenyn väljer du "View/Toolbars" (Visa/Verktygsfält):

 

Egenskaper (Properties)

Panelen "Properties" (Egenskaper) används som tidigare för att ange alternativ för markerat område eller HTML-märke.

 

Panelgrupper

Till höger i programfönstret ligger de övriga panelerna som kan expanderas genom att klicka på namnet på den panel som ska visas.

Klicka på namnet på panelen:
...för visning av innehållet:

Du kan även skräddarsy dina egna menyer genom att flytta flikar från en panelgrupp till en annan. Högerklicka på den flik som ska flyttas och välj till vilken panelgrupp den ska tillhöra:

 

TIPS! Du kan visa eller dölja alla paneler och menyfönster med snabbkommandot F4

Standardläge med alla menyer och paneler:

Kommandot F4 för att snabbt få större arbetyta för webbsidan:

 

 

Site files (Platsens filer)

En praktisk nyhet är att även Site Files (Platsen filer) ligger i samma programfönster som de dokument du arbetar med. Det ger en bättre överblick över de dokument som ingår i webbplatsen.

När du ska publicera filerna till webbserver underlättar det om du ser både lokala filer och webbserverns filer. Det gör du genom att expandera Site-fönstret med knappen "Expand/Collapse"

Expandera visningen av Site Files genom att klicka på knappen:

...så visas Site Files i hela fönstret:

 

Utforskaren i Site Files

En viktig nyhet är att det nu är möjligt att kopiera och flytta filer från andra enheter och mappar utanför webbplatsens "root folder". Längst ner i mapp/filvisningen finns nu Skrivbordet (Desktop) vilket ger åtkomst till filer utan att använda andra filhanteringsprogram.

 

Använd hjälpen!

Slutligen vill vi som vanligt uppmana dig att använda Dreamweavers utmärkta hjälp-funktion som bara är en snabbtryckning ifrån dig!

 

Snabbkommando F1 ger direkt åtkomst till det du vill veta!

I panelgrupperna finns också hjälp att få: