247 besökare, 3 medlemmar och 2 Studenter är online nu
Loopia

webdesign och HTML

Testa bakgrundfärg

 

Klicka här för att se exemplet

 

 

Steg 1:
Läggkoden inom <HEAD>

 

<HEAD>

<script LANGUAGE="JavaScript">

function changeBackground(hexNumber) {
document.bgColor=hexNumber
}
prefix="#"
rnum1=0
bnum1=0
gnum1=0
rnum2=0
bnum2=0
gnum2=0
hexNumber2="#000000";
rcount=0;
bcount=0;
gcount=0;
function num2hex(num) {
if (num==15) return "f";
else if (num==14) return "e";
else if (num==13) return "d";
else if (num==12) return "c";
else if (num==11) return "b";
else if (num==10) return "a";
else if (num==9) return "9";
else if (num==8) return "8";
else if (num==7) return "7";
else if (num==6) return "6";
else if (num==5) return "5";
else if (num==4) return "4";
else if (num==3) return "3";
else if (num==2) return "2";
else if (num==1) return "1";
else return "0";
}
function changeBackground2(number) {
if(number == 1) {
rnum1=rcount%16;
if (rcount <15) {
rcount=rcount+1;
}
}
if(number == 2) {
gnum1=gcount%16;
if (gcount <15) {
gcount=gcount+1;
}
}
if(number == 3) {
bnum1=bcount%16;
if (bcount <15) {
bcount=bcount+1;
}
}
if(number == 4) {
rnum1=rcount%16;
if (rcount > 0) {
rcount=rcount-1;
}
}
if(number == 5) {
gnum1=gcount%16;
if (gcount > 0) {
gcount=gcount-1;
}
}
if(number == 6) {
bnum1=bcount%16;
if (bcount > 0) {
bcount=bcount-1;
}
}
hexNumber2 = prefix+num2hex(rnum1)+num2hex(rnum2)+num2hex(gnum1)+num2hex(gnum2)+num2hex(bnum1)+num2hex(bnum2);
document.bgColor=hexNumber2
}

</script>

</HEAD>

 

Steg 2:
Lägg koden inom <BODY>

 

<BODY>

<form METHOD="POST" NAME="background">

<table BORDER="0" CELLPADDING="3">
<tr>
<td Align="center" colspan="3">
Klicka på knapparna för att välja grundfärg:<br>
</td>
</tr>
<tr>
<td Align="center" colspan="3">
<input TYPE="button"
VALUE="
Röd" ONCLICK="changeBackground('#FF0000')"><input TYPE="button" VALUE="Grön"
ONCLICK="changeBackground('#00FF00')"><input TYPE="button" VALUE="
Blå "
ONCLICK="changeBackground('#0000FF')"><input TYPE="button" VALUE="
Vit "
ONCLICK="changeBackground('#FFFFFF')"><input TYPE="button" VALUE="
Svart"
ONCLICK="changeBackground('#000000')"><input TYPE="button" VALUE="
Grå "
ONCLICK="changeBackground('#C0C0C0')">
</td>
</tr>
<tr>
<td Align="center" colspan="3">
Använd knapparna nedan för att justera nyanserna:</td>
</tr>
<tr>
<td Align="center">
<input TYPE="button" VALUE="+
Röd"
ONCLICK="changeBackground2(1)">
<input TYPE="button" VALUE="
- Röd"
ONCLICK="changeBackground2(4)">
</td>
<td Align="center">
<input TYPE="button" VALUE="
+ Grön"
ONCLICK="changeBackground2(2)">
<input TYPE="button" VALUE="
- Grön"
ONCLICK="changeBackground2(5)">
</td>
<td Align="center">
<input TYPE="button" VALUE="
+ Blå"
ONCLICK="changeBackground2(3)">
<input TYPE="button" VALUE="
- Blå"
ONCLICK="changeBackground2(6)">
</td>
</tr>
</table>

</form>

</BODY>