57 besökare, 1 medlem och 1 Student är online nu
Loopia

webdesign och HTML

Timer - countdown timer

Räknar ned tiden till ett angivet datum och klockslag.

Tid kvar till Kalle Anka visas nästa julafton:

(2019-12-24 klockan 15:00)

 

Tid innan nästa Venuspassage inträffar:

(2117-12-11 klockan 23:58)

Venuspassage kallas den astronomiska händelse som inträffar när planeten Venus passerar framför solen sett från jorden eller någon av solsystemets övriga planeter. Den förra Venuspassagen var den 6 juni 2012 (klockan 22.09)

Källa: Wikipedia

 

Lägg koden inom <BODY>

 

<BODY>

<h1 id="timer"></h1>

<script>
// Ange datum som ska vara slutdatum
var countDownDate = new Date("Dec 24, 2019 15:00:00").getTime();

// Uppdatera nedräkningen varje sekund
var x = setInterval(function() {

// Hämtar dagens datum och tid
var now = new Date().getTime();

// Hämtar tidsskillnaden mellan sluttid och aktuell tid
var distance = countDownDate - now;

// Kalkylering av tid för dagar, timmar, minuter och sekunder
var days = Math.floor(distance / (1000 * 60 * 60 * 24));
var hours = Math.floor((distance % (1000 * 60 * 60 * 24)) / (1000 * 60 * 60));
var minutes = Math.floor((distance % (1000 * 60 * 60)) / (1000 * 60));
var seconds = Math.floor((distance % (1000 * 60)) / 1000);

// Visar resultatet i element med angivet id="timer"
document.getElementById("timer").innerHTML = days + " dagar, " + hours + " timmar, "
+ minutes + " minuter, " + seconds + " sekunder ";

// Om den angivna tidpunkten passerats visas texten
if (distance < 0) {
clearInterval(x);
document.getElementById("timer").innerHTML = "Den angivna tidpunkten har passerats!";
}
}, 1000);
</script>

</BODY>