364 besökare, 3 medlemmar och 2 Studenter är online nu
Loopia

webdesign och HTML

Validering av email

Enkel kontroll av att en giltig epostadress används. Kräver förutom att @ används dessutom att minst ett tecken anges före @ och att domänen har både punkt och minst två tecken efter punkten.

 

Epost:

 

 

Steg 1:
Lägg koden inom <HEAD>

 

<HEAD>

function checkEmail(myForm) {
if (/^\w+([\.-]?\w+)*@\w+([\.-]?\w+)*(\.\w{2,3})+$/.test(myForm.email.value)){
return (true)
}
alert("
Du har angivit en ogiltig epostadress. Kontrollera den angivna adressen!")
return (false)
}
</script>

</HEAD>

OBS! Ditt fältnamn i formuläret måste vara "email" enligt exemplet ovan. Använder du annat namn byter du även namnet i fet stil ovan.

 

Steg 2:
Lägg koden inom <BODY>

 

<BODY>

<form onSubmit="return checkEmail(this)" action="">
Epost:<br>
<input name="email" type="text">
<input type="submit" value="Skicka">
</form>

</BODY>

Om du redan har ett formulär lägger du bara till värdena i fet stil ovan:
onSubmit="return checkEmail(this)"

Om du vill använda ett annat namn än "email" på fältet som används för epostadress ändrar du även i javascriptet i Steg 1.