273 besökare, 3 medlemmar och 2 Studenter är online nu
Loopia

webdesign och HTML

Textmarkören i formuläret

Placerar textmarkören direkt i det fält du vill att användaren ska börja att fylla i. I exemplet nedan är det i första fältet som markören placeras automatiskt när sidan hämtats:

 

Frågeformulär
Förfrågan om dina funderingar och åsikter om de föreslagna förändringarna på din arbetsplats. (Du får vara anonym och behöver inte fylla i ditt namn):
Namn:
Adress:
Postnummer:
Ort:
Mina åsikter:

 

 

Steg 1:
Lägg koden inom <BODY>

 

<BODY OnLoad="document.formname.fieldname.focus();">

 

OBS! Namnen markerad i fet stil är ditt eget formulärnamn och fältnamn där du vill att textmarkören ska placeras. Du måste ha samma namn på ditt formulär som i javascriptet:

<FORM name="formname">