107 besökare, 3 medlemmar och 2 Studenter är online nu
Loopia

webdesign och HTML

Skicka till Skickar formulär...

Användbart när dina besökare blir otåliga och klickar flera gånger på "skicka-knappen" då formuläret tex håller på och bearbetas av webbservern. Genom att "skicka-knappen" meddelar att formuläret skickas klickar användaren inte på "submit-knappen" ännu en gång.

Prova att klicka på Skicka-knappen nedan:

Namn:

 

 

Steg 1:
Lägg koden inom <HEAD>

 

<HEAD>

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
function submitForm(s) {
s.value = "
Skickar formulär... ";
alert('
Ditt formulär skulle nu ha skickats men detta är en demo. Skicka-knappen är nu utbytt till Skickar formulär...');
return false;
}
</script>

</HEAD>

OBS! Meddelandet i exemplet kan du ta bort när du testat ditt eget formulär. (Den behövs bara så länge du inte har kopplat ditt formulär till en "action" för att simulera att formuläret skickats så att "submit-knappen" kan avaktiveras).

 

Steg 2:
Lägg koden inom <BODY>

 

<BODY>

<form onSubmit="return submitForm(this.
skicka)">
Namn:
<input name=namn>
<input name=
skicka type=submit value="Skicka">
</form>


</BODY>

OBS! Exemplet ovan förutsätter att formulärkontrollen "submit" heter skicka. Om du ger den annat namn måste du ändra (this.skicka) till samma namn.