105 besökare, 2 medlemmar och 3 Studenter är online nu
Loopia

webdesign och HTML

Validering av ifyllda fält
Exempel 1

Genom att kontrollera att vissa fält är ifyllda får du användaren att fylla i den information du vill ha via formuläret. Scriptet kontrollerar även att en e-postadress angivits med @ i adressen.

Kontaktformulär:
Namn:


Epostadress:


Meddelande:


 

Ett annat valideringsscript finns här »

 

Steg 1:
Lägg koden inom <HEAD>

 

<HEAD>

function fixElement(element, message) {
alert(message);
element.focus();
}
function isMailReady(form) {
var passed = false;
if (form.fullname.value == "") {
fixElement(form.fullname, "
Information saknas i fältet NAMN!");
}
else if (form.email.value.indexOf("@") == -1 ||
form.email.value.indexOf(".") == -1) {
fixElement(form.email, "
Ange en giltig epostadress i fältet EPOSTADRESS!");
}
else if (form.message.value == "") {
fixElement(form.message, "
Du har inte skrivit något meddelande!");
}
else {
passed = true;
}
return passed;
}
</SCRIPT>

</HEAD>

Meddelandetexten och namnen på fälten kan du ändra till egna värden. OBS! Om du ändrar namn på fälten i scriptet måste även ändra dem i formulärets kod nedan.

Om du vill ta bort validering av fält eller lägga till fler fält ändrar du scriptkoden och lägger till eller tar bort avsnitt som tex:

else if (form.nytt_formulärfält.value == "") {
fixElement(form.nytt_formulärfält,
"Det här är det nya meddelandet");
}

 

Steg 2:
Lägg koden inom <BODY>

 

<BODY>

<form name = "kontakt" action = "mailto:din_egen@adress.com" method = "POST" enctype = "text/plain"
onSubmit = "return isMailReady(this);">

<fieldset style="width: 450px;">
<legend>
Kontaktformul&auml;r: </legend>
<br>
Namn:<br>
<input name = "fullname" type = "TEXT" size="40">
<br>
<br>
E-postadress:<br>
<input name = "email" type = "TEXT" size="40"></td>
<br>
<br>
Meddelande:<br>
<textarea rows = "5" cols = "40" name = "message">
</textarea>
<br>
<br>
<input name="SUBMIT" type = "SUBMIT" value = "
Skicka">
</fieldset>
</form>

</BODY>

Namnen på fälten måste vara samma som namnen i scriptet ovan. Byter du fältnamn måste även byta namn i scriptkoden.