281 besökare, 3 medlemmar och 2 Studenter är online nu
Loopia

webdesign och HTML

Lösenordsskydd för
flera användare

Ett enkelt lösenordsskydd där du i förväg kan ange AnvändarId och lösenord för flera olika användare. Prova exemplet nedan där det finns tre olika användare och lösenord som du kan prova:

medlem1 - password1
medlem2 - password2
medlem3 - password3

 

Logga in till medlemssidorna:
AnvändarID:

Lösenord: 

 

Steg 1:
Lägg koden inom <HEAD>

 

<HEAD>

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">

function Login(){
var done=0;
var username=document.login.username.value;
username=username.toLowerCase();
var password=document.login.password.value;
password=password.toLowerCase();
if (username=="medlem1" && password=="password1") { window.location="medlem1.php"; done=1; }
if (username=="medlem2" && password=="password2") { window.location="medlem2.php"; done=1; }
if (username=="medlem3" && password=="password3") { window.location="medlem3.php"; done=1; }
if (done==0) { alert("Fel inloggningsuppgifter, prova igen!"); }
}

</SCRIPT>

</HEAD>


Steg 2:
Lägg koden inom <BODY>

Formuläret som används för inloggningen där javascriptet anropas med onClick

<form id="login" name="login" method="post" action="">
<fieldset style="width: 450px;">
<legend>
Logga in till medlemssidorna: </legend>
<br>
Anv&auml;ndarID: <input type=text name=username>
<br>
<br>
L&ouml;senord: <input type=password name=password>
<br>
<br>
<input type=button value="
Logga in" onClick="Login()" name="button">
<br />
<br />
</fieldset>

</form>

Formuläret använder FIELDSET och LEGEND för att öka tillgängligheten - läs mer om formulär i guiden Formulär - forms »

OBS! det här är ingen metod du bör använda om du verkligen vill skydda informationen från obehöriga, då bör lösenordet skötas via script som hanteras direkt av webbservern och inte av webbläsaren som i detta exempel! webbservern, inte direkt i HTML-koden!

Har du behov av ett bättre skydd kan du använda Apache's .htaccess »