192 besökare, 3 medlemmar och 2 Studenter är online nu
Loopia

webdesign och HTML

Stänga fönster automatiskt

Om du vill stänga ett fönster utan att använda menyer eller länkar. Klicka på länken nedan för att öppna ett Popupfönster med "autostäng-funktion":

Klicka här för att öppna popupfönstret

 

 

Lägg koden inom <BODY> i popupfönstrets dokument

Lägg koden i det dokument som visas i popupfönstret. Byt ut antalet millisekunder mot dina egna värden (1000 millisekunder= 1 sekund):

<BODY onLoad="setTimeout(window.close, 15000)">