98 besökare, 3 medlemmar och 2 Studenter är online nu
Loopia

webdesign och HTML

Automatiskt popupfönster

Om du vill att ett extra fönster skall öppnas automatiskt samtidigt som den vanliga sidan. Användbart till meddelanden, reklam mm.

Steg 1:
Lägg koden inom <HEAD>

Byt ut den markerade koden mot egna värden. Vill du att menyfält eller rullningslist mm skall synas byter du ut värdet "0" mot "1":

 <HEAD>

<script language="JavaScript">
<!-- Begin
function popUp() {
props=window.open('
din_sida.php', 'poppage', 'toolbars=0, scrollbars=0, location=0, statusbars=0, menubars=0, resizable=0, width=200, height=300, left=100, top=100');
}
// End -->
</script>

</HEAD>Steg 2:
Lägg inom<BODY>

Laddar scriptet automatiskt när sidan laddas i webbläsaren:

<BODY onLoad="javascript:popUp()" >