47 besökare, 2 medlemmar och 1 Student är online nu
Loopia

webdesign och HTML

Popup-fönster med timer

Om du vill att ett extra fönster skall öppnas automatiskt med en angiven tidsfördröjning efter att huvudsidan visas. Användbart till meddelanden, reklam mm.

Fönstret i exemplet öppnas 15 sekunder efter denna sida laddats.

Steg 1:
Lägg koden inom <HEAD>

Byt ut den markerade koden mot egna värden. Vill du att menyfält eller rullningslist mm skall synas byter du ut värdet "0" mot "1":

<HEAD>

<script language="JavaScript">
function popUp() {
props=window.open('din_sida.php', 'poppage', 'toolbars=0, scrollbars=0, location=0, statusbars=0, menubars=0, resizable=0, width=200, height=300 left = 100, top = 100');
}
</script>

</HEAD>

 

Steg 2:
Lägg koden inom <BODY>

Laddar scriptet efter angivet tidsintervall i millisekunder:

<BODY onLoad="setTimeout('javascript:popUp()', 15000);" >