417 besökare, 3 medlemmar och 2 Studenter är online nu
Loopia

webdesign och HTML

Centrerat Popup-fönster

Om du vill att ett popupfönster skall öppnas centrerat i bildskärmen använder du koden nedan.

Klicka här för att öppna fönstret!

 

Steg 1:
Lägg koden inom <HEAD>

Byt ut den markerade koden mot egna värden. Vill du att menyfält eller rullningslist mm skall synas byter du ut värdet "0" mot "1":

<HEAD>

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">

function NewWindow(mypage, myname, w, h, scroll) {
var winl = (screen.width - w) / 2;
var wint = (screen.height - h) / 2;

// OBS! ingen radbrytning i texten nedan
winprops = 'height='+h+',width='+w+',top='+wint+',left='+winl+',scrollbars='+scroll+',resizable'
//slut på område utan radbrytning

win = window.open(mypage, myname, winprops)
if (parseInt(navigator.appVersion) >= 4) { win.window.focus(); }
}
</script>

</HEAD>

 

Steg 2:
Lägg koden inom <BODY>

Ange dina egna värden för bredd och höjd och om det skall visas en bläddringslist i fönstret:

<a href=" din_sidadress " onclick="NewWindow(this.href,'name','200','300','no');return false;">
Klicka här för att öppna fönstret </a>

 

TIPS! Om du vill öppna flera popupfönster från samma HTML-sida kan du använda samma script flera gånger. Viktigt är att du då byter namn på varje nytt script som tex:
function NewWindow1(mypage, myname, w, h, scroll)
function NewWindow2(mypage, myname, w, h, scroll)
function NewWindow3(mypage, myname, w, h, scroll)
etc...