106 besökare, 3 medlemmar och 2 Studenter är online nu
Loopia

webdesign och HTML

Dominant Popup-fönster

Om du vill att ett popupfönster inte ska hamna bakom annat öppet fönster utan alltid synas överst är det här scriptet användbart. Observera att funktionen som håller fönstret öppet ligger i dokumentet som visas i popupfönstret.

Klicka här för att öppna fönstret

 

Steg 1:
Lägg koden inom <HEAD>-taggarna:

Byt ut den markerade koden mot egna värden:

<HEAD>

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
function topWindow(){
popup = window.open("min_popup.php", "" ,"height=300, width=200, scrollbars=no");
}
</SCRIPT>

</HEAD>

 

 

Steg 2:
Lägg koden inom <BODY> i popupfönstrets dokument

Lägg koden i popupfönstrets dokument:

<BODY onBlur="self.focus()" >

 

Steg 3:
Länken som öppnar fönstret:

Länken som öppnar popupfönstret:

<a href=# onClick="topWindow()"> Klicka här för att öppna fönstret </a>

 

TIPS! Om du vill öppna flera popupfönster från samma HTML-sida kan du använda samma script flera gånger. Viktigt är att du då byter namn på varje nytt script som tex:
function topWindow1()
function topWindow2()
function topWindow3()
etc...