83 besökare, 1 medlem och 5 Studenter är online nu
Loopia

webdesign och HTML

Veckodag visar rätt sida

En utvald sida visas beroende på vilken veckodag det är idag. Allt du behöver är en HTML-sida för varje veckodag:

monday.html - tuesday.html - wednesday.html - thursday.html - friday.html - saturday.html - sunday.html

 

 

Lägg koden inom <HEAD>

På sidan som ska ändra innehåll beroende på veckodag lägger koden nedan. Sidan behöver inte innehålla annan information men använd gärna "vanliga länkar" som kan användas om inte scriptet fungerar.

<HEAD>

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">

function initArray() {
this.length = initArray.arguments.length;
for (var i = 0; i < this.length; i++)
this[i+1] = initArray.arguments[i];
}
var DOWArray = new
initArray(
"Sunday",
"Monday",
"Tuesday",
"Wednesday",
"Thursday",
"Friday",
"Saturday");

var today = new Date();
var day = DOWArray[today.getDay()+1];
window.location = day + ".html";

</SCRIPT>

</HEAD>