167 besökare, 1 medlem och 1 Student är online nu
Loopia

Illustrator

Mer om Banor (Paths) (9)

Det finns ett flertal olika metoder för att skapa vektorbaserade illustrationer i Illustrator. Vektorbilderna är i grunden uppbyggda av banor och ankarpunkter, och för att redigera dem. En vektorform består av en öppen eller en stängd "bana" (Path).

När du delar en "bana" (Path) så skapas en ny "bana" (Path) som är öppen eller sluten. Den här guiden visar hur du använder du verktygen "Sax" (Scissors) och "Kniv"(Knife) .

OBS! Denna guide är en fortsättning på guiden Ritstiftet (Pen) och Banor (Paths) »

TIPS! Återställ Illustrator till standard-inställningar - läs mer här »

 

Skapa ett nytt dokumentet

Skapa ett nytt dokument i A4-storlek och i CMYK-läge:

Det kan vara bra att ha ett stöd i form av linjer. Du kan använda "Stödlinjer" (Guides) eller ett "Rutnät" (Grid).

Om du använder "Rutnät" (Grid) kan du ändra avståndet och antalet linjer.

Välj menyn "Visa/Stödraster" (Show/Grid).

Välj menyn "Redigera/Inställningar/Stödlinjer & stödraster" (Edit/Preferences/Guides & Grid) och ange att du vill ha en linje var 20:e millimeter delat med 4.

Detta ger ett avstånd på 5 millimeter mellan varje linje:
Så här kan din sidvisning se ut med "Rutnät" (Grid):

 

 

Rita en öppen bana och gör om den till en sluten bana

En öppen "bana" (Path) består av en startpunkt och en slutpunkt.

Du kan fylla en "sluten bana" (Closed Path) med färg, mönster och övertoningar:

Du kan bara använda en kantlinje (stroke) längs en "öppen bana" (Open Path):

          

 

 1. Välj menyn "Visa/Fäst mot stödraster" (View/Snap to Grid): 2. I exemplet ska vi rita en "droppe" med "Ritstiftet" (Pen).

  Se till att fyllningsfärgen och kantlinjefärgen är "standard" (default).

  Klicka på den lilla "knappen":  Standardfärgerna Svart och Vitt:
 3. Klicka ut en startpunkt:

   
 4. Klicka+dra snett upp till vänster:  Dra rakt uppåt för att skapa en kurva:  Dra så högt upp som du vill ha "droppformen" och klicka ut ankarpunkten:
  Nu är halva vektorformen klar.

  CTRL+klicka eller byt till verktyget "Direktmarkering" (Direct selection)och klicka utanför vektorformen för att avmarkera.

  Vektorformen du skapat är en "öppen bana" (Open Path):
 5. Markera din vektorform, och byt fyllningsfärg genom att välja någon annan färg i paletten "Färger" (Swatches):


 6. Vektorformen du skapade är en "öppen bana" (Open Path).

  För att göra om den till en "sluten bana" (Closed Path) måste du binda ihop startpunkten och slutpunkten.

  Klicka på den övre punkten för att fortsätta arbeta med vektorformen.

  Notera att markören visar ett "snedstreck" som visar att du fortsätter en befintlig "bana" (Path).

  Klicka+Dra för att skapa den högra sidan av vektorformen.

  Dra handtaget likadant som tidigare, men denna gång nedåt, så blir vektorformen proportionell:


  Avsluta genom att klicka i samma punkt du startade din tidigare "bana" (Path).

  Notera att markören visar en liten "ring" som visar att du "stänger" en "bana" (Path):
  Din "droppe" är klar!


 

 

Dela upp en "sluten bana" (Closed Path)
Metod 1: med "Sax" (scissors)

Dela upp din "dropp-form" i två "öppna banor" (Open Paths) genom att använda verktyget "Sax" (Scissors).

Med "Sax" (Scissors) delar du upp en ankarpunkt i två nya ankarpunkter.

 

 1. Välj verktyget "Sax" (Scissors).

  Klicka i den övre ankarpunkten:  Klicka i den undre ankarpunkten:  Du kan se att det nu är en "öppen bana" (Open Path) genom att en "bana" (Path) är markerad:

   


 2. Välj verktyget "Direktmarkering" (Direct selection) eller CTRL+klicka på vektorformen:

  Flytta isär de två vektorformerna: 3. Avsluta genom att binda ihop dina två "öppna banor" (Open Paths) till "slutna banor" (Closed Paths) med samma metod som när du skapade "dropp-formen" från början.

  Klicka med "Ritstiftet" (Pen) i en av ändpunkterna:  Klicka i den andra ändpunkten för att "sluta bana" (Close Path):

   

 4. Gör samma sak med din andra "öppna bana" (Open Path).

  Byt fyllningsfärg och kantlinjefärg på de två vektorformerna:

TIPS! Du kan använda Pil-tangenterna vid flyttning av objekt 1 steg. Om du vill flytta 10 steg i taget använder du SHIFT+Pil. Måttenheten väljer du i menyn "Redigera/Inställningar/Allmänna" (Edit/Preferences/General)


 

 

Dela upp en "sluten bana" (Closed Path)
Metod 2: med "Kniv" (Knife)

Med den föregående metoden för att dela upp en "sluten bana" (Closed Path) var du tvungen att först klippa isär ankarpunkterna och sedan försluta de "öppna banor" (Open Paths) som skapades.

Du kan utföra detta i ett enda moment, med hjälp av verktyget "Kniv" (Knife) som delar en befintlig "sluten bana" (Closed Path) och skapar nya.

 

 1. Välj verktyget "Kniv" (Knife) som ligger i samma grupp som "Sax": (Scissors).

  Kniven skär i en "kurvig bana" (Curved Path).

  Du kan ALT+Dra för en rak linje och ALT+SHIFT+Dra för att skära vinkelrätt 90° eller 45°.

  Dela upp din vektorform:

 2. Flytta isär de 4 delarna och fyll dem med färg:

 

 

Lägga till och ta bort ankarpunkter i en "bana" (Path)

Antalet ankarpunkter och deras egenskaper styr vektorformens utseende. För att ändra vektorformen måste du öka eller minska antalet ankarpunkter eller omvandla dem till "Hörnpunkter" (Corner Points) eller "Kurv-punkter" (Smooth Points).

För att lägga till ankarpunkter använder du undergruppen till "Ritstiftet" (Pen):

.

Du kan också välja något av dessa verktyg när du använder "Ritstiftet" (Pen) genom att klicka i en "bana" (Path) för att lägga till eller ta bort ankarpunkter.

 

 1. Välj verktyget "Ta bort ankarpunkt" (Delete anchor point) och klicka i hörnet på en av de nedre "bitarna":  Ankarpunkten raderas: 2. Lägg till en ny ankarpunkt med verktyget "Lägg till ankarpunkt" (Add anchor point).

  OBS! Inaktivera funktionen "Visa/Fäst mot stödraster" (View/Snap to grid) vid behov.

  Klicka för att lägga till en ankarpunkt:
 3. Flytta den nya ankarpunkten med verktyget "Direktmarkering" (Direct Selection) verktyget.

  Kontrollera att endast den aktuella ankarpunkten är markerad innan du flyttar denna:  Zoom:  Ankarpunkten är flyttad:
 4. Lägg till en ny ankarpunkt:  Flytta ankarpunkten:
 5. Prova att förändra dina andra "bitar" genom att lägga till och ta bort ankarpunkter.

  Du kan omvandla "Hörnpunkter" (Corner Points) till "Kurv-punkter" (Smooth Points) med verktyget "Omvandla riktningspunkt" (Convert anchor point).


  Verktygen du kan jobba med är:  Resultatet kan se ut så här: