71 besökare, 1 medlem och 1 Student är online nu
Loopia

Illustrator

Vektor- och Bitmapp

Grafik som framställs på en dator består huvudsakligen av två typer: Vektorbilder och Bitmappbilder.

Vektorbilder - skalbara bilder

Vektorbilder är uppbyggd av linjer och kurvor som definieras med hjälp av matematiska objekt som kallas vektorer. I en vektorbild beskrivs bilden utifrån sina geometriska egenskaper. Fördelen med vektorgrafik är att de är skalbara utan att kvaliteten försämras. Du kan alltså förstora och förminska bilden utan synbar försämring. Lagringsstorleken är också liten för vektorbilder jämfört med bitmappbilder. Vektorgrafik används framförallt till utskrifter och trycksaker för att få skarpa och tydliga kanter och konturer på texter, logotyper mm. Nackdelen med vektorgrafik är att den inte kan användas till fotografier eftersom de innehåller för mycket färginformation. Vektorgrafik används framför allt till tecknade illustrationer.

Exemplen nedan visar vektorgrafik i originalstorlek 100% och i fyra gångers förstoring.

100 %
a.gif (1978 bytes)
400%

 

Bitmappbilder - rasterbilder

En bitmappbild är uppbyggd av ett stort antal pixlar (bildpunkter) i ett rektangulärt rutnät. Varje pixel innehåller färginformation, ju större bilden är desto fler pixlar innehåller den. Bitmappbilder återger färger och tonövergångar effektivt och används därför till fotografier och digitala kompositioner. Bitmappbilder är upplösningsberoende vilket innebär att de bara kan innehålla ett visst antal pixlar. De kan därför förlora skärpa och ge ett taggigt intryck på skärmen om de förstoras eller om de skrivs ut med lägre upplösning än vad de skapades för.

Om en bitmappbild förstoras så läggs normalt inte fler pixlar till för att täcka den förstorade ytan - varje pixel blir istället större. Det gör att bilden blir "grynig" och ser sämre ut. För att motverka det gör bildbehandlingsprogrammen en omsampling med "interpolering" vilket innebär att det fyller ut med pixlar i liknande färger för att täcka den förstorade ytan. Resultatet blir oftast "suddigt" som du kan se i exemplet nedan där bilden visas i normal storlek och med tre gångers förstoring.

100%

a.gif (1978 bytes)
400%
(utan interpolering)
400%
interpolerat

Vektor- och bitmappbilder i Illustrator

Normalläget i Illustrator är att arbeta i vektorformat. Du kan arbeta med bitmappbilder i programmet men då måste vara "inbäddade" i dokumentet och inte "länkade". Nackdelen då är att dokumentets lagringsstorlek ökar dramatiskt. Om du bara använder bitmappbilderna som de är i dokumentet bör du länka dem när du monterar dem. Om du tänker bearbeta bitmappbilden i Illustrator så måste de vara inbäddade (Embedded).

Undvik att rastrera en vektorbaserad bild om det inte är absolut nödvändigt eftersom bilden då förlorar de egenskaper den hade som en vektorbaserad bild. All storleksförändring av bilden påverkar pixlar istället för vektorer och kurvor vilket försämrar bildens kvalitet.

I exemplet nedan ser du en "stjärna" i vektorforma och bitmappformat.

Notera att den vänstra vektorformen har annan markering vid arbete än bitmappbilden.

Du ser "handtagen" som du kan påverka bildens utseende med

Vektorbild och bitmappbild i originalstorlek:

 

Vektorbild och bitmappbild i 300% förstoring:


Notera att vektorbilden är perfekt i kanterna och att bitmappbildens pixlar är 3 gånger större än originalet.