72 besökare, 1 medlem och 1 Student är online nu
Loopia

Illustrator

Referens och snabbkommandon
Illustrator 9, 10, CS

Grupper av verktyg som finns under alla knappar med "pil". Kan dras loss från Verktygslådan:
Selection (V) (A) Direct selection
Lasso (Y) (Q) Direct lasso
Pen (P) (T) Text
Ellipse (L) (M) Rectangle
Paintbrush (B) (N) Pencil
Rotate (R) (S) Scale
Reflect (O) (E) Free transform
Blend (W) (J) Column graph
Gradient mesh (U) (G) Gradient
Eye dropper (I) (C) Scissors
Hand (H) (Z) Zoom
Default (D)

Color (<)
Gradient (>)


(X) Stroke, Fill

(/) None

Screen mode (F) (F) Screen mode

Snabbkommandon

Tabb Gömmer/visar Verktygslåda och Paletter
Shift+Tabb Gömmer/visar endast Paletter
F Fullskärmsläge
D Anger standard Fyllning och Kantlinje
X Växlar mellan Fyllning och Kantlinje
Ctrl+A,   Ctrl+C,  Ctrl+X,  Ctrl+V Markera Allt,   Kopiera,  Klipp ut,  Klistra in
Ctrl+Z Ångra (du kan ångra i flera steg)
Ctrl+Shift+Z Gör om
Ctrl+Plus,   Ctrl+Minus Zooma in,  Zooma ut
Ctrl+Mellanslag+Klicka Zooma in
Ctrl+Mellanslag+Alt Zooma ut
Mellanslag+Dra   (Hand) Panorera
Dubbelklicka på Zoomverktyg Zoomar till 100%
Dubbelklicka på Handverktyg Passar in teckning i fönstret
Ctrl+H Visar/gömmer Centrumpunkt på objekt
   
Shift+Ellips/Rektangel Cirkel eller Kvadrat
Shift+Dra hörn på objekt Bibehåller Bredd/Höjd-proportioner
Alt+Dra hörn på objekt Bibehåller läget på Centrumpunkt
Mellanslag+Dra vid skapande Flyttar objekt när du ritar ut det
Skapa objekt+Pil Upp/Pil Ned Ändrar form eller radie på olika objekt när de ritas
Ctrl Visar verktyg Markering/Direktmarkering (senast använda)
Ctrl+Tabb Växlar mellan Markering/Direktmarkering
Markerat objekt+Piltangent Flyttar objektet ett steg (enhet Pixlar/Millimeter förinställt)
Markerat objekt+Shift+Piltangent Flyttar objektet tio steg
Markerat objekt+Enter Visar dialogrutan Flytta
Shift+Klick Färgernas färgramp Växlar mellan Gråskala, RGB, CMYK, HSB
Shift+Dra i Färgreglagen Ändrar färgvärden proportionellt = Ändrar färgens mättnad

 

Återställ programmets grundinställningar

Illustrator 10 och CS:

Återställ Illustrator till grundinställningarna och ta bort all dina personliga inställningar genom att hålla SHIFT+CTRL+ALT intryckta samtidigt som programmet startar (här gäller det att vara snabb!). Dialogrutan nedan visas och du kan välja att behålla eller ta bort inställningsfilen:

 

Illustrator 8 och 9:

Alla inställningar sparas i filen "AIPrefs" i mappen "Windows\Application Data\Adobe\Adobe Illustrator 9":Radera filen "AIPrefs" och det skapas en ny fil nästa gång du startar programmet. OBS! Du måste starta om Illustrator.

TIPS! Du kan ta bort endast de valda färginställningarna genom att radar filen "AI Color settings".