20 besökare, 0 medlemmar och 1 Student är online nu
Loopia

Illustrator

Texthantering (9)

Texthanteringen i Illustrator är enkel men samtidigt avancerad. Det är viktigt att komma ihåg är att fonterna, teckensnitten som används, måste bäddas in i dokumentet. För att undvika problem med att teckensnitten inte stämmer hos tryckeri-företaget eller repro-byrån kan du även bifoga font-filerna och spara en version där du har vektoriserat alla teckensnitt.

 

Textverktygen

Under gruppen "Text"(Type) hittar du de olika textverktygen:

= Text (Type)
= Text på bana (Path type)
= Vertikal textyta (Vertikal textarea)
= Textyta (Textarea)
= Vertikal text (Vertical type)
=Vertikal textbana (Vertical Path type)

 

 1. Välj verktyget "Text" (Type) och klicka i dokumentet där du vill börja skriva.

  Notera att markören är en "textmarkör" med en markeringsgräns:  Skriv din text: 2. För att ändra teckensnitt och textstorlek mm, kan du använda paletten "Tecken" (Character) som du hittar under menyn "Text/Tecken" (Type/Character):  Markera din text:  Välj egenskaper för texten. I exemplet nedan är textstorleken ändrad:
  TIPS! Du kan ändra textstorlek i steg om 1 punkt med Pil-tangenterna, och i steg om 4 punkter med SHIFT+Pil-tangent.

  Klicka in markören i fältet för textstorlek och ändra med Pil-Upp eller Pil+Ner:

 

 

Textruta och styckejustering

Den främsta egenskapen för en "Textruta" (Text boxes) är ett den radbryter text vid kanterna. Du kan dessutom använda textjusteringar och skriva text i kolumner (Columns).

 1. Välj verktyget "Text" (Type) och Klicka+Dra ut den storlek du vill ha på "Textrutan" (Text boxes):  Skriv in din text i "Textrutan" (Text boxes): 2. Ändra textstorlek, och eventuell textjustering, med paletten "Tecken" (Character) och valet "Stycke" (Paragraph).

  Centrerat (Align Center):
  Högerställt (Align Right):
  Marginaljustering av hela rader (Justify with last line aligned left):
  Marginalljustering av alla rader (Justify all lines):
  Radavstånd (Leading):  Teckenmellanrum (Tracking):

 

 

Teckenjustering

Flera av justeringarna i paletten "Tecken" (Character) gäller för enstaka tecken. När du vill använda justeringen placerar du textmarkören mellan bokstäverna eller markerar just den bokstaven du vill justera.

Kerning, avstånd mellan vissa tecken

För att texten ska flöda bra, justerar Illustrator automatiskt avståndet mellan vissa tecken. Detta kallas "Autokerning" (Auto Kerning).

Ett exempel är ordet "VATTEN" där "kerning" måste ske mellan bokstaven "V" och bokstaven "A". Däremot ska ingen "kerning" utföras mellan bokstaven "T" och bokstaven "T".

De "satsytor" som finns i bokstäverna justeras samman, och resultatet är tydligast på "rubriker" och större textstorlekar.

OBS! En del teckensnitt, ofta TrueType-fonter, kan ha dålig "kerning" beroende på att de inte är professionellt gjorda. Det gäller speciellt de fonter du kan hitta gratis.

Du kan själv bättra på "kerningen" genom att placera textmarkören mellan de bokstäver som ska justeras, och ändra värdet i rutan "Kerning":Exempel på " dekorativ font" som ofta inte får automatisk kerning (Auto Kerning):


 

 

Teckenhöjd

Välj att visa "Tillval" (Options) för paletten "Tecken" (Type):

Här visas de olika textjusteringarna:

Du kan välja teckenhöjd, för en bokstav, för ett ord eller för flera ord:

 

 

 

Text längs "bana" (Path)

För att få en text att vara böjd, eller gå längs en vektorform skapar du först den vektorform som ska vara "mall". När du kopplar texten till vektorformen så inaktiveras visningen av vektorformen.

 1. Skapa en vektorform: 2. Klicka på vektorformens "bana" (Path) med verktyget "Text på bana" (Path type).

  Skriv din text: 3. Du kan ändra startpunkten för texten i efterhand.

  Välj verktyget "Direktmarkering"  (Direct selection) och dra i markören före den första bokstaven: 4. Du kan ändra formen på din "bana" (Path):  Här är texte placerad underliggande "bana" (Path): 5. Text i en "båge" gör du genom att rita en "ellips" (Ellipse) och skriva texten längs denna vektorform:  Text längs en "spiral" (Spiral):

 

 

Placera och montera text

Du kan skriva texten i ett ordbehandlingsprogram och montera den i Illustrator. Observera att det kan vara problem med att montera vissa filformat. Du kan använda filtyperna för de universella textformaten som är .TXT (oformaterat) eller .RTF (formaterat).

En annan metod är att kopiera och klistra in texten i Illustrator, men texten blir då helt oformaterad utan radbrytningar etc.

Använd dina egna texter eller spara de två textfilerna nedan:

illustratortext.txt

montera.rtf

 

 1. Välj menyn "Arkiv/Montera" (File/Place).

  I exemplet monteras text-dokumentet "illustratortext.txt".

  Texten monteras i ett "Textområde" (Text Area): 2. Klicka+Dra för att minska storleken på textområdet (Text Area): 3. Dela upp textområdet (Text Area) i rader eller kolumner.

  Välj menyn "Text/Rader & kolumner" (Type/Rows & columns):  Textområdet (Text Area) är indelat i 3 kolumner:
 4. Du kan använda kolumner med olika längd.

  Använd verktyget "Direktmarkering"  (Direct selection) och avmarkera Textområdet (Text Area) genom att klicka utanför.

  Flytta markören till underkanten av texten i den första kolumnen.

  Det visas en liten "fyrkant" vid markören:  Klicka och SHIFT+Dra uppåt:  Den första Kolumnen är nu kortare än de övriga kolumnerna:  Upprepa momenten med den tredje kolumnen:
 5. Markera den tredje kolumnen.

  Notera att den har ett "plus-tecken" i hörnet vilket betyder att all text inte visas:
  Skapa ett "textflöde" (Threading) av den text som inte syns till ett nytt Textområde (Text Area).

  Skapa det nya Textområdet (Text Area) med verktyget "Text" (Type):
  Markera Textområdet (Text Area) som innehåller texten, och ditt nya tomma Textområdet (Text Area).

  Du kan Klicka+Dra för att skapa ett markeringsområde med verktyget "Direktmarkering"  (Direct selection):
  Länka ihop de båda Textområden (Text Areas) med menyn "Text/Block/Länka" (Type/Block/Link).

  Om du fortfarande inte ser all text i det nya Textområdet (Text Area) kan du justera storleken med "Direktmarkering"  (Direct selection):
  Kontrollera att länkningen mellan Textområden (Text Areas) fungerar.

  Om du ändrar textens storlek i ditt första Textområde (Text Area):  ...ska texten i det sista Textområdet (Text Area) påverkas:
  OBS! Den ordningen som "textflödet" (Threading) går mellan Textområden (Text Areas), beror på hur de är placerade. Ordningen anger du med menyn "Objekt/Arrangera" (Object/Arrange).

  Textområdet (Text Area) som ligger överliggande de övriga, innehåller avslutningen av texten. Textområdet (Text Area) som ligger underliggande de övriga, innehåller början av texten.

 

 

Figursätta (Wrap) text

Du kan "Figursätta" (Wrap) en text runt en bild eller vektorform. I exemplet monteras ett fotografi i Illustrator. Det är en JPEG-bild och du måsta välja att "bädda in" (Embed), eller "länka" (Link) till bilden.

Vi väljer att "länka" (Link) till bilden vilket innebär att Illustrator arbetar snabbare och lagringsstorlek för dokumentet blir lägre. OBS! Alla bilder som är länkade måste bifogas till dokumentet när du flyttar det eller skickar till tryckeri-företaget och repro-byrån.

Du kan använda samma bild som i exemplet: vaska.jpg Öppnas i nytt fönster (Open in new window) 

 

 1. Välj att "montera" (Place) bilden med menyn "Arkiv/Montera" (File/Place).

  Välj att "länka" (Link) till bilden:  Bilden monteras i ditt dokument: 2. Montera textfilen "montera.rtf" som innehåller den text som ska figursättas mot "väskan".

  Använd menyn "Arkiv/Montera" (File/Place): 3. Du kan "låsa" bildobjektet så att du inte påverkar detta av misstag.

  Markera bildobjektet och välj menyn "Objekt/lås" (Object/Lock): 4. Rita en "bana" (Path) runt bildobjektet med verktyget "Ritstift" (Pen):  Läs mer i guiden Ritstiftet (Pen) och Banor (Paths) »

 5. Markera textobjektet och bildobjektet:
  Välj menyn "Text/Figursättning/Skapa" (Type/Wrap/Make):  Om du vill justera texten kan du Klicka+Dra i kanterna på Textområdet (Text Area) med verktyget "Direktmarkering"  (Direct selection):   

  Så här kan resultatet bli: