58 besökare, 1 medlem och 1 Student är online nu
Loopia

Illustrator

Placera objekt (9)

Att kunna placera objekten exakt på en sida eller i förhållande till varandra är en förutsättning för ett bra slutresultat förutom det faktum att du helt enkelt tjänar massor av tid!

Ange dina grundinställningar

I de nya dokumenten du skapar kan du välja olika måttenheter som tex punkter, pixlar, picas, millimeter, centimeter och tum. Om du tänker du använda illustrationen på en bildskärm, tex webbsidor så kan du använda måttenheten pixlar. Om du vill göra en trycksak bör du kontrollera med tryckeri-företaget vilken måttenhet som ska användas. För utskrift på skrivare kan du använda måttenheten millimeter eller centimeter.

 1. Återställ Illustrator till standard-inställningar - läs mer här »

 2. Den måttenhet du använder ofta kan du ange som standard i menyn ""Redigera/Inställningar/Enheter och Ångra" (Edit/Preferences/Units&Undo).

  I exemplet har vi valt "millimeter" för att skriva ut och se slutresultatet i A4-storlek: 3. Skapa ditt nya dokument med menyn "Arkiv/Nytt." (File/New). Välj "CMYK" och den pappersstorlek du har i skrivaren.

  I exemplet används "A4" med måtten 210x297 mm:

 

Zooma och panorera din arbetsyta

För att kunna jobba detaljerat måste du zooma in din arbetsyta och det finns flera metoder att zooma. Skapa ett vektorobjekt att du har en referens att prova zoom och panorering.

I exemplet har vi valt en "cirkel", där sidan visas i 33% zoom:

 

Metod 1: Använda verktygen

 1. Dubbelklicka på verktyget "Zoom" för att zooma till 100%.
 2. Dubbelklicka på verktyget "Hand" (Hand) för att zooma så att sidan passar din bildskärms-bredd. Zoom-läget varierar beroende på bildskärmens upplösning och fönstrets storlek.
 3. Klicka och dra ett markerat område med verktyget "Zoom" (Zoom) för att fokusera på ett speciellt objekt.

  100 % zoom:
                             


  Klicka+Dra med verktyget "Zoom" (Zoom):  Zoom ger fokus på objektet:

 

Metod 2: Paletten "överblick" (Navigator)

Med paletten "Överblick" (Navigator) kan du panorera i ditt arbete och zooma din arbetsyta.

Notera att den "röda rektangeln" är den synliga visningsområdet:


Zooma genom att dra i "reglaget" eller klicka på någon av knapparna. Panorera genom att flytta visningsområdet, den "röda rektangeln":


Du kan ange dina egnavärden för zoom-faktor, i dokumentfönstrets nedre vänstra hörn:

Du kan använda "pil-menyn" för att välja ett värde för Zoom-faktor:

 

Metod 3: Använda snabbkommandon

CTRL+Plus = Zooma in ett steg.

CTRL+Minus = Zooma ut ett steg.

CTRL+MELLANSLAG = Visar verktyget "Zoom" (Zoom) , Klicka eller Klicka+Dra för att zooma in arbetsytan.

CTRL+ALT+MELLANSLAG= Visar verktyget "Zoom" (Zoom) , Klicka eller Klicka+Dra för att zooma ut arbetsytan.

TIPS! Du kan Panorera i ditt arbete genom att använda MELLANSLAG+Dra och när du släpper MELLANSLAG återgår du till ditt valda verktyg. Bra alternativ till att scrolla med bläddringslisterna.

 

Linjal, stödlinjer och stödraster

"Linjaler" (Rulers), "Stödlinjer" (Guides) och "Stödraster" (Grids) är användbara när du arbetar med vektorobjekt.

Linjaler (Rulers)

Använd "Linjaler" (Rulers) för att mäta objekt eller placera ut "Stödlinjer" (Guides). Välj menyn "Visa/Visa linjaler" (View/Show rulers). Måttenheten på linjalen är samma som den valda måttenheten för dokumentet, i exemplet millimeter (mm).

"Linjal" (Ruler) har en vågrät "nollpunkt" som startar i dokumentets vänstra kant. Den lodräta "nollpunkten" startar i dokumentets nedre kant. "Origo", nollpunkten är i nedre vänstra hörnet:

Hur detaljerad linjalens måttsteg är, varierar beroende på zoom och upplösning på din bildskärm.

Zoom 100 % med otydliga måttsteg:

Zoom 300 %med tydliga måttsteg:

Du kan flytta nollpunkten på linjalen.

Klicka i skärningspunkten på linjalerna:

Dra och släpp "nollpunkten":

Den nya "nollpunkten":

För att återställa nollpunkten kan du dubbelklicka i linjalernas skärningspunkt.

 

Stödraster (Grid)

För att visa "Stödraster" (Grid) väljer du menyn "Visa/visa stödraster" "View/Show grid).

Standardinställningen är en linje varje 25,4 mm och 8 stegs mellanrum. Du kan ändra detta i menyn "Redigera inställningar/Stödlinjer och stödraster" (Edit/preferences/Guides and grids).

Stödrasterlinje varje 25,4 mm:

Ändra avståndet till 20 mm med 4 st mellanlinjer, dvs 5 mm mellan rasterlinjerna:

Stödrasterlinje var 20:e mm och 5 mm mellan linjerna:

 

För att vektorobjekten ska placeras mot stödrastret väljer du "Visa/fäst mot stödraster" (View/Snap to grid). Prova att skapa ett vektorobjekt som fäster mot "Stödlinjer" (Guides).

I exemplet nedan används paletten "Info" för att se måtten:

OBS! Se till att du inaktiverar valet "fäst mot stödraster" (Snap to grid) när du inte har behov av att placera objekt.

 

Stödlinjer (Guides)

"Stödlinjer" (Guides) kan användas i olika antal och med olika avstånd. Det kan underlätta att använda "Stödraster" (Grid) som stöd vid placering av vektorobjekt.

Dra vågräta "Stödlinjer" (Guides) från vågrät "Linjal" (Ruler) och lodräta "Stödlinjer" (Guides) från lodrät "Linjal" (Ruler). Du kan även använda snabbkommando ALT+Dra.

Dra "Stödlinje" (Guide) från "Linjal" (Ruler):

Placera den efter en stödrasterlinje:

 

När du använder "Stödlinjer" (Guides) kan du inaktivera valet "Fäst mot stödraster" " (Snap to Grid).

OBS! Om du gömmer "Stödraster" (Grid) men inte inaktiverar valet "Fäst mot stödraster" " (Snap to Grid) kommer dina vektorobjekt att fästa mot "Stödraster" (Grid). Använd menyn "Visa/dölj stödraster" (View/Show grid) och "Visa/fäst mot stödraster" och (View/Snap to grid).

Rita objekten efter dina stödlinjer:

OBS! För att flytta "Stödlinjer" (Guides) måste du se till att du "låser upp" dem med menyn "Visa/Stödlinjer/Lås stödlinjer" (View/Guides/Lock guides).

Ta bort stödlinjer med menyn "Visa/Stödlinjer/Ta bort stödlinjer" (View/Guides/Clear guides).

 

Använd egna vektorformer som "Stödlinjer" (Guides)

Skapa vektorformen som ska utgöra "Stödlinje" (Guide).

Markera vektorformen och välj menyn "Visa/Stödlinjer/Skapa stödlinjer" (View/Guides/Make guides)


Markerat vektorobjekt före och efter omvandling till "Stödlinje" (Guide):

 

Smarta stödlinjer (Smart guides)

Använd "Smarta stödlinjer" (Smart Guides) vid arbete med ankarpunkter. Välj menyn "Visa/Smarta stödlinjer" (View/Smart guides) eller snabbkommando CTRL+U.

"Smarta stödlinjer" (Smart Guides) är användbara när du ska placera två vektorobjekt mot varandra:

Flytta vektorobjektet genom att dra i en ankarpunkt och släpp när "Smarta stödlinje" (Smart Guide) visar 90 grader:

Här ligger vektorobjekten exakt lodrätt överliggande varandra:

Flytta ett vektorobjekt genom att dra i en ankarpunkt och släpp när "Smarta stödlinje" (Smart Guide) visar att du är i centrum av objektet:

Här ligger vektorobjekten exakt ankarpunkt mot ankarpunkt:

 

 

Flytta, kopiera och ändra storlek på vektorobjekt

För att flytta, rotera eller skala objekt, har du stor hjälp av paletten "Omforma objekt" (Transform), som ligger under menyn "Fönster" (Window).

I exemplet nedan är en "kvadrat" med måtten 20x20 mm placerad exakt i dokumentets övre vänstra hörn.

Notera att även "Linjalens" (Ruler) "nollpunkt" är flyttad dit.

Du ser i X-värdet och Y-värdet rutan, att det är centrumpunkten som anges.

Om du vill mäta efter det övre högra hörnet på rektangeln, kan du ange detta genom att klicka i "visnings-symbolen" där du vill ha "centrumpunkten"

 

Mätpunkten i vektorobjekten (centrumpunkten) ligger 10 mm från överkant och vänsterkant:

Mätpunkten är flyttad till vektorobjektets hörn och ligger i "origo":

För att flytta vektorobjektet 30 mm åt höger anger du detta som X-värde.
Observera att du inte behöver ange måttenhet:

Bekräfta med ENTER och vektorobjektet flyttas åt höger:

 

Du kan blanda måttenheter när du flyttar eller skalar vektorobjekt. Du kan ange pixlar (px) fast du angivit milimeter (mm) som måttenhet i ditt dokument. Ange 20 px i rutan för bredd (W) och höjd:

Vektorobjektet storlek ändras till 20x20 pixlar (7,056 mm):

 

Skapa kopior med paletten "Omforma" (Transform)

Du kan skapa kopior samtidigt som du flyttar ett vektorobjekt.

Ange avståndet som X-värde eller Y-värde. Observera att negativa tal kan användas om du vill flytta bakåt:

Bekräfta med ALT+ENTER så skapas en en kopia av objektet, och detta flyttas 30 mm nedåt:

Skapa kopior med menyn "Objekt" (Object)

Om du vill skapa flera kopior kan du använda menyn "Objekt/Omforma/Flytta" (Object/Transform/Move).

Ange hur långt du vill att kopian ska flyttas. Du kan förgranska för att se att det rör sig åt rätt håll och med rätt avstånd:

OBS! Bekräfta med valet "Kopiera" (Copy) och inte med "OK":

För att få flera kopior kan du upprepa den senaste omformningen med menyn "Objekt/Omforma/Upprepa omformning" (Object/Transform/Transform again) eller använder snabbkommando CTRL+D upprepade gånger:

Samma metod men denna gång med en "solstråle" som ska roteras med verktyget "Rotera" . (Rotate).

Notera att axel för rotationen är flyttad till vänster, utanför objektet:

Använd ALT+DRA för att rotera vektorobjektet:

Använd snabbkommando CTRL+D ett antal gånger, för att upprepa den senaste omformningen: