35 besökare, 1 medlem och 2 Studenter är online nu
Loopia

Illustrator

Färger - Paletter - färgsystem(9)

Färghanteringen i Illustrator kräver kunskap om tryckning och repro. Generellt gäller att om du gör illustrationer för webb och bildskärm kan du använda RGB-färger. För trycksaker använder du CMYK-färger.

Du väljer detta redan innan du börjar arbetet genom att ange färgsystem när du skapar ditt nya dokument. Om du först arbetar RGB-läge och sedan byter till CMYK-läge, kanske vissa av dina valda färger inte kan konverteras. Detta beror på att CMYK inte innehåller lika många färgnyanser som RGB.

TIPS! Använd snabbkommando F1 för hjälpfunktionen i Illustrator, och läs mer om färgsystem, dekorfärger, processfärger och tryckprocessen i den inbyggda hjälpen.

RGB


RGB-färger kallas "additiva" färger och anledningen är att den Vita färgen skapas av "RGB" tillsammans. Allt ljus reflekteras till ögat. Additiva färger används för ljussättning, TV-skärmar, bildskärmar mm. Din egen bildskärm skapar färger genom att belysa ljus genom rött, blått och grönt fosfor.

CMYK


RGB skapas av en ljuskälla men CMYK är beroende av ljus-absorberande tryckfärg på papper. Färger som inte absorberas, reflekteras synliga till ditt öga. Genom kombinera "Cyan" (C), "Magenta" (M) och "Gul" (Y) skulle resultatet bli "Svart" och detta är anledningen till att färgerna kallas "subtraktiva" färger.

"Svart" (K) färg används för att få ett bättre skuggomfång. "K" står för "key-color" eller "blacK".

När alla CMYK-färger används kallas detta "fyrfärgs-tryck".

 

Fylla objekt med fyllning och kantlinje

TIPS! Återställ Illustrator till standard-inställningar - läs mer här »

Alla vektorobjekt kan ha en "kantlinje" (stroke) och de flesta kan även ha en fyllning.

Alternativen för "Fyllning/kantlinje (Fill/Stroke) kan du återställa genom att klicka på den "lilla knappen":

 

 1. Rita ett nytt vektorobjekt: 2. Markera objektet och ändra bredd på "kantlinjen" (Stroke):


 3. Välj en färg från paletten "Färgrutor" (Swatches):


 4. Växla mellan "Fyllnings och kantlinjefärg" (Fill and Stroke) med den "pil-knappen":


 5. Radera fyllningsfärgen med knappen "ingen" (none):
  Det som återstår nu är en vektorform utan fyllning men med en färgad kantlinje (Stroke):

 

 

Paletten "Färger" (Color)

 1. Börja med att markera det vektorobjekt du vill fylla med färg: 2. Använd paletten "Färger" (Color) när du vill prova olika färger:  Om inte reglagen visas kan du välja pil-menyn det högra hörnet och "Visa tillval" (Show options):  Här kan du välja färg med olika metoder. Välj vilket färgsystem du vill använda: "Gråskala" (Grayscale) ,"RGB", "HSB", "CMYK" eller "webbsäkra" (Web Safe RGB):
  Om du inte vet alls vilken färg som passar ditt objekt kan du välja i "färgskalan" längs ned, den går från rött, gult, grönt, cyan, blått till magenta.

  Klicka+Dra i listen för val av färg, för nyans och mättnad. Det kan vara svårt att hitta exakt den nyans du vill ha i färgskalan och du kan då använda dialogrutan "Färgväljaren" (Color picker).

  Klicka på fyllningsfärgen :  Du kommer till "Färgväljaren" (Color picker). I exemplet nedan är "Nyans" (Hue) vald i "HSB färgvärden" (HSB color values):  Klicka+Dra för att välja färg i "färgfältet" (Color Field):

 3. I vårt exempel vill vi ha en Orange färg som inte finns i nuvarande färgval.

  Vi väljer färg i "färgspektra" (Color Spectrum) och den exakta nyansen i "färgfältet" (Color Field):  Bekräfta med "OK" och din färg är vald:  Färgen är nu den aktiva fyllningsfärgen:
  Alla vektorobjekt som är markerade har fyllt med den valda färgen: 4. Om du vill använda den valda färgen vid ett senare tillfälle kan du Klicka+Dra fyllningsfärgen till paletten "Färgrutor" (Swatches):

 

 

Paletten "Färgrutor" (Swatches)

En enkel metod att välja färg är med paletten "Färgrutor" (Swatches):

De "Färgrutor" (Swatches) som finns i paletten är den standarduppsättning som skapas för varje nytt dokument. Om du lägger till egna färger i paletten eller raderar befintliga färger så skapas de på nytt när du gör ett nytt dokument.

OBS! Du bör radera de "Färgrutor" (Swatches) som inte används när du sparar ditt dokumentet. De oanvända färgerna kan ställa till problem vid färgseparering i tryckprocessen.

 1. Du kan använda knappen "Ny färgruta" (New Swatch) för att skapa egna färgrutor i paletten "Färgrutor" (Swatches).

  Om du vet vilka färgvärden och vilken färg du vill ha kan du gå direkt till paletten "Färger" (Swatches) och skapa en ny färgruta. Om du behöver testa olika färger är det bättre att börja med "Färgväljaren" (Color picker) enligt avsnittet ovan.

  Välj att skapa en ny "Ny färgruta" (New Swatch) i paletten "Färger" (Swatches):
  Dubbelklicka på den nya färgrutan:  Menyn för "Färgval" (Swatch Options):  Välj om du vill använda "Processfärg" (Process color) eller en "Dekorfärg" (Spot color).

  Processfärg (Process color) används ofta vid fyrfärgstryck och är ett krav vid tryck av fotografier. En "Processfärg" (Process color) är uppbyggd av punkter i olika storlekar och position, för att blanda "prickarna" så att det ser ut som många olika färger och "lura ögat". Egentligen är det bara de fyra tryckfärgerna CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Black) som används.

  Dekorfärg (Spot color) är en färdigblandad färg som används när krav på färgmatchning är höga. Då används ofta ett färdigt färgsystem som tex Pantone. "Dekorfärg" (Spot color) tillkommer utöver de andra vid fyrfärgstryck och gör trycket dyrare. De val du gör i "Färgväljaren" (Color picker) simulerar det slutliga resultatet som ju är beroende av pappersval etc.

  OBS! Kolla alltid med tryckeri-företaget eller repro-byrån, vilka färgsystem du bör använda, innan du slutför och sänder dokumenten för tryck.

 2. Välj att göra färgen "Global" (Global). Det innebär att alla de vektorobjekt som använder färgen är "länkade" till färgnamnet. Du kan ändra "Nyans" (Hue) och "Mättnad" (Saturation) vid ett senare tillfälle, och alla vektorobjekten som använder den "Globala" (Global) färgen påverkas.

  Ange de färgvärden du vill ha. I exemplet har vi valt en CMYK-färg eftersom detta ska bli en trycksak och inte visas på bildskärm:  Bekräfta med "OK" och din färg placeras bland "Färgrutor" (Swatches):
  Notera symbolen i kanten på "Färgrutan" (Swatches) som visar att färgen är "global".

  Här är de olika typerna av färgrutor:

  = Processfärg (Process color)

  = Global processfärg (Global Process color)

  = Dekorfärg (Spot) - är alltid "Global" (Global)

 

 

Hämta in nya färgbibliotek (Swatch Libraries)

Det finns ett antal färdiga "Färgbibliotek" (Swatch Libraries) som du kan hämta med menyn "Fönster/Färgbibliotek" (Window/Swatch libraries).

Det är i huvudsak de olika färgsystemen där de olika tillverkarna tillhandahåller tryckta färgkartor där motsvarande färgnamn finns. På så sätt är sannoliken större att ditt digitala arbete på bildskärmen stämmer med verkligheten. När du väljer en färg ur de färdiga färgsystemen läggs den till i paletten "Färgrutor" (Swatches). De färger du väljer är dessutom "globala" (Global):

Notera att du även kan välja att visa färgerna efter namn, vilket underlättar när du letar efter en speciell färg:

 

 

Gör en egen mall för startuppsättning

Det finns ett par olika metoder för att alltid få den startuppsättning färger du själv valt.

Metod 1: Ändra startmallen

Den mall som styr hur de nya dokumentens paletter ser ut ligger i en undermapp till programmet Illustrator. Mappen kan ha namnet "Plugins".

OBS! gör alltid en säkerhetskopia av mallen innan du redigerar den.

Malldokumentet för CMYK-dokument är "Adobe Illustrator Startup_CMYK.ai"
Malldokumentet för RGB-dokument är "Adobe Illustrator Startup_RGB.ai"

Öppna den mall du vill använda och lägg till, radera och anpassa paletten "Färgrutor" (Swatches). Stäng dokumenten och spara mallen. Starta om Illustrator och skapa ett nytt dokument. Om det fungerar så ska ditt nya dokument använda din egen startmall.

 

Metod 2: Gör en egen mall

Skapa ett nytt tomt dokument. Ta bort eller lägg till de färger du vill ha i paletten "Färgrutor" (Swatches) .

När du öppnar ett nytt dokument finns nu bara standarduppsättningen men du kan hämta in paletten med menyn "Fönster/Färguppsättningar/Hämta uppsättning" (Window/Swatch Libraries//Other library):

Paletten öppnas som ett eget fönster. Du kan Klicka+Dra fliken till samma fönster som "Färgrutor" (Swatches):

En annan metod är att markera alla färger och flytta dem till "Färgrutor" (Swatches):

Här är alla "Färgrutor" (Swatches) samlade: