57 besökare, 1 medlem och 1 Student är online nu
Loopia

Flash

Animering (interpolering):
Rotera

Med begreppet "animering" menas inte enbart att objekt förflyttas eller har andra rörelser. Även effekter som transparens, zoom och färgändring innefattas i begreppet "Interpolering" (Tweening). I Flash kan du i huvudsak utföra två typer av interpolering: rörelseinterpolering och forminterpolering.
I den här övningen lär du dig rörelseinterpolering med roterade symboler.

Innan du börjar med övningen kan det vara bra att kunna grunderna i Flash » och framförallt grunderna i animering ».

Roteringen kan du styra med tillvalen i rörelseinterpoleringen eller genom att manuellt rotera symbolen.

 

Rotera Symbolen med tillvalen i rörelseinterpoleringen

Exempel:


 1. Rita ditt objekt som ska animeras. Markera det och konvertera det till en Symbol med menyn "Infoga/Konvertera till symbol" (Insert/Convert to Symbol). Se till att det blir en grafisk symbol.


 2. Din symbol finns nu i "Biblioteket" (Library) och den har fått det markeringsutseende som symboler har, blå ram med ett centrumkors:
  Tips! Om du skapat fel typ av symbol, tex "Filmklipp" (Movie Clip) istället för "Grafisk" kan du ändra det efteråt i fönstret "Bibliotek" (Library). Högerklicka på Symbolen och välj menyn "Beteende" (Behavior).


 3. Infoga en ny Nyckelbildram (Keyframe) på tidslinjen. Högerklicka och välj "Infoga nyckelbildruta" (Insert keyframe). (Snabbkommandot är annars F6).


 4. Skapa en Rörelseinterpolering (Motion Tween) genom att högerklicka på den första Nyckelbildramen. OBS! Animeringar går alltid från en Keyframe till en annan Keyframe.
 5. Tillvalen för bildrutorna finns i paletten "Bildruta" (Frame). Där väljer du rotationsriktning "Medsols" (CW), "Motsols" (CCW) och antal varv som Symbolen ska rotera i rörelseinterpoleringen.  Alternativen i paletten:
  Skala (Scale)
  Anger om storlekförändring i Symbolen ska animeras.

  Övergång (Easing)
  Accelererar eller bromsar rörelsen.

  Orientera mot bana (Orient to Path)
  Markera Orientera mot bana när du vill orientera det interpolerade objektets baslinje mot rörelsebanan. (se övningen "Guidelager , stödlinjelager »).

  Synkronisering (Synkronize)
  Välj Synkronisering om du vill försäkra dig om att förekomsten slingas på rätt sätt i huvudfilmen. Används om antalet bildrutor i animeringssekvensen i symbolen inte går jämnt upp i antalet bildrutor som grafiksymbolen upptar i filmen.

  Fäst (snap)
  Välj Fäst när du vill fästa det interpolerade objektet vid rörelsebanan med registreringspunkten om du använder en rörelsebana (se övningen "Guidelager , stödlinjelager »).
 6. Testa filmen genom att dra det röda reglaget eller med Enter-tangenten. Symbolen roteras det antal varv du valt!

Testa din FlashPlayerfilm med CTRL+Enter!

 

Rotera symbolen manuellt

Exempel:

Om du själv vill styra i detalj hur mycket symbolen roteras så roterar du manuellt.

 1. Börja med att skapa en Symbol på samma sätt som ovan. Infoga en Keyframe och skapa en Motion Tween (Rörelseinterpolering) mellan nyckelbildramarna.


 2. Rotera med tillvalet till verktyget "Pil" (Arrow):  ...eller använd paletten "Transformera"
 3. Rotera eventuellt även symbolen i din första Keyframe åt andra hållet:  Testa med Enter eller dra i det röda reglaget!
 4. För att får det rätta "gunget" har vi i exemplet lagt till ännu en Keyframe och roterat symbolen tillbaka till utgångsläget:

 

Testa din animation

Du kan testa din animation i Flash ruta för ruta eller genom att se den i ett eget fönster. Spara först din Flashfilm, den får då filtillägget .FLA och är ditt "originaldokument". När du sedan testar den så skapas automatiskt en FlashPlayerfilm med filtillägget .SWF och det är den som är slutprodukten som tex kan infogas i HTML-koden på en webbsida.

Flashfilm = originalfilmen som du kan redigera och ändra (.FLA)
FlashPlayerfilm = den färdiga slutprodukten som kan visas med Flashplayer eller i en webbläsare med FlashPlayer plugin (.SWF)

Kör animeringen på scenen

När du har flera Scener och massor av Symboler som ska synkroniseras tillsammans kommer du att ha behov av att stega framåt och bakåt ruta för ruta. För enklare filmer räcker det med att köra hela filmen med Enter. (se Referens och Lathund ») Här är de olika testmetoderna:

Punkt = framåt en bildruta
Kommatecken = bakåt en bildruta
Enter = kör filmen från första till sista bildrutan.
CTRL+ALT+R = Backa tillbaka till första rutan

Kör animeringen i FlashPlayer

Kör animeringen som en testfilm i eget fönster och generera samtidigt en FlashPlayerfilm som sparas i samma mapp som du sparat din originalfilm (.FLA)

CTRL+Enter = Testa Flashplayerfilmen i eget fönster och generera .SWF
CTRL+ALT+Enter = Testa endast aktiv scen i eget fönster
CTRL+Shift+Enter = Felsök filmen med felsökningsrapport