44 besökare, 1 medlem och 1 Student är online nu
Loopia

Flash

Färger, fyllning och övertoning

Objekten i Flash kan fyllas med solid färg, toningar, mönster eller bitmappar (tex foton). Det enklaste sättet att tillämpa fyllningen är att använda verktyget "Bläckhorn" (Ink Bottle)

Kantlinjer: Ändra färg och egenskaper

När du ritar objekt och rutan Linjefärg (Stroke Color) har en vald färg så får du också automatiskt en kantlinje runt objekten du ritar. Du kan alltså redan innan du ritar välja bort kantlinjen. Markera rutan Linjefärg och välj valet "Ingen färg" (No Color):

     

...och rita ditt objekt utan kantlinje:

Om du senare vill ha en kantlinje kan du använda verktyget "Bläckhorn" (Ink Bottle) och klicka på det objekt som ska ha en kantlinje. Klicka på objektet med Bläckhornet (Ink Bottle) för att ge det en kantlinje:
     

Välj typ av kantlinje i paletten "Linje" (Stroke)

...och tjocklek på linjen i pixlar

Tillämpa sedan det nya linjeutseendet genom att klicka med Bläckhorn på objektet:

     

Du kan även ändra på en linjes egenskaper med valet "Anpassat" (Custom)

Ändra valen så att du får det utseende du vill ha

...och tillämpa på nytt med Bläckhorn på objektet:

 

Fyllning: Färg

Fyllningen kan bestå av färg, toningar, mönster eller en bitmappbild. Fyllningsfärgen tillämpar du enklast med verktyget "Färghink" (Paint Bucket). Val av fyllningsfärg kan du göra på flera ställen:

Välj färg med paletten "Mixer". Där kan du även välja att se de Hexadecimala värdena istället för RGB-värden.
 

...eller "Färgrutor" (Swatches"

...där du även kan lägga till och ta bort färgrutor. Bra att känna till är att det är här du återställer palettens färgrutor om det blir fel, välj då "Läs in standardfärger" (Load deafult colors).

Valet "Webbsäkra 216" (Web 216) visar bara de sk "websäkra färgerna". Med websäker menas att de är valda för bästa färgmatchning på de flesta datorplattformar, PC, Macintosh mm. Om din Flashfilm kommer att visas på en bildskärm med endast 256 färger eller mindre är det viktigt att välja en websäker färg. Resultatet kan annars bli att det uppstår ett "mönster" i färgen:

Icke websäker grön färg
visad på 256-färgers bildskärm:

...och nästan samma gröna färg men
vald bland de websäkra färgerna:

Välj i första hand en websäker färg om du har möjlighet. Finns inte din önskade nyans bland de 216 färgerna så ska du förstås välja din egen önskade färg. Men var då medveten om att det i första hand är de med få färger på bildskärmen som blir drabbade när de tittar på din Flashfilm. Ytterligare ett sätt att välja fyllningsfärg är genom att klicka på vald "Fyllningsfärg" i paletten Verktyg så visas färgrutorna. Där kan du även välja att visa Windows Färgpalett:

Tilämpa den valda färgen med verktyget "Färghink" (Paint Bucket) genom att klicka på det objekt du vill fylla. Du har också möjlighet att välja tillval för fyllningen:

Stäng inte öppningar
Stäng små öppningar
Stäng medelstora öppningar
Stäng stora öppningar

 

 

 

 

Här är tre objekt som inte är slutna, dvs de kan "läcka färg". Att fylla med valet "Stäng inte öppningar" går alltså inte.

Endast det sista objektet gick att fylla med "Stäng små öppningar"

...och de två första objekten reagerar bara på "Stäng stora öppningar"

 

Fyllning: Övertoning

Du kan fylla objekt med tonade ytor (gradients) mellan olika färger. Toningstyperna i Flash är Linjär eller Radiell övertoning och du väljer dem på paletten "Fyllning" (Fill):

     

Klicka på det toningsreglage du vill byta färg på:
     

Lägg till nya reglage genom att klicka strax under toningslisten:
     

Tillämpa din övertoning genom att klicka på objektet med verktyget "Färghink" (Paint Bucket):

Objekten har solid fyllning...

...innan de fylls med den valda övertoningen

 

Fyllning: Lås fyllning

Ett tillval för fyllning är "Lås fyllning" (Lock fill). Det innebär att fyllningen sträcker sig över scenens yta och de fyllda objekten utgör "masker" som visar fyllningen. Innan du fyller med verktyget "Färghink" (Paint Bucket) så väljer du alternativet "Lås fyllning":

Tillämpa den låsta fyllningen genom att klicka på alla de objekt som ska utgöra "masker" för fyllningen:

Det går att "Transformera fyllning" (Transform Fill). Det innebär att du sträcker ut, drar ihop eller roterar fyllningen.

Välj att "Transformera fyllningen". Då visas tre handtag: mittpunkt, storlek och rotering. OBS! Ibland kan handtagen hamna utanför scenen. Bläddra då till höger för att se handtagen, du ser då endast mittpunkt (runt handtag)

Här är fyllningen roterad:

 

Fyllning: Fyll med en bild (bitmapp)

Du kan använda dina egna bilder som fyllning eller mönster.

 1. Börja med att Importera din bild med menyn "Arkiv Importera..." (File Import...).
 2. När din bild importerats är den markerad med en grå kant. För att kunna använda en bitmapp (punktuppbyggd bild) som fyllning måste den delas upp. Det gör du med menyn "Ändra/Dela upp" (Modify/Break Apart):

  Bilden innan den "Delas upp"


  ...och bilden efter uppdelning


  När du delat upp bilden kan du radera den. Det är ju inte bilden som ska användas utan själva mönstret den utgör. Tryck på Delete alltså!
 3. När bilden delats upp hamnar den automatiskt som ett objekt i "Biblioteket" (Library). Det kan du se om du väljer att visa det med knappen nere till höger i scenens kant:

 4. När din bild delats upp och blivit ett Biblioteksobjekt är den också tillgänglig som fyllning på paletten "Fyllning" (Fill):

 5. Tillämpa bilden som en låst fyllning verktyget "Färghink" (Paint Bucket) (se "Lås fyllning" tidigare):

 6. Ändra fyllningsområdet med alternativet "Transformera fyllning" (Transform Fill). Det innebär att du sträcker ut, drar ihop eller roterar fyllningen.  Dra ihop eller sträck ut efter behag!