43 besökare, 1 medlem och 1 Student är online nu
Loopia

Flash

Ljud

Flashfilmen kan innehålla ljud på flera olika sätt; ljud som spelas kontinuerligt, ljud som synkroniseras med tidslinjen, ljud som kopplas till knappar och kontrolleras med ActionScript. Det finns två typer av ljud i Flash: händelseljud och strömmande ljud (streaming). Ett händelseljud måste laddas in helt i tex FlashPlayer innan uppspelningen kan börja. Det spelas sedan tills det stängs av. Strömmande ljud börjar uppspelningen så snart de första bildrutorna har hämtats och ljudet synkroniseras med tidslinjen. Du har kontroll över kvaliteten och storleken hos ljudet vid exporteringen av filmer genom att välja olika komprimeringsalternativ.

Ljud kan kräva mycket lagringsutrymme. MP3-ljud är komprimerade och mindre än WAV- eller AIFF-ljuddata. Generellt gäller att det är bäst att använda 22 kHz 16-bitars monoljud (stereoljud kräver dubbelt så mycket data) när du använder WAV- eller AIFF-filer. Du kan importera 8- eller 16-bitars ljud i samplingshastigheterna 11 kHz, 22 kHz eller 44 kHz till Flash.

 

Lägga till ljud i Flashfilmen

Tillvägagångssättet för att lägga till ljud är detsamma som för andra objekt, du lägger ljudfilen i en bildruta (frame) på tidslinjen. Det finns en uppsättning korta ljudeffekter under menyn "Fönster/Vanliga Bibliotek/Ljud" (Window/Common Libraries/Sounds). Öppna fönstret och testa de olika ljuden med "play-knappen".

När du hittat ett ljud du vill ha infogar du det i filmen så här:

 1. Börja med att skapa ett nytt Lager för ljudet eller använd ett befintligt som du namnger med ljudet namn tex. (Du bör inte lägga ett ljud i samma lager som andra objekt)


 2. Dra Symbolen med det ljud du vill ha från Biblioteket "Ljud" till din scen:  Testa filmen med CTRL+ENTER så hör du ljudet!
 

Importera ljud

När du vill hämta in egna ljudfiler gör du det genom att importera dem. Nedan ser du några exempel på ljudfiler som du kan prova med. Kategorin Effekter är korta ljud som passar bäst till händelser, knapptryckningar etc. Loopar är korta ljud som kan upprepas i en slinga och då blir bra som bakgrundsljud.

Effekter (.wav) Effekter (.wav)
angry_cat.wav laser.wav
bankar.wav splash.wav
button1.wav telephone.wav
button2.wav tone.wav
button3.wav whistle.wav
button4.wav wind.wav
button5.wav Loopar, bakgrunder(.wav)
clapping.wav loop1.wav
click.wav loop2.wav
dropp.wav loop3.wav
effect1.wav loop4.wav
effect2.wav loop5.wav
effect3.wav loop6.wav
fly.wav loop7.wav
glass.wav loop8.wav
hello.wav loop9.wav
kiss.wav  

När du vill infoga ljudfilen i din Flashfilm använder du menyn menyn "Arkiv/Importera" (File/Import).

Som alla andra importerade objekt läggs de i ditt Bibliotek (Library).

Lägg till ljudet till filmen på samma sätt som ovan, dra ljudsymbolen till en bildruta i ett nytt lager.

 

Redigera ljud

Alternativen för hur ljuden fungerar i filmen hittar du i menyfönstret "Ljud". Du hittar det i menyn "Fönster/Paneler/Ljud" (Window/Panels/Sound). OBS! Markera bildrutan med ljudet först!

Effekter
Här kan du bla lägga på enkla effekter.

Ingen: Används för att ta bort ev tidigare använda effekter.
Vänster/Höger kanal: spelar upp ljud endast i sina respektive kanaler.
Tona vänster till höger... : växlar ljudet från en kanal till den andra.
Tona in/Tona ut: ökar eller minskar gradvis ljudets volym.
Anpassa: skapa egna fadein- och fadeoutpunkter i ljudet.

Genom att välja alternativet "Redigera" (Edit) kan du själv påverka hur ljudet ska tona in eller ut genom att anpassa start och slut med handtagen. Du kan välja att visa en tidsaxel eller antalet bildrutor.

Synkronisera

Händelse (Event) = synkroniserar ljudet med en händelse. Ett händelseljud spelas när dess första nyckelbildruta visas och det spelas oberoende av tidslinjen, även om filmen stoppas. Det kan tex vara ett ljud som spelas när användaren klickar på en knapp.
Start = samma sak som Händelse med skillnaden att om ljudet redan spelas startas en ny förekomst av ljudet.
Stopp = avbryter angivet ljud.
Ström (Stream) = synkroniserar ljudet för uppspelning på en webbsida. Animeringen håller samma hastighet som det strömmande ljudet. Om inte animeringen hinner uppdateras tillräckligt snabbt hoppas bilder över. Strömmande ljud stoppas om animeringen avbryts. Ett strömmande ljud kan tex vara rösten på en animerad figur i Flashfilen.

Loopa (slingor)
Om du vill att ljudet ska spelas kontinuerligt anger du en siffra som är tillräckligt hög för att ljudet ska spela under en längre tid. Om du t.ex. vill att ett 10-sekundersljud ska spelas i slingan i 5 minuter anger du 30 (30x10 sekunder=5 minuter). OBS! Det är inte att rekommendera att loopa ett strömmande ljud för många gånger , tex 999 gånger. Om ett strömmande ljud loopar läggs bilder till filmen för att täcka ljudets tid vilket gör att filstorleken ökas med antalet gånger som ljudet löper i slingan.

 

Komprimera och konvertera ljud

Genom att välja menyn "Ljudegenskaper" (Sound properties) kan du själv bestämma vilket ljudformat och kvalitet dina ljud ska ha. Dialogrutan öppnar du genom att högerklicka på ljudsymbolen i ditt Bibliotek och välja "Egenskaper" (Properties).

Tillgängliga alternativ i Exportinställningar beror på vilken komprimeringsmetod du väljer. Samplingshastigheten och komprimeringsgraden påverkar kvalitet och storlek på filmen. Du ser resultatet i nedre kant på dialogrutan och kan testa att lyssna av ljudet med de valda inställningarna. MP3-filer är redan komprimerade när de importeras men om MP3-filen ska användas som ett strömmande (streaming) ljud måste du ändå komprimera om filen. Om inga exportinställningar angetts för ett ljud exporteras ljudet med inställningarna i Publiceringsinställningar (se övningen "Publicera Flashfilmen »). Om du inte vill använda de exportinställningar som angivits i dialogrutan Egenskaper för ljud väljer du Använd inte ljudinställningar i dialogrutan Publiceringsinställningar.

För alternativen nedan gäller angående kHZ:
5 kHz = knappt godtagbar för tal.
11 kHz = den lägsta rekommenderade kvaliteten för korta musiksegment. (11 kHz motsvarar 25% av den normala cd-hastigheten).
22 kHz = det vanligaste valet för uppspelning på Internet. (22 kHz motsvarar 50% av den normala cd-hastigheten).
44 kHz = normalhastigheten för en ljud-cd.

Standard
Om du vill använda standardinställningarna för komprimering i dialogrutan Publiceringsinställningar när filmen slutligen exporteras.

ADPCM
Alternativet ger komprimering i 8-bitars eller 16-bitars ljuddata. Använd ADPCM-inställningen när du exporterar korta händelseljud som tex knappklickningar.

MP3
Alternativet för att exportera ljud med MP3-komprimering. Använd MP3 när du exporterar längre strömamde (streaming) ljud som tex hela musikstycken.

Raw (Rå)
Med alternativet Raw-komprimering kan du exportera ett ljud utan komprimera det.

 

Koppla ljud till knappar

Till händelser som startas med Symboltypen Knapp (Button) lämpar sig framför allt korta ljudeffekter. Är du osäker på hur du skapar Symboler med egenskapen "Knapp" (Button) bör du läsa mer om Knappar och de olika MouseEvents du kan använda i övningen "Aktiva Knappar och ActionScripts ». Vill du veta mer om hur du gör snygga knappar tittar du i övningen "Knappar - Buttons »)

Exempel:

 1. I Symbolen "Button" (Knapp) skapar du ett nytt Lager att lägga ljudsymbolen i:


 2. Infoga en ny Nyckelbildram (Keyframe) i läget "Ner" (Down). Dra sedan din ljudsymbol och släpp den på Scenen:


 3. För att själva knappen ska vara synlig även i downläget måste du infoga en tom ram (frame) även för det lagret så att du får statiska rutor fram till samma position som ljudhändelsen:  Testa nu med CTRL+ENTER!
 

Starta och stoppa ljud

Ljud som läggs till tidslinjen och synkroniseras till en animation kan startas och stoppas i samma bildruta som animationen. Prova exemplet nedan:

Exempel:

Gör en enkel animation att koppla ljudet till. OBS! I exemplet nedan är antalet rutor minskat. (I verkligheten krävs ofta fler bildrutor för att täcka den tid uppspelning sker).

 1. Du startar det synkroniserade ljudet till en händelse i scenen genom att i samma lager göra en nyckelbildruta och välja ljudet i menyn "Ljud (Sound). I exemplet nedan är ljudet startat i bildruta 11 när Noten som kommer in på scenen börjar sin rörelse.
 2. Ljudet fortsätter även när animeringen är slut om ljudfilen är längre än antalet bildrutor som animeringen utgör. För att stoppa ljudet skapar du ett nytt Lager. I i exemplet nedan är det lagret "Stoppa musiken". Infoga en Nyckelbildram (Keyframe) i samma bildruta där animeringen ljudet ska synkas till stannar (i exemplet Bildruta 40):  Välj i menyn "Ljud" att stoppa ljudet:

 

Starta och stoppa ljud med ActionScript

Har du långa bakgrundsljud som loopar kan det vara en bra service att låta besökaren kunna stänga av ljudet :-)

Exempel:

Start av ljudet gör du som en händelse till en Aktiv knapp (se övningen "Aktiva knappar och ActionScript »)

Infoga en Keyframe i läget "Ner" (Down) och använd menyn "Ljud" (Sound) för att välja ljud och synka med "start". Är ljudet kort och ska upprepas väljer du att loopa.

För att stoppa en bestämd ljudslinga kan du använda samma sätt som är du startade den. Välj sammma ljud och ange "Stopp" i alternativet synkning.

För att stoppa alla startade ljudslingor använder du ActionScript. Åtgärden kopplar du då till hela knappen på scenen. Lämna först symbolläget och markera knappen. Visa sedan fönstret Actions:

I fönstret Actions väljer valet "Stoppa alla ljud" (Stop all Sounds). Du ser koden för ActionScriptet till höger. Åtgärden är alltså kopplad till OnRelease som innebär att åtgärden startas när musknappen släpps upp...