44 besökare, 1 medlem och 1 Student är online nu
Loopia

Flash

Importera objekt

Flash 5 kan importera olika filformat beroende på om QuickTime 4 eller senare har installerats. Med QuickTime 4 kan du hantera fler filformat (t.ex. Adobe Photoshop, PICT, QuickTime Movie).

Följande filformat kan importeras i Flash 5
(oavsett om QuickTime 4 finns installerat eller inte):
Filtyp Tillägg Windows Macintosh

Adobe Illustrator

.eps, .ai

ja

ja

AutoCAD DXF

.dxf

ja

ja

Bitmapp

.bmp

ja

 

Enhanced Windows Metafile

.emf

ja

 

FreeHand

.fh7 .ft7 .fh8 .ft8 .fh9 .ft9

ja

ja

FutureSplash Player

.spl

ja

ja

GIF och animerad GIF

.gif

ja

ja

JPEG

.jpg

ja

ja

PICT

.pct, .pic

 

ja

PNG

.png

ja

ja

Flash Player

.swf

ja

ja

Windows-metafil

.wmf

ja

 

Följande filformat kan bara importeras till Flash 5
om QuickTime 4 eller senare finns installerat:
Filtyp Tillägg Windows Macintosh

MacPaint

.pntg

ja

ja

Photoshop

.psd

ja

ja

PICT

.pct, .pic

ja

 

QuickTime-bild

.qtif

ja

ja

QuickTime-film

.mov

ja

ja

Silicon Graphics

.sai

ja

ja

TGA

.tgf

ja

ja

TIFF

.tiff

ja

ja

 

 

Importera Vektorbild

Flash har bäst stöd för att importera grafik från det egna vektorprogrammet Freehand. Vid importen bevaras FreeHand-lager, textblock, bibliotekssymboler och sidor. Dessutom kan du välja vilka sidor du vill importera.

När du importerar en Adobe Illustrator-bild till Flash måste du dela upp alla Illustrator-objekt i alla lager. Så snart samtliga objekt har delats upp kan du hantera dem som vilka andra Flash-objekt som helst.

I exemplet nedan används en Illustratorbild som du kan spara med länken nedan:

 1. Välj menyn "Arkiv/Importera..." (File/Import) och markera den bild som ska importeras.


 2. De importerade bilden är oftast grupperad i flera steg. För att se hur de olika objekten är grupperade kan du dubbelklicka i bilden.



  Notera högst uppe till vänster i filmen att du nu är inne i redigering av ett grupperat objekt:

 3. Gå vidare genom att tex dubbelklicka på mannens smoking.



  Nu är du ännu ett steg ner i de grupperade objekten:

 4. För att komma tillbaka till startläget kan du dubbelklicka utanför objektet upprepade gånger eller klicka på Scenens namn uppe till vänster.





  Tillbaka i utångsläget:

 5. Om du vill redigera delar av objektet kan det vara en bättre ide att dela upp bilden. När du delar upp en importerad bild delas bildpunkterna upp i områden som kan markeras och ändras oberoende av varandra. Se till att bilden är markerad och välj menyn "Ändra/Dela upp" (Modify/Break Apart). I detta fall får du upprepa åtgärden tills bilden är uppdelad.

     
 6. Bilden är nu redigerbar som ett Flashobjekt. Här kan man tex se hur en höstträff på dansgolvet resulterar i ett sommarbarn :-)

        
 

 

Importera Bitmappbild

En bitmappbild importeras på samma sätt som vektorbilder. Den består däremot av ett objekt som ju består av tusentals bildpunkter innehållande färginformation mm. När du importerar bitmappsbilder till en Flashfilm kan filstorleken öka betydligt. Du kan minska den importerade bitmappsbildens lagringsstorlek genom att komprimera den. Du kan även vektorisera en bitmapp och samtidigt minska filstorleken (se övningen "Vektorisera bitmapp" »). Du kan dela upp en bitmapp och sedan redigera den som ett Flashobjekt. När du har delat upp en bitmapp kan du också använda den som mönster eller fyllning när du målar objekt.

I exemplet nedan används en JPEG-bild som du kan spara med länken nedan:

 1. Välj menyn "Arkiv/Importera..." (File/Import) och markera den bild som ska importeras.
 2. Minska eventuellt storleken med tillvalet "Skala".


 3. När en bitmappbild importerats finns den med i "Biblioteket" (Library).



  OBS! Radera den inte därifrån då försvinner den för gott!


 4. Kolla storleken på din FlashPlayerfilm genom att trycka CTRL+Enter för test av FlashPlayerfilmen. Den FlashPlayerfilm (.swf) som genereras hamnar i samma mapp som din Flashfilm (.fla) och du kan se lagringsstorleken där. Om din film blir för stor så kan du trimma ner din bitmappbild genom att komprimera den som JPEG eller PNG/GIF. Högerklicka på din bitmappsymbol i Biblioteket och välj "Egenskaper..." (Properties..)



 5. I menyn "Egenskaper kan du välja olika alternativ för att styra komprimeringen. Bilden på Grodan som används i exemplet var redan från början komprimerad i JPEG-format och hade storleken 78 Kb. De värden du kommer att se när du använder testknappen avser däremot en okomprimerad bild.

  Standardinställningarna som innebär att de inställningar du senare väljer när du exporterar filmen kommer att styra komprimeringsgraden:



  Valet "Default quality" avmarkerat och värdet 50 är testat med "testknappen". Storleken är nu 2% av det okomprimerade originalet. (Värden mellan 30-70% brukar vara lämpliga för webbilder och passar förmodligen bra även i dina Flashfilmer):


  Värdet 10 ger en ännu mindre bild men även synbara försämringar av kvaliten i förgranskningsrutan till vänster:


  I detta exempel väljer vi att avbryta utan att göra några ändringar då bilden redan har ett godtagbart kvalitet/storleksförhållande.
 

 

Dela upp en Bitmappbild

För att kunna redigera en bitmappbild som ett Flashobjekt måste den först delas upp.

 1. Se till att din bitmappbild är markerad och välj menyn "Ändra/Dela upp" (Modify/Break Apart).

  Markerad bild före och efter uppdelning:

 2. När bilden är uppdelad kan du bearbeta, måla och radera bilden med målnings- och redigeringsverktygen i Flash. Du kan även använda verktyget "Trollspö" (Magic Wand) som finns som ett tillval när du valt verktyget "Lasso" :



  Inställningar väljer du med knappen "Trollspöegenskaper" (Magic Wand Properties):





  Ange ett Tröskelvärde (Treshold) mellan 1 och 200 för att definiera hur mycket de omgivande bildpunkternas färger måste matcha varandra för att de ska tas med. Ett högre nummer innebär ett större antal färger. Om du skriver 0 markeras enbart de bildpunkter som har exakt samma färg som den bildpunkt som du klickar på.
  För Utjämning (Smoothing) definierar hur mycket bitmappens kanter kommer att jämnas ut.
 3. Klicka med Trollspöt på ett område i bilden som du vill markera. De pixlar som har samma färg som de pixlar du klickat på markeras, hur mycket beror på det Tröskelvärde du ställt in. Vill du att mindre område ska markeras så sänker du alltså värdet. Fortsätt klicka på nya områden för att utöka markeringen


 4. De markerade områdena kan sedan raderas, färgas eller målas. I exemplet nedan är de markerade områdena raderade med Delete-tangenten.

 

Som du märker är det svårt att markera områdena runt Grodan utan att själva Grodan också markeras. Det beror på attde gröna färgnyanserna är lika och att det inte finns en klar kontrasterande gräns mellan Grodan och bakgrunden.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att möjligheterna att frilägga bilder i Flash är något begränsade. Friläggning av bilden på Grodan görs bättre i ett bildbehandlingsprogram som är just specialiserat på bitmappbilder, tex Photoshop, Paintshop Pro, Photopaint mfl.

Prova med bilden nedan som är lättare att markera. Den har en klarare skillnader i färgnyanser mellan händerna och bakgrunden. Importeras och delas upp på samma sätt som bilden ovan.