98 besökare, 1 medlem och 1 Student är online nu
Loopia

Flash

Text

Texthanteringen i Flash fungerar i grunden som andra programvaror men du kan dessutom skapa text som är länkad, dynamiskt utbytbar eller ingår i formulärkontroller.

Skriva enradig text

Att skriva ett ord eller en rad text fungerar som i de flesta andra program. Använd textverktyget, bestäm var du vill börja skriva, klicka in textmarkören och skriv...

 1. När du vill skriva text som består av ett ord eller en rad klickar du med verktyget "Text" där du vill börja skriva texten:

  En textruta med textmarkör skapas


  ...skriv din text i textrutan
 2. För att ändra teckensnitt, storlek, färg mm använder du paletten "Tecken" (Character)  Markera den text du vill ändra och välj i menyerna. I exemplet nedan byts teckensnittet ut. TIPS! Klicka in markören i Teckensnittsnamnet och använd sedan Piltangenterna på tangentbordet "Pil-up/Pil-ned" för att snabbt gå igenom din teckensnittslista.

 

Skriva stycketext i flera rader

 1. Om du tänker skriva flerradig text vill du säkert att raderna ska brytas automatiskt. Då skriver du texten ett textblock med fast bredd. Klicka och dra med textverktyget för att skapa den bredd du önskar:

  Rita ut bredden på textblocket

  ...skriv din text


  ...och dina rader bryts automatiskt!


  Ändra storlek på textblocket genom att dra i handtaget i övre högra kanten
 2. Justering av texten gör du paletten "Stycke" (Paragraph).

  Högerställd text:


  Första raden indragen med 10 pixlars:


  Marginaljusterad med 15 pixlars radmellanrum:
 3. Tips! Om du vill ändra på enradig text till en textyta med fastbredd drar du bara i handtaget i övre högra hörnet så ändras egenskapen och bredden.

  Enradig text


  Dra i handtaget


  ...och det blir flerradig text i fast bredd


  OBS! Det är aldrig en bra idé att använda Enter-tangenten för att bryta raderna manuellt. Låt textblocket bestämma radlängden istället!
 

Textalternativ

Med paletten "Textalternativ" (Text Options) väljer du om din text ska vara Statisk, Dynamisk eller Inmatningstext (Input text).

Statisk text

Vanlig "normal" text kallas i Flash för Statisk text. Tillvalen du får ta ställning till är:

Använd enhetsteckensnitt (Use Device Fonts)
Välj alternativet om du vill att Flash inte bäddar in teckensnittet för den texten. Det kan minska filstorleken för filmen och öka läsbarheten för små teckensnittsstorlekar. När du använder ett teckensnitt som är installerat på datorn i en Flash-film bäddas teckensnitts-informationen in i Flash SWF-fil. OBS! Det är inte alla teckensnitt som visas i Flash som kan exporteras med filmer. Om du vill testa att ett teckensnitt kan exporteras använder du menyn "Visa/Kantutjämna text" (View/Antialias Text). Ojämn text indikerar att Flash inte känner igen konturteckensnittet och texten kommer då inte att exporteras. Alternativet till inbäddning av teckensnittet kallas för enhetsteckensnitt. Enhetsteckensnitt bäddas inte in i Flash SWF-filen, istället används det teckensnitt som finns tillgängligt på den användarens dator och som mest liknar enhetsteckensnittet. Då enhetsteckensnitt inte bäddas in kan texten se annorlunda ut på användarens dator. Flash innehåller tre enhetsteckensnitt, _sans (typen Helvetica, Arial), _serif (typen Times Roman) och _typewriter (typen Courier).

Tips! För att vara säker på att de valda teckensnitten ser bra ut även i Flashfilmerna kan du ha alternativet "Visa/Kantutjämna" (View/Antialias) valt hela tiden när du jobbar med dina Flashdokument. Då ser du direkt om tecknen blir "taggiga" och inte fungerar med kantutjämning. Testa också dina filmer regelbundet med snabbkommandot CTRL-Enter för förgranskning i FlashPlayer och F12 för förgranskning i webbläsare.


 

Dynamisk text

Dynamisk text kan innehålla text som uppdateras dynamiskt, tex information om aktiekurser, priser, matsedlar mm. Fördelen med Dynamisk text är att den kan kopplas till separata textfiler eller databaser för automatisk uppdatering av Flashfilmen. (Se mer i övningen "Dynamisk text »)

Tillvalen är bla:

HTML
Välj HTML för att spara i RTF-formatering (textformat som fungerar i de allra flesta program). Formateringen avser tex fontstil, hyperlänkar, stycken med HTML-koder.

Enkelrad/Flerradig (Single Line Multiline)
Bestämmer hur innehållet i textblocket ska visas. Väljer du flerradig bör du även välja Radbrytning.

Variabel
Här anger du det variabelnamn du använder för kopplingen via Flashscript till texfil, databas etc. (Se mer i övningen "Dynamisk text »)

Knapparna "Inbäddat" (Embed fonts)
Med de olika knapparna anger du vilka tecken i teckenuppsättningen som ska visas som ska bäddas in. Använd tex knappen Helt teckensnitt om du vill bädda in den fullständiga teckensnittsuppsättningen för teckensnittet. Anledningen till att välja bort delar av teckensnittet är framförallt för att hålla storleken på Flashfilmen nere.

Indatatext (Input text)

Med inmatningstextrutor kan användarna skriva data i formulär eller undersökningar. Alternativen är desamma som i Dynamiskt text ovan men även som i vanliga HTML-formulär. (Se övningen "Formulär" på Webdesignskolan»)

 

Skapa textlänk

Med alternativet "URL" i paletten "Tecken" kan du göra textområdet länkat till WWW. För att länka till en webbsida anger du http:// före adressen:

http://www.webdesignskolan.com

...och för att länka till en e-postadress anger du mailto: före adressen:

mailto:info@webdesignskolan.com