22 besökare, 0 medlemmar och 1 Student är online nu
Loopia

Flash

Animering (interpolering):
Skala

Med begreppet "animering" menas inte enbart att objekt förflyttas eller har andra rörelser. Även effekter som transparens, zoom och färgändring innefattas i begreppet "Interpolering" (Tweening). I Flash kan du i huvudsak utföra två typer av interpolering: rörelseinterpolering och forminterpolering.
I den här övningen lär du dig rörelseinterpolering med skalade symboler.

Innan du börjar med övningen kan det vara bra att kunna grunderna i Flash » och framförallt grunderna i animering »

 

Animera skalade objekt

Exempel:


Objekt som dyker upp eller försvinner ur tomma intet är ofta animerade med symboler som skalas i själva Rörelseinterpoleringen (Motion Tween).

 1. Rita ditt objekt som ska animeras. Markera det och konvertera det till en Symbol med menyn "Infoga/Konvertera till symbol" (Insert/Convert to Symbol). Se till att det blir en grafisk symbol.
 2. Din symbol finns nu i "Biblioteket" (Library) och den har fått det markeringsutseende som symboler har, blå ram med ett centrumkors:

  Tips! Om du skapat fel typ av symbol, tex "Filmklipp" (Movie Clip) istället för "Grafisk" kan du ändra det efteråt i fönstret "Bibliotek" (Library). Högerklicka på Symbolen och välj menyn "Beteende" (Behavior).


 3. Infoga en ny Nyckelbildram (Keyframe) på tidslinjen. Högerklicka och välj "Infoga nyckelbildruta" (Insert keyframe). (Snabbkommandot är annars F6).


 4. Skapa en Rörelseinterpolering (Motion Tween) genom att högerklicka på den första Nyckelbildramen. OBS! Animeringar går alltid från en Keyframe till en annan Keyframe.
 5. Klicka på din första Keyframe. Symbolen i den minskar du till önskad storlek. Du kan använda tillvalet "Skala" (Scale) till verktyget "Pil" (Arrow):  ...eller paletten "Transformera" (Transform). Den har flera bra finesser. Du kan tex skala proportionellt, "Begränsa" (Constrain), och det finns en knapp som återställer objektet till ursprungsstorleken. Bra om du skalat samma symbol flera gånger.  Vi väljer att ange 0% storlek i paletten Transform.
 6. Klicka på nästa Keyframe. Kontrollera att din Symbol är oförändrad i storlek där. Testa sedan filmen genom att dra det röda reglaget. Nu ska Symbolen skalas från 0% till 100%.

  ...från halvstorlek till full storlek när reglaget dras
       

Testa din FlashPlayerfilm med CTRL+Enter!

 

 

Testa din animation

Du kan testa din animation i Flash ruta för ruta eller genom att se den i ett eget fönster. Spara först din Flashfilm, den får då filtillägget .FLA och är ditt "originaldokument". När du sedan testar den så skapas automatiskt en FlashPlayerfilm med filtillägget .SWF och det är den som är slutprodukten som tex kan infogas i HTML-koden på en webbsida.

Flashfilm = originalfilmen som du kan redigera och ändra (.FLA)
FlashPlayerfilm = den färdiga slutprodukten som kan visas med Flashplayer eller i en webbläsare med FlashPlayer plugin (.SWF)

Kör animeringen på scenen

När du har flera Scener och massor av Symboler som ska synkroniseras tillsammans kommer du att ha behov av att stega framåt och bakåt ruta för ruta. För enklare filmer räcker det med att köra hela filmen med Enter. (se Referens och Lathund ») Här är de olika testmetoderna:

Punkt = framåt en bildruta
Kommatecken = bakåt en bildruta
Enter = kör filmen från första till sista bildrutan.
CTRL+ALT+R = Backa tillbaka till första rutan

Kör animeringen i FlashPlayer

Kör animeringen som en testfilm i eget fönster och generera samtidigt en FlashPlayerfilm som sparas i samma mapp som du sparat din originalfilm (.FLA)

CTRL+Enter = Testa Flashplayerfilmen i eget fönster och generera .SWF
CTRL+ALT+Enter = Testa endast aktiv scen i eget fönster
CTRL+Shift+Enter = Felsök filmen med felsökningsrapport